با انتخاب‌های درست، جشنواره را معیار کنیم!

15:00 ۲۲۳ روز و ۷ ساعت پیش تسنیم 351 0
با انتخاب‌های درست، جشنواره را معیار کنیم!

آیا جشنواره فیلم فجر بعد از ۴۰ سال به ثبات شخصیت رسیده است؟

تسنیم

- اخبار فرهنگی - خبرگزاری تسنیم 1. جشنواره فیلم فجر را اگر در کالبدی انسانی تصور کنیم فردی در آستانه 40 سالگی و تثبیت کامل شخصیت است. چنان نیز که مشهور است پس از 40 سالگی دیگر کمتر امیدی می‌توان به تغییر ارزش، منش و بینش افراد داشت. با این اوصاف اگر بخواهیم به قیاسی پیرامون حسن و ضعف‌های این پدیده مهم سینمایی داشته باشیم شاید بتوان مهم‌ترین مسأله این جشنواره را «ابهام اعتبار» بدانیم، ابهامی که نه از جانب عنصری بیرونی که کاملاً از استاندارد رفتاری این جشنواره استنتاج می‌شود. جشنواره فجر از سویی در سایه مقطعی نبودن و برگزاری همه ساله‌اش تبدیل به مهم‌ترین رویداد فرهنگی کشور (در کنار نمایشگاه سالانه کتاب با عمری نسبتاً مشابه) شده است و بیشترین همراهی افکارعمومی را با خود به همراه داشته و از سوی دیگر کماکان تکلیف خویش را با سنجه اعتباری خود مشخص نکرده است.
با انتخاب‌های درست، جشنواره را معیار کنیم!
در این زمینه هرچند که عمده نقدها