چرا بانک مرکزی مخالف طرح بانکداری مجلس است؟- تضعیف رئیس‌کل، تقویت وزیر اقتصاد- استقلال بانک مرکزی تضعیف شد

00:24 ۲۰ روز و ۱۱ ساعت پیش تسنیم 55 0
چرا بانک مرکزی مخالف طرح بانکداری مجلس است؟- تضعیف رئیس‌کل، تقویت وزیر اقتصاد- استقلال بانک مرکزی تضعیف شد

درحالی کلیات طرح بانکداری در مجلس به تصویب رسیده که بانک مرکزی مخالف بندهای مختلف این طرح است و می گوید، این طرح مدیریت این بانک را زیرسوال می‌برد.

تسنیم

- اخبار اقتصادی - حسین بازمحمدی کارشناس مسائل بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، درباره نقاط ضعف طرح بانکداری اسلامی که 26 آذر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، اظهار داشت: بانک‌های  مرکزی در بیشتر کشورها از استقلال سیاست گذاری و عملیاتی خوبی برخودار هستند و منظور از استقلال بانک مرکزی، استقلال از قوای دیگر حکومت بخصوص قوه مجریه است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بانک مرکزی نباید تحت تأثیر سیاست های کوتاه مدت دولت‌ها قرار گیرد، افزود: بنده و کارشناسان دیگر بانک مرکزی در مراحل گوناگون تدوین این طرح در مجلس بوده ایم اما همچنان در بخشهای مهمی، طرح مصوب مجلس ضعف های اساسی دارد.
وی یکی از مهمترین ضعفهای طرح بانکداری مجلس را استقلال بانک مرکزی دانست و تصریح کرد: هیئت عالی بانک مرکزی و رئیس کل این بانک در طرح مجلس خیلی وابسته به نظر قوه مجریه و وزیر امور اقتصادی و دارایی هستند.
به گفته بازمحمدی در ماده 6 طرح بانکداری، هیئت عالی شامل سه مدیر اجرایی و شش مدیر غیراجرایی است که از این 6 نفر سه نفر را وزیر اقتصاد تعیین و یا تأیید صلاحیت می‌کند.
* استقلال رئیس کل بانک مرکزی تضعیف شد/ نفوذ وزیر اقتصاد در تعیین رئیس کل وی گفت، برای تعیین رئیس کل بانک مرکزی نیز رئیس جمهور با اعضای غیراجرایی مشورت می کند درحالی که 50 درصد این اعضا توسط وزیر اقتصاد تعیین و یا تأیید صلاحیت شده اند.
این کارشناس ضمن اشاره به اینکه براساس طرح جدید بانکداری مصوب مجلس، این نگرانی وجود دارد که بانک مرکزی تاحدود زیادی تابع سیاست های مالی دولت شود، که این ضعف بزرگی برای طرح بانکداری مجلس است.
وی با بیان اینکه عموما در قوانین دیگر کشورها جایگاه رئیس کل بانک مرکزی بسیار بالاست، تصریح کرد: اختیارات و مسئولیت‌های رئیس کل بانک مرکزی معمولا زیاد است و فرایندهای تصمیم گیری در بانک های مرکزی شفاف هستند و در عین حال پاسخگویی باید باشد. این درحالیست که در این طرح موفق به ایجاد یک بانک مرکزی مستقل در تراز جهانی نشده ایم.
این کارشناس نقد دیگر به طرح بانکداری مجلس را پیشنهاد ایجاد سازمان نظارت توسط تعدادی از نمایندگان دانست و افزود: با وجود اینکه تأسیس این سازمان بعد از اعلام مخالفت بانک مرکزی در این طرح منتفی شد ولی هنوز جزو پیشنهادات برخی از نمایندگان مجلس است.
* تشکیل سازمان نظارت بر بانک‌ها؛ خوب یا بد؟ بازمحمدی با تأکید براینکه تأسیس سازمان نظارت در درون بانک مرکزی موجب عدم انسجام و آشفتگی در عملکرد این بانک خواهد شد، افزود: تأسیس سازمان نظارت موجب از بین بردن فرماندهی واحد بانک مرکزی و کاهش مسؤولیت پذیری و پاسخگویی ارکان بانک مرکزی می شود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بانک مرکزی باید دارای بازوهای سیاستگذاری و نظارتی باشد و اگر بازوی نظارتی را بردارند عملکرد بانک تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
وی در واکنش به این نکته که احتمالاً اصرار به تشکیل سازمان نظارت از سوی مجلس، ضعف نظارت بانک مرکزی در سال‌های گذشته بر عملکرد بانک‌های دولتی و خصوصی بوده است، گفت: اگر نظارت بانک مرکزی در گذشته ضعف داشته دلیلی نمی شود برای تشکیل سازمان نظارت آن هم با ترتیبی که در طرح مجلس در نظر گرفته شده است؛ مبانی نظری و عملکرد کشورهای موفق در زمینه بانکداری مرکزی تأسیس این سازمان به این گونه را رد می کند.
* بازوی بانک مرکزی را قطع نکنید بازمحمدی ادامه داد: تا زمانی که نظام مالی کشور از بلوغ کافی برخوردار نباشد بهتر است نظارت بانکی در درون بانک مرکزی به عملکرد خود ادامه دهد تا از استقلال و اقتدار نسبی و حرفه ای برخودار باشد و از دستبرد و دست اندازی ذی نفعان در امان بماند.
وی با بیان اینکه اگر نظام مالی کمتر توسعه یافته ای داشته باشیم و در آن سازمان نظارت بر بانک‌ها به روشی که برخی کشورهای پیشرو انجام داده اند ایجاد کنیم، در حقیقت زمینه برای تضعیف بیشتر نظارت و دست اندازی ذی نفعان ایجاد خواهد شد.
این کارشناس ضمن تأکید براینکه در این شرایط تأسیس این سازمان اصلا توصیه نمی شود و نظارت باید درون بانک مرکزی باشد، گفت: باید بازوی نظارتی در کنار بازوی سیاستگذاری قرار گیرد تا در مجموع به اقتدار سیاستگذاری و نظارتی بانک مرکزی کمک کند.
* طرحی که با اهداف طراحانش نمی‌خواند/ ابهامات سیاست‌های پولی و بانکی زیاد است بازمحمدی انتقاد دیگر به طرح بانکداری مجلس را ایجاد بانک توسعه دانست و عنوان کرد: در این طرح اتکای زیادی به منابع بانک مرکزی شده که می تواند باعث افزایش خارج از کنترل پایه پولی شود که پیامدهای تورمی و تخصیص غیر بهینه منابع نیز در اقتصاد خواهد داشت. درحالیکه این بانک می تواند به دور از این ترتیبات تأسیس شود و نیازی به درگیری منابع بانک مرکزی نباشد.
وی با بیان اینکه تأسیس بانک توسعه مغایر با اهداف اصلی است که طراحان طرح بانکداری برای بانک مرکزی در نظر داشته اند، افزود: فصل 14 این طرح، با موضوع عملیات بانکی، گرچه دستاوردهای خوبی دارد، ولی خیلی ابهام و اشکال نیز دارد؛ در این طرح سپرده های بانکی را برمبنای عقد وکالت تعریف کرده اند درحالی که بانک نمی تواند وکیل سپرده گذاران باشد و وکالت کار بانک نیست.
بازمحمدی با بیان اینکه لازم است واسطه‌گری وجوه و به عبارت دیگر تجهیز منابع بر مبنای عقد قرض و ودیعه و مصرف آن براساس عقود مبادله‌ای در بانک‌ها انجام شود، تصریح کرد: امور سرمایه گذاری بهتر است توسط نهادهای سرمایه‌گذاری انجام شود.
* قوانین دست و پا گیر و مبهم برای تعیین نرخ سود وی با بیان اینکه نرخ سود در عقود مبادله ای در طرح بانکداری مجلس مشخص نیست، گفت: تعیین نرخ سود سپرده‌های سرمایه گذاری عام به بانک مرکزی واگذار شده است که به صورت کوتاه مدت توسط این بانک تعیین می شود و حدود نرخ سود از قبل برای سپرده گذار مشخص نیست؛ و معلوم نیست با چه نرخی سپرده گذاری انجام می شود.
بازمحمدی افزود: در حالی که نیازی به این پیچیدگی ها نیست و به نظر می رسد بانک مرکزی میتواند با تعیین حداکثر نرخ یا نسبت سود در قراردادهای مبادله ای بر حسب شرایط کلی اقتصاد، دست بانک ها را در تجهیز و تخصیص وجوه باز تر بگذارد و ضمن تقویت رقابت در بازار مالی کشور، ابزارهای سیاست گذاری پولی خود را نیز به مراتب بهبود بخشد.
این کارشناس با انتقاد از پیچیدگی و عدم صراحت طرح گفت امیداورم نمایندگان محترم مجلس در زمان بررسی جزئیات به دغدغه‌های نظام بانکی توجه کنند.
پژویان: مجلس دانش تدوین طرح جدید بانکداری را ندارد/ طرح بانکداری باید جلوی فساد را بگیرد آقای رئیس "سخنگوی بانک مرکزی" می‌شود قفل آمارهای بانک مرکزی باز می‌شود؟/ تأکید به انتشار ماهانه آمار در طرح جدید بانکداری شرایط جدید عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی/ رئیس جمهور باید دلایل عزل را به مردم توضیح دهد ایرادات مبنایی طرح بانکداری چیست؟   انتهای پیام/


گروه های زیر مجموعه اقتصادی

عمومی
عمومی

آخرین اخبار

سرمقاله روزنامه های امروز-بازی جدید آمریکا با مهره های منطقه ای
گزیده ای از سرمقاله روزنامه های امروز یکشنبه 29 دی 98 را در این خبر بخوانید.
وزیر کشور: آسیب‌های موجود در فضای مجازی نگران‌کننده است
وزیر کشور گفت: مقرر شده کارگروهی استفاده مثبت از فضای مجازی به صورت دقیق بررسی شود؛ چراکه آسیب‌های موجود در این فضا نگران‌کننده است.
پلوسی: ترامپ همواره یک رئیس جمهور استیضاح شده خواهد بود
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا بر این باور است که دونالد ترامپ یک رئیس جمهور همیشه استیضاح شده است.
دراگون آزمایش نشد
شرکت "اسپیس ایکس"( SpaceX) به دلیل شرایط بد آب‌وهوا و دریای خروشان اقیانوس اطلس، آزمایش کپسول "دراگون" را به تاخیر انداخت.
اخطار نمایندگان مجلس به سه کشور اروپایی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با امضای بیانیه‌ای به سه کشور اروپایی اخطار داده‌اند که در صورت عدم اجرای تعهداتشان، سطح روابط با این سه کشور کاهش می‌یابد.
اخطار نمایندگان مجلس به سه کشور اروپایی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با امضای بیانیه‌ای به سه کشور اروپایی اخطار داده‌اند که در صورت عدم اجرای تعهداتشان، سطح روابط با این سه کشور کاهش می‌یابد.
زاخارووا: قانون اساسی آمریکا با واقعیت این کشور مطابقت ندارد
سخنگوی وزارت خارجه روسیه ضمن انتشار پیامی در حساب کاربری فیسبوک خود از ماهیت قانون اساسی آمریکا انتقاد کرد.
۷ طرح ˮلکسوسˮ برای وسایل نقلیه آینده روی ماه
شرکت خودروسازی "لکسوس" به رویاپردازی در مورد وسایل نقلیه نوآورانه برای زندگی و جابجایی در سطح ماه پرداخته است که طرح‌هایی شبیه به فیلم‌های علمی-تخیلی دارد.
راهپیمایی‌های سراسری زنان در آمریکا علیه ترامپ -عکس
هزاران تن در شهرهای مختلف آمریکا در یک راهپیمایی سراسری زنان به اعتراض علیه ترامپ دست زدند.
کنفرانس برلین کمکی به حل بحران لیبی می‌کند؟
دوازده کشور از جمله پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل با مشارکت چهار سازمان بین‌المللی و طرف‌های درگیر در لیبی، امروز(یکشنبه) در برلین گردهم می‌آیند تا راه‌حلی برای پایان دادن به جنگ در لیبی پیدا کنند.

پر بازدید ترین اخبار امروز

انتشار عکس آثار شکنجه بر بدن اسیر فلسطینی
یک سازمان حقوق بشری فلسطینی عکس‌هایی از آثار شکنجه روی بدن یک اسیر فلسطینی در زندان‌های رژیم اشغالگر صهیونیستی منتشر کرد.
تیم حقوقی ترامپ رسما به احضاریه‌ سنا درباره استیضاح پاسخ داد
تیم حقوقی رئیس جمهوری آمریکا رسما به احضاریه‌های سنا خطاب به دونالد ترامپ پاسخ داده و نظر اجمالی را در رابطه با اینکه نهایتا دفاعیه کاخ سفید در روند استیضاح چه خواهد بود، ارائه کردند.
تأکید دمشق بر ادامه مبارزه با تروریسم
سوریه در دو نامه به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت بر ادامه مبارزه با تروریسم تأکید کرد.
واکنش رژیم صهیونیستی به تحریم حزب‌الله لبنان از سوی انگلیس
وزیر خارجه رژیم صهیونیستی از اقدام دولت انگلیس برای تحریم کامل حزب‌الله لبنان و بلوکه کردن تمامی دارایی‌های این حزب تشکر کرد.
مدارس دماوند این ‌بار تعطیل شد- جزئیات تعطیلی مدارس در استان‌های کشور
مدارس و دانشگاه های برخی از استان‌های کشور امروز یک شنبه ۲۹ دی ماه به دلیل بارش برف و باران و برودت هوا تعطیل هستند.
کاهش ۲۵ تا ۸۰ درصدی قیمت اقلام آجیل و خشکبار در بازار
فتاح: کار آزادراه تهران شمال تمام شده است
افزایش ۱۵درصدی حقوق دردی را دوا نمی کند
پیکربندی دوربین Galaxy S۲۰ ، S۲۰ + و S۲۰ Ultra به بیرون درز کرد +عکس
مرغ شب عید گران نمی شود
نرخ ثابت سود بانکی به تاریخ می پیوندد-پیشخوان
عملیات بازارباز عبور از سنت به سمت مدرن‌سازی بانکی
منطقه آزاد کارگری!
تناقض عجیب در بازار مسکن
دولت در قبال خط فقر پاسخگو باشد- تلاش ایران‌خودرو و سایپا برای خروج از ورشکستگی- نابلدیسم ‌اقتصادی