درختی که ناله‌های حضرت زکریا(ع) در آن پنهان است

11:27 ۸۶ روز و ۹ ساعت پیش قدس 234 0
درختی که ناله‌های حضرت زکریا(ع) در آن پنهان است

در فرهنگ کهن ایران‌زمین، زمین و آنچه از آن می‌روید، مقدس دانسته می‌شود؛ به‌ویژه درختان با قدرت نوزایی و حیاتی که هر سال نو می‌شود، جلوه‌ای مینویی و آن‌ جهانی دارند.

قدس

قدس آنلاین : در فرهنگ کهن ایران‌زمین، زمین و آنچه از آن می‌روید، مقدس دانسته می‌شود؛ به‌ویژه درختان با قدرت نوزایی و حیاتی که هر سال نو می‌شود، جلوه‌ای مینویی و آن‌ جهانی دارند. در باور پدران و مادران ما، درخت‌ها نه فقط تجسم سرسبزی و بارآوری که نمادی از زندگی دوباره و حیات نوشونده بوده‌اند و از همین منظر، مقدس دانسته می‌شده‌اند. در این میان سرو، به خاطر سرسبزی مدام که نماینده حیات جاویدان و وجودهای نامیرا بوده، در جایگاهی بی‌بدیل قرار داشته است و البته چنار که عموماً بر کنار آب می‌روید و نگهبان پاکی آب‌هاست.
تقدس درخت در ایران‌زمین تا آنجاست که قطع آن، با گرفتن جان برابر انگاشته شده است. باوری هست که می‌گوید: دو کس از زندگانی خود، بهره نخواهند برد؛ نخست آنکه سَر می‌بُرد(شکارچی) و دیگر، آنکه تَر می‌بُرد(قطع‌کننده درخت)
درخت‌افکن بود کم زندگانی به درویشی کشد نخچیربانی نظامی سمرق