شاعر «مکن ای صبح طلوع» که بود؟ +فیلم

21:43 ۹ روز و ۱۵ ساعت پیش مشرق نیوز 761 0
شاعر «مکن ای صبح طلوع» که بود؟ +فیلم

شاید کمتر کسی بداند که شاعر دودمه ی مشهور " مکن ای صبح طلوع " محمود بهجت فومنی پدر مرحوم آیت الله محمدتقی بهجت ـ از مراجع تقلید ـ است. شاعر این دودمه تا سالیان اخیر ناشناخته بود.

مشرق نیوز

به گزارش مشرق، شاید کمتر کسی بداند که شاعر دودمه ی مشهور " امشبی را شه دین در حرمش مهمان است ... " محمود بهجت فومنی پدر مرحوم آیت الله محمدتقی بهجت ـ از مراجع تقلید ـ است. وی در ۱۲۸۵ق در فومن متولد شد و در هشت سالگی، پدر را از دست داد. محمود پس از تحصیل در مکتب‌خانه همراه برادرش در نانوایی پدر مشغول کار شد. او دارای ذوق ادبی و خط خوشی بود و با دختری به نام مرضیه ازدواج کرد که حاصل آن، ۴ پسر و یک دختر بود. آخرین فرزندشان محمدتقی بود که اندکی پس از تولد او، مادر در ۲۸ سالگی از دنیا رفت.
بشنوید:صوت/ شب نهم محرم با نوای حاج محمود کریمیصوت/ شب نهم محرم با نوای سید مجید بنی‌فاطمهمحمود بهجت به کربلایی محمود شهرت داشت. زمان او همزمان با قیام میرزا کوچک خان جنگلی بود و حاکم فومن که از سوی میرزا منصوب شده بود، اختلافات میان مردم و سربازان میرزا را به او رجوع می‌داد و به حکمش احترام می‌گذاشت. محمود بهجت در ۲۸ صفر ۱۳۲۵ش درگذشت.
شاعر این دودمه تا سالیان اخیر ناشناخته بود. پس از مجلس روضه‌ای آیت الله محمد تقی بهجت به مداح می‌گوید: «شعر مکن ای صبح طلوع از سروده‌های مرحوم ابوی است». در دفتر شعری که از محمود بهجت به جا مانده بود، این شعر نبود. در جستجو در کتاب‌های مختلف اشعاری یافت شد که ابتدای آن یکسان بود، اما ادامه‌ای متفاوت داشت
در ادامه ابیات کامل این ترجیع بند را که در ۲۱ بند سروده شده می خوانید:شب وصل است و تبِ دلبری جانان استساغر وصل لبالب به لب مستان استدر نظر بازیشان اهل نظر حیران استگوئیا مشعله از بامِ فلک ریزان استچشم جادوی سحر زین شب و تب گریان استامشبی را شه دین در حرمش مهمان استظهر فردا بدنش زیر سم اسبان استمکن ای صبح طلوع، مکن ای صبح طلوع«یارب این بوی خوش از روضة جان می آید؟یا نسیمی است کزان سوی جهان می آید؟»«یارب این نور صفات از چه مکان می آید؟»«عجب این قهقهه از حورِ جنان می آید!»یارب این آبِ حیات از چه دلی جوشان است؟امشبی را شه دین در حرمش مهمان استظهر فردا بدنش زیر سم اسبان استمکن ای صبح طلوع، مکن ای صبح طلوعشاعر «مکن ای صبح طلوع» که بود؟ +فیلم
«چه سَماع است که جان رقص کنان» می آید؟«چه صفیر است که دل بال زنان می آید؟»چه پیامی است؟ چرا موج گمان می آید؟چه شکار است؟ چرا بانگ کمان می آید؟چه فضائی است؟ چرا تیر قضا پران است؟امشبی را شه دین در حرمش مهمان استظهر فردا بدنش زیر سم اسبان استمکن ای صبح طلوع، مکن ای صبح طلوعگوش تا گوش، همه کرّ و فرِ دشمنِ پستشاه بنشسته، بر او حلقة یاران الست«پیرهن چاک و غزلخوان و صراحی در دست»چار تکبیر زده یکسره بر هر چه که هستخیمه در خیمه صدای سخن قرآن استامشبی را شه دین در حرمش مهمان استظهر فردا بدنش زیر سم اسبان استمکن ای صبح طلوع، مکن ای صبح طلوعشاعر «مکن ای صبح طلوع» که بود؟ +فیلم
وَه از آن آیتِ رازی که در آن محفل بود«مفتی عقل در این مسئله لایعقل بود»«عشق می گفت به شرح آنچه بر او مشکل بود»«خم می بود که خون در دل و پا در گل بود»ساغر سرخ شهادت به کف مستان استامشبی را شه دین در حرمش مهمان استظهر فردا بدنش زیر سم اسبان استمکن ای صبح طلوع، مکن ای صبح طلوعاین حسین است که عالم همه دیوانة اوستاو چو شمعی است که جانها همه پروانة اوستشرف میکده از مستی پیمانة اوستهر کجا خانه عشق است همه خانة اوستحالیا خیمه گهش بزمگه رندان استامشبی را شه دین در حرمش مهمان استظهر فردا بدنش زیر سم اسبان استمکن ای صبح طلوع، مکن ای صبح طلوعقل هوالله بزاید زلبش، رمز احدلم یلد گوید و لم یولد و الله صمداین تمنا ز احد در دل او رفته زحد:می وصلی بچشان - تا در زندان ابدبشکنم - از خم وحدت که چنین جوشان استامشبی را شه دین در حرمش مهمان استظهر فردا بدنش زیر سم اسبان استمکن ای صبح طلوع، مکن ای صبح طلوعمحرمان حلقه زده در پی پیغامی چند:«چشم اِنعام مدارید ز اَنعامی چند»«فرصتِ عیش نگه دار و بزن جامی چند»که نماندست ره عشق مگر گامی چنددر بلائیم ولی عشق بلا گردان استامشبی را شه دین در حرمش مهمان استظهر فردا بدنش زیر سم اسبان استمکن ای صبح طلوع، مکن ای صبح طلوعامشب است آنکه «ملایک در میخانه زدندگل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند»«با من راه نشین باده مستانه زدند»«قرعه فال به نام من دیوانه زدند»یوسفِ فاطمه را ننگِ جهان زندان استامشبی را شه دین در حرمش مهمان استظهر فردا بدنش زیر سم اسبان استمکن ای صبح طلوع، مکن ای صبح طلوعهان که گوی فلک صدق به چوگان من استساحت کون و مکان عرصه میدان من استدیدة فتح ابد عاشق جولان من استهر چه در عالم امر است به فرمان من استپیش ما آتش نمرود گلِ بستان استامشبی را شه دین در حرمش مهمان استظهر فردا بدنش زیر سم اسبان استمکن ای صبح طلوع، مکن ای صبح طلوعشاعر «مکن ای صبح طلوع» که بود؟ +فیلم
«هان و هان ناقة حقیم» مجوئید حیَل«تا نبرد سرتان را سرِ شمشیرِ اجل»«پیش جان و دل ما آب و گلی را چه محل؟»«کار حق کن فیکون است نه موقوف علل»بی فروغ رخ او ، جان و جهان بی جان استامشبی را شه دین در حرمش مهمان استظهر فردا بدنش زیر سم اسبان استمکن ای صبح طلوع، مکن ای صبح طلوعظهر فردا عملِ مذهب رندان بکنم«قطع این مرحله با مرغ سلیمان» بکنمحمله بر شعبده از دولت قرآن بکنم«آنچه استاد ازل گفت بکن»، آن بکنمعاقبت خانه ظلم است که آن ویران استامشبی را شه دین در حرمش مهمان استظهر فردا بدنش زیر سم اسبان استمکن ای صبح طلوع، مکن ای صبح طلوع«نقدها را بود آیا که عیاری گیرندتا همه صومعه داران پی کاری گیرند»و به تاریکی شب ره به کناری گیرندصادقان زآینة صدق، غباری گیرندصحنة مشهد ما صحن نگارستان استامشبی را شه دین در حرمش مهمان استظهر فردا بدنش زیر سم اسبان استمکن ای صبح طلوع، مکن ای صبح طلوعگفت عباس که: من از سر جان برخیزماز «سر جان و جهان دست فشان برخیزم»«از سر خواجگی کون و مکان برخیزم»من «ببویت ز لحد رقص کنان برخیزم»این چه روح است و کرامت که در این یاران استامشبی را شه دین در حرمش مهمان استظهر فردا بدنش زیر سم اسبان استمکن ای صبح طلوع، مکن ای صبح طلوعدر شب قتل، نگفت از سر و سامان، زینب«داشت اندیشه فردای یتیمان، زینب»گفتی از یادِ پریشانی طفلان، زینبداشت آن شب همه گیسوی پریشان، زینب»این چه خوابی است که در خوابگه شیران است؟امشبی را شه دین در حرمش مهمان استظهر فردا بدنش زیر سم اسبان استمکن ای صبح طلوع، مکن ای صبح طلوعظهر فردا، قد رعنای حسین است کمانباز جوید شه بی یار ز عباس نشانز علمدارِ خود آن خسرو شمشاد قدان«که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان»قرص خورشید هم از خجلت او پنهان استامشبی را شه دین در حرمش مهمان استظهر فردا بدنش زیر سم اسبان استمکن ای صبح طلوع، مکن ای صبح طلوععلی اکبر به اجازت ز پدر خواهشمند:صبر از این بیش ندارم، چکنم تا کی و چند؟جان به رقص آمده از آتش غیرت چو سپندبوسه ای بر لب خشکم بزن ای چشمه قنددستی اندر خم زلفی که چنین پیچان استامشبی را شه دین در حرمش مهمان استظهر فردا بدنش زیر سم اسبان استمکن ای صبح طلوع، مکن ای صبح طلوع«او سلیمان زمان است که خاتم با اوست»«سر آن دانه که شد رهزن آدم با اوست»نفس «همت پاکان دو عالم با اوست»زخم شمشیر و سنان چیست؟ «که مرهم با اوست»پس چه رازی است که خنجر به گلو بُران است؟امشبی را شه دین در حرمش مهمان استظهر فردا بدنش زیر سم اسبان استمکن ای صبح طلوع، مکن ای صبح طلوعشام فردا که رسد، زینبِ گریان و دواندر هیاهوی رذیلانة آن اهرمنانپرسد از پیکر صدچاک شه تشنه زبان«که شهیدان که اند اینهمه خونین کفنان؟»جگر رود فرات از تف او سوزان استامشبی را شه دین در حرمش مهمان استظهر فردا بدنش زیر سم اسبان استمکن ای صبح طلوع، مکن ای صبح طلوعمکن ای صبح طلوع، مکن ای صبح طلوعاو که دربانی میخانه فراوان کرده استنوش پیمانة خون بر سر پیمان کرده استاشک را پیرهنِ یوسفِ دوران کرده استچنگ بر گونه زده موی پریشان کرده استدر دل حادثه مجموعِ پریشانان استامشبی را شه دین در حرمش مهمان استظهر فردا بدنش زیر سم اسبان استمکن ای صبح طلوع، مکن ای صبح طلوعیارب این شام سیه را به جلالی دریاببال و پر سوخته را با پر و بالی دریاب«تشنة بادیه را هم به زلالی دریاب»جشن دامادی جان را به جمالی دریابکه عروسِ شرف از شوق حنابندان استامشبی را شه دین در حرمش مهمان استظهر فردا بدنش زیر سم اسبان استمکن ای صبح طلوع، مکن ای صبح طلوعمرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی‌کند.
فایل آن‌را از اینجا دانلود کنید:video/mp4 دانلود منبع: عقیق


گروه های زیر مجموعه فرهنگی هنری

عمومی
عمومی

آخرین اخبار

امضا تفاهم‌نامه همکاری ورزشی بین کمیته‌های المپیک ایران و قزاقستان- تمایل قرقیزستان از افزایش همکاری ورزشی با ایران
در حاشیه سومین اجلاس عمومی کمیته‌های ملی المپیک کشورهای آسیایی میانه که در شهر نور سلطان قزاقستان برگزار شد با حضور حضور روسای کمیته‌های المپیک ایران و قزاقستان تفاهم‌نامه همکاری ورزشی امضا شد.
پیش‌بینی حضور فرزند شوماخر در فرمول یک تا 2021
راننده آلمانی تیم رنوی فرانسه اعلام کرد فرزند میشائیل شوماخر، قهرمان ۷ دوره فرمول یک تا سال ۲۰۲۱ میلادی به این رقابت‌ها راه خواهد یافت.
گواردیولا: زوج فرناندینیو - اوتامندی پیرتر از آن هست که همیشه بازی کند- خوشحالم که لیگ قهرمانان را با نتیجه‌ای خوب آغاز کردیم
سرمربی تیم فوتبال منچسترسیتی بر ادامه تلاش‌هایش برای پیدا کردن راه حل رفع بحران در خط دفاعی قهرمان فصل گذشته لیگ برتر انگلیس تأکید کرد.
کشتی آزاد قهرمانی جهان|برتری رضا اطری در گام نخست
در ادامه مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان در قزاقستان، در وزن ۵۷ کیلوگرم رضا اطری پس از استراحت در دور نخست در دور دوم مقابل نماینده بلاروس به برتری رسید.
صالحی امیری با نناد لالویچ دیدار کرد
صالحی امیری، رئیس کمیته ملی المپیک برای دومین بار با نناد لالویچ، رئیس فدراسیون جهانی کشتی دیدار و گفت‌وگو کرد.
کواچ: کوتینیو ویژگی‌های متفاوتی به بازی بایرن مونیخ داده است- مولر: وقتی بازنشسته شدم به رکوردم فکر می‌کنم
سرمربی کروات باواریایی‌ها از عملکرد بازیکن برزیلی جدید تیمش در مصاف با ستاره سرخ بلگراد تمجید به عمل آورد.
توخل پس از پیروزی قاطع مقابل رئال مادرید: اگر می‌خواهید بپرسید امسال ما قهرمان اروپا می‌شویم، می‌روم !
سرمربی تیم فوتبال پاری‌سن‌‌ژرمن پس از برد قاطع مقابل رئال مادرید، تأکید کرد به قهرمانی در این فصل لیگ قهرمانان فکر نمی‌کند.
استقلال با شکایت پیکان و آران محکوم شد
کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال در خصوص تعدادی از پرونده های مطروحه در این کمیته آرای خود را صادر کرد.
کشتی آزاد قهرمانی جهان| شکست امیر محمد یزدانی مقابل حریف کوبایی
در ادامه مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان در قزاقستان، در وزن ۶۵ کیلوگرم امیر محمد یزدانی مقابل نماینده کوبا شکست خورد.
سیمئونه: تساوی را نه نتیجه خوبی می‌بینم نه یک نتیجه بد- یوونتوس امسال می‌تواند قهرمان اروپا شود
سرمربی تیم فوتبال اتلتیکومادرید از اینکه تیمش در واپسین دقایق بازی خانگی مقابل یوونتوس از شکست گریخت خوشحال است.

پر بازدید ترین اخبار امروز

سازوکار تعیین شده برای حذف یارانه‌بگیران پردرآمد
دفتر سخگوی دولت طی اطلاعیه‌ای جزئیاتی از سازوکار تعیین شده برای حذف یارانه‌بگیران پردرآمد را منتشر کرد که نشان می‌دهد قرار بر این بوده در شهریوماه یارانه حدود ۲۰۰ هزار خانوار شناسایی شده در دهک‌های بالای درآمدی واریز نشود.
ششمی بانوی وزنه بردار ایران در گروه D وزنه برداری قهرمانی جهان
بانوی وزنه‌بردار ایران در گروه D دسته ۵۵ کیلوگرم قهرمانی جهان ششم شد.
کالدرون در منزل هوادار ۸ساله فوت شده پرسپولیس+عکس
سرمربی پرسپولیس در منزل کودک ۶ ساله فوت شده در دیدار پرسپولیس و صنعت نفت آبادان حاضر شد.
۶ روش برای نگهداری از برگ های پاییزی
ما در این مطلب لیستی از روش‌های نگهداری برگ‌های پائیزی تهیه کرده‌ایم که حتما به شما کمک خواهد کرد.
خانه لند پاسخی به چالش‌های معاملات ملکی شما
با تحولات اخیر بازار مسکن پس از تورم قیمت املاک که منجر به ثبات بازار معاملات ملکی شده، همچنان شرایط انجام معاملات خصوصا در بخش خرید و فروش املاک دشوار است.
17 حافظ کل قرآن راهی فینال مسابقات سراسری قرآن شدند
با بحران رسانه‌زدگی فرهنگ روبه‌رو هستیم-صداوسیما با دانشگاه هم‌فکری‌ ندارد
نقد و بررسی مستند «زندگی قشنگ نو» در تلویزیون|چرا سینمای ایران با هالیوود متفاوت است؟‌
سرانجام مسلمان مبارزی که با کینه اهل‌بیت علیهم‌السلام کشته شد- موضع فرزندان زبیر در قیام امام حسین(ع) چه بود؟
آخر هفته تلویزیون- از «حماسه قهرمانان» پورعرب تا «طلسم» داریوش فرهنگ
پاسخ مدیر شبکه سه به شایعه ریاستش بر صداوسیما
پربیننده‌ترین اخبار گروه فرهنگی تسنیم در بیست و هفتم شهریورماه
خبرهای کوتاه رادیو و تلویزیون| بیش از 970 ساعت از آنتن صداوسیما در اختیار اهالی خیابان پاستور
اخبار کوتاه سینمای ایران و جهان | فیلم سینمایی دیگری درباره ˮریگیˮ ساخته می‌شود
معماریان: پیرنیا بیماری‌ معماری مدرن را می‌شناخت