اعتبار 55 هزار میلیارد تومانی «متفرقه‌ها» در بودجه 99

00:11 ۲۱۷ روز و ۲۱ ساعت پیش تسنیم 303 0
اعتبار 55 هزار میلیارد تومانی «متفرقه‌ها» در بودجه 99

درحالی ابهامات رقم ۵۵ هزار میلیارد تومانی هزینه‌های متفرقه همچنان پابرجاست، تنها برای سازمان برنامه و وزارت اقتصاد، مبالغی برای پایش اقتصاد کلان و مدیریت داراییها لحاظ شده که این دو دستگاه دفاتر مجزا با چارت سازمانی برای این اهداف در اختیار دارند.

تسنیم

- اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، در لایحه بودجه سال 1399 مصارف جاری دولت 386 هزار میلیارد تومان است که 55 هزار میلیارد تومان آن مربوط به اعتبارات ردیفهای متفرقه است. در واقع ردیفهای متفرقه یکی از موضوعات غیر شفاف بودجه است و تنها در لایحه سال بعد 145 ردیف تحت عنوان هزینه‌های متفرقه طبقه بندی شده است.
جدول 9 لایحه بودجه اعتبارات خاص و پیش بینی نشده به میزان 1.2 هزار میلیارد تومان، اعتبارات یارانه‌ها 2.7 هزار میلیارد تومان، اعتبارات متمرکز درامد_هزینه با 60 ردیف، 13.600میلیارد تومان، اعتبارات ردیفهای موردی با 71 ردیف، 24 هزار میلیارد تومان و سود و کارمزد وامهای داخلی و خارجی 13 هزار