آیین‌نامه شهرداران خوابگاه این هفته ابلاغ می‌شود

00:10 ۱۳۷۸ روز و ۱۶ ساعت پیش ایسنا 439 0
آیین‌نامه شهرداران خوابگاه این هفته ابلاغ می‌شود

مدیرکل امور دانشجویان وزارت بهداشت از ابلاغ آیین‌نامه شهرداران خوابگاه از هفته جاری خبر داد و گفت: در این آیین‌نامه حیطه وظایف شهرداران خوابگاه‌ها مشخص خواهد شد و شهردار زیر نظر شورای صنفی قرار می‌گیرد.

ایسنا

دکتر جلال نژادجواد در گفت‌وگو با ایسنابا اعلام این مطلب اظهار کرد: بر اساس این آیین‌نامه شرح وظایف شهرداران خوابگاه‌ها با شوراهای صنفی مشخص می‌شود و شهرداران خوابگاه زیر نظر شوراهای صنفی اداره خواهند شد که در حال حاضر این آیین‌نامه در مراحل نهایی تدوین خود قرار دارد و طی چند روز آینده به دانشگاه‌ها ابلاغ خواهد شد.وی همچنین با تاکید بر اینکه در حال حاضر ۱۰ درصد خوابگاه‌ها توسط شهرداران خوابگاه‌ها اداره می‌شوند، خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده تا پایان سال باید ۲۰ درصد خوابگاه‌ها توسط شهردار خوابگاه اداره شوند که در حال حاضر انتخابات شوراهای صنفی در دانشگاه‌ها برگزار می‌شود و بعد از اتمام این انتخابات، طرح انتخاب شهرداران خوابگاه‌ها آغاز خواهد شد.آغاز طرح پایش سلامت دانشجویان پزشکی