شوریدگی در ادبیات نیایشی

03:01 ۲۲۷ روز و ۱ ساعت پیش تسنیم 1,129 0
شوریدگی در ادبیات نیایشی

در بحث ادبیات نیایشی و هنرهای نیایشی هیچ گونه ستیزی با اندیشه‌‌های نو بشری نداریم، جز آنکه می‌گوییم هنر نیایشی را تنها هنرمندی می تواند به وجود بیاورد که درک بزرگی از نیایش گری و بندگی خداوند داشته باشد.

تسنیم

- اخبار فرهنگی - خبرگزاری تسنیم ،‌ سعید تشکری، ادبیات نیایشی ـ گفت هجدهم در ادبیات نیایشی ساده‌ترین چیزی که ما درباره آن عدم توافق داریم، بین نگاه کلاسیک به هنر است و در حقیقت نوع پرورش آن است. در گذشته در قرن 18، همه معتقد بودند هنر یعنی فن و هرچیزی که به فن مربوط می‌شود به هنر هم مربوط می‌شود، به اصطلاح طبیعت درباره هنر است و هرچیزی که به طبیعتِ وحشی مربوط می‌شود به هنر هم مربوط می‌شود. هنر که شامل همه هنرهاست، یک مقوله آداب و تربیتی است. از همین جا دو بحث بوجود می‌آید که آیا آیین ها، بخش طبیعت هنرمند‌اند و در محیط اقلیمی و جغرافیای هنرمند اصلیت و اهلیت دارد، یا آن نگاهی است که به واسطه فنی که دارد و تاثیری که از طبیعت می‌گیرد؟ حالا این طبیعت، حاصل نگاه هنرمند به خداوند، به هستی و به تمام رویکردها