«سازمان ملی بهره وری» بهره ور نیست!

11:05 ۸۵ روز و ۹ ساعت پیش قدس 306 0
«سازمان ملی بهره وری» بهره ور نیست!

از شکل‌گیری سازمان ملی بهره‌وری ۲۷ سال می‌گذرد. سازمانی که متولی اصلی سازماندهی و سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی به‌منظور بهینه‌سازی بهره‌وری در ایران است.

قدس

قدس آنلاین : از شکل‌گیری سازمان ملی بهره‌وری ۲۷ سال می‌گذرد. سازمانی که متولی اصلی سازماندهی و سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی به‌منظور بهینه‌سازی بهره‌وری در ایران است. در واقع برای ارتقای بهره‌وری به عنوان یکی از دو سر فصل توسعه پایدار، نگاه همه به این سازمان و عملکرد موفق آن است. البته این انتظار هم خیلی بیجا نیست، یعنی از آنجا که ایران نسبت به خیلی از کشورهای پیشرفته از بسیاری جهات به‌ویژه از نظر نیروی انسانی جوان، منابع طبیعی، معادن، مواد اولیه و انرژی برتری دارد قاعدتاً این سازمان در دستیابی به اهداف مورد نظر نباید کار چندان دشواری را پیش رو داشته باشد؛ اما آمارها غیر از این را نشان می‌دهند. به عبارتی ارقام بهره‌وری در کشور از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. به عنوان مثال، درباره آب و میزان بهره‌وری آن می‌توان گفت از ۱۴۰ میلیارد مترمکعب آب قابل استحصال حداکثر مقدار مورد استفاده ۹۲ میلیارد مترمکعب