شاعر «مکن ای صبح طلوع» که بود؟ +فیلم

21:43 ۱۳۴ روز و ۱۴ ساعت پیش مشرق نیوز 1,513 0
شاعر «مکن ای صبح طلوع» که بود؟ +فیلم

شاید کمتر کسی بداند که شاعر دودمه ی مشهور " مکن ای صبح طلوع " محمود بهجت فومنی پدر مرحوم آیت الله محمدتقی بهجت ـ از مراجع تقلید ـ است. شاعر این دودمه تا سالیان اخیر ناشناخته بود.

مشرق نیوز

به گزارش مشرق، شاید کمتر کسی بداند که شاعر دودمه ی مشهور " امشبی را شه دین در حرمش مهمان است ... " محمود بهجت فومنی پدر مرحوم آیت الله محمدتقی بهجت ـ از مراجع تقلید ـ است. وی در ۱۲۸۵ق در فومن متولد شد و در هشت سالگی، پدر را از دست داد. محمود پس از تحصیل در مکتب‌خانه همراه برادرش در نانوایی پدر مشغول کار شد. او دارای ذوق ادبی و خط خوشی بود و با دختری به نام مرضیه ازدواج کرد که حاصل آن، ۴ پسر و یک دختر بود. آخرین فرزندشان محمدتقی بود که اندکی پس از تولد او، مادر در ۲۸ سالگی از دنیا رفت.
بشنوید:صوت/ شب نهم محرم با نوای حاج محمود کریمیصوت/ شب نهم محرم با نوای سید مجید بنی‌فاطمهمحمود بهجت به کربلایی محمود شهرت داشت. زمان او همزمان با قیام میرزا کوچک خان جنگلی بود و حاکم فومن که از سوی میرزا منصوب شده بود، اختلافات میان مردم و سربازان میرزا را به او رجوع می‌داد و به حکمش احترام می‌گذاشت. محمود بهجت در ۲۸ صفر ۱۳۲۵ش درگذشت.
شاعر این دودمه تا سالیان اخیر ناشناخته بود. پس از مجلس روضه‌ای آیت الله محمد تقی بهجت به مداح می‌گوید: «شعر مکن ای صبح طلوع از سروده‌های مرحوم ابوی است». در دفتر شعری که از محمود بهجت به جا مانده بود، این شعر نبود. در جستجو در کتاب‌های مختلف اشعاری یافت شد که ابتدای آن یکسان بود، اما ادامه‌ای متفاوت داشت
در ادامه ابیات کامل این ترجیع بند را که در ۲۱ بند سروده شده می خوانید:شب وصل است و تبِ دلبری جانان استساغر وصل لبالب به لب مستان استدر نظر بازیشان اهل نظر حیران استگوئیا مشعله از بامِ فلک ریزان استچشم جادوی سحر زین شب و تب گریان استامشبی را شه دین در حرمش مهمان استظهر فردا بدنش زیر سم اسبان استمکن ای صبح طلوع، مکن ای صبح طلوع«یارب این بوی خوش از روضة جان می آید؟یا نسیمی است کزان سوی جهان می آید؟»«یارب این نور صفات از چه مکان می آید؟»«عجب این قهقهه از حورِ جنان می آید!»یارب این آبِ حیات از چه دلی جوشان است؟امشبی را شه دین در حرمش مهمان استظهر فردا بدنش زیر سم اسبان استمکن ای صبح طلوع، مکن ای صبح طلوعشاعر «مکن ای صبح طلوع» که بود؟ +فیلم
«چه سَماع است که جان رقص کنان» می آید؟«چه صفیر است که دل بال زنان می آید؟»چه پیامی است؟ چرا موج گمان می آید؟چه شکار است؟ چرا بانگ کمان می آید؟چه فضائی است؟ چرا تیر قضا پران است؟امشبی را شه دین در حرمش مهمان استظهر فردا بدنش زیر سم اسبان استمکن ای صبح طلوع، مکن ای صبح طلوعگوش تا گوش، همه کرّ و فرِ دشمنِ پستشاه بنشسته، بر او حلقة یاران الست«پیرهن چاک و غزلخوان و صراحی در دست»چار تکبیر زده یکسره بر هر چه که هستخیمه در خیمه صدای سخن قرآن استامشبی را شه دین در حرمش مهمان استظهر فردا بدنش زیر سم اسبان استمکن ای صبح طلوع، مکن ای صبح طلوعشاعر «مکن ای صبح طلوع» که بود؟ +فیلم
وَه از آن آیتِ رازی که در آن محفل بود«مفتی عقل در این مسئله لایعقل بود»«عشق می گفت به شرح آنچه بر او مشکل بود»«خم می بود که خون در دل و پا در گل بود»ساغر سرخ شهادت به کف مستان استامشبی را شه دین در حرمش مهمان استظهر فردا بدنش زیر سم اسبان استمکن ای صبح طلوع، مکن ای صبح طلوعاین حسین است که عالم همه دیوانة اوستاو چو شمعی است که جانها همه پروانة اوستشرف میکده از مستی پیمانة اوستهر کجا خانه عشق است همه خانة اوستحالیا خیمه گهش بزمگه رندان استامشبی را شه دین در حرمش مهمان استظهر فردا بدنش زیر سم اسبان استمکن ای صبح طلوع، مکن ای صبح طلوعقل هوالله بزاید زلبش، رمز احدلم یلد گوید و لم یولد و الله صمداین تمنا ز احد در دل او رفته زحد:می وصلی بچشان - تا در زندان ابدبشکنم - از خم وحدت که چنین جوشان استامشبی را شه دین در حرمش مهمان استظهر فردا بدنش زیر سم اسبان استمکن ای صبح طلوع، مکن ای صبح طلوعمحرمان حلقه زده در پی پیغامی چند:«چشم اِنعام مدارید ز اَنعامی چند»«فرصتِ عیش نگه دار و بزن جامی چند»که نماندست ره عشق مگر گامی چنددر بلائیم ولی عشق بلا گردان استامشبی را شه دین در حرمش مهمان استظهر فردا بدنش زیر سم اسبان استمکن ای صبح طلوع، مکن ای صبح طلوعامشب است آنکه «ملایک در میخانه زدندگل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند»«با من راه نشین باده مستانه زدند»«قرعه فال به نام من دیوانه زدند»یوسفِ فاطمه را ننگِ جهان زندان استامشبی را شه دین در حرمش مهمان استظهر فردا بدنش زیر سم اسبان استمکن ای صبح طلوع، مکن ای صبح طلوعهان که گوی فلک صدق به چوگان من استساحت کون و مکان عرصه میدان من استدیدة فتح ابد عاشق جولان من استهر چه در عالم امر است به فرمان من استپیش ما آتش نمرود گلِ بستان استامشبی را شه دین در حرمش مهمان استظهر فردا بدنش زیر سم اسبان استمکن ای صبح طلوع، مکن ای صبح طلوعشاعر «مکن ای صبح طلوع» که بود؟ +فیلم
«هان و هان ناقة حقیم» مجوئید حیَل«تا نبرد سرتان را سرِ شمشیرِ اجل»«پیش جان و دل ما آب و گلی را چه محل؟»«کار حق کن فیکون است نه موقوف علل»بی فروغ رخ او ، جان و جهان بی جان استامشبی را شه دین در حرمش مهمان استظهر فردا بدنش زیر سم اسبان استمکن ای صبح طلوع، مکن ای صبح طلوعظهر فردا عملِ مذهب رندان بکنم«قطع این مرحله با مرغ سلیمان» بکنمحمله بر شعبده از دولت قرآن بکنم«آنچه استاد ازل گفت بکن»، آن بکنمعاقبت خانه ظلم است که آن ویران استامشبی را شه دین در حرمش مهمان استظهر فردا بدنش زیر سم اسبان استمکن ای صبح طلوع، مکن ای صبح طلوع«نقدها را بود آیا که عیاری گیرندتا همه صومعه داران پی کاری گیرند»و به تاریکی شب ره به کناری گیرندصادقان زآینة صدق، غباری گیرندصحنة مشهد ما صحن نگارستان استامشبی را شه دین در حرمش مهمان استظهر فردا بدنش زیر سم اسبان استمکن ای صبح طلوع، مکن ای صبح طلوعگفت عباس که: من از سر جان برخیزماز «سر جان و جهان دست فشان برخیزم»«از سر خواجگی کون و مکان برخیزم»من «ببویت ز لحد رقص کنان برخیزم»این چه روح است و کرامت که در این یاران استامشبی را شه دین در حرمش مهمان استظهر فردا بدنش زیر سم اسبان استمکن ای صبح طلوع، مکن ای صبح طلوعدر شب قتل، نگفت از سر و سامان، زینب«داشت اندیشه فردای یتیمان، زینب»گفتی از یادِ پریشانی طفلان، زینبداشت آن شب همه گیسوی پریشان، زینب»این چه خوابی است که در خوابگه شیران است؟امشبی را شه دین در حرمش مهمان استظهر فردا بدنش زیر سم اسبان استمکن ای صبح طلوع، مکن ای صبح طلوعظهر فردا، قد رعنای حسین است کمانباز جوید شه بی یار ز عباس نشانز علمدارِ خود آن خسرو شمشاد قدان«که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان»قرص خورشید هم از خجلت او پنهان استامشبی را شه دین در حرمش مهمان استظهر فردا بدنش زیر سم اسبان استمکن ای صبح طلوع، مکن ای صبح طلوععلی اکبر به اجازت ز پدر خواهشمند:صبر از این بیش ندارم، چکنم تا کی و چند؟جان به رقص آمده از آتش غیرت چو سپندبوسه ای بر لب خشکم بزن ای چشمه قنددستی اندر خم زلفی که چنین پیچان استامشبی را شه دین در حرمش مهمان استظهر فردا بدنش زیر سم اسبان استمکن ای صبح طلوع، مکن ای صبح طلوع«او سلیمان زمان است که خاتم با اوست»«سر آن دانه که شد رهزن آدم با اوست»نفس «همت پاکان دو عالم با اوست»زخم شمشیر و سنان چیست؟ «که مرهم با اوست»پس چه رازی است که خنجر به گلو بُران است؟امشبی را شه دین در حرمش مهمان استظهر فردا بدنش زیر سم اسبان استمکن ای صبح طلوع، مکن ای صبح طلوعشام فردا که رسد، زینبِ گریان و دواندر هیاهوی رذیلانة آن اهرمنانپرسد از پیکر صدچاک شه تشنه زبان«که شهیدان که اند اینهمه خونین کفنان؟»جگر رود فرات از تف او سوزان استامشبی را شه دین در حرمش مهمان استظهر فردا بدنش زیر سم اسبان استمکن ای صبح طلوع، مکن ای صبح طلوعمکن ای صبح طلوع، مکن ای صبح طلوعاو که دربانی میخانه فراوان کرده استنوش پیمانة خون بر سر پیمان کرده استاشک را پیرهنِ یوسفِ دوران کرده استچنگ بر گونه زده موی پریشان کرده استدر دل حادثه مجموعِ پریشانان استامشبی را شه دین در حرمش مهمان استظهر فردا بدنش زیر سم اسبان استمکن ای صبح طلوع، مکن ای صبح طلوعیارب این شام سیه را به جلالی دریاببال و پر سوخته را با پر و بالی دریاب«تشنة بادیه را هم به زلالی دریاب»جشن دامادی جان را به جمالی دریابکه عروسِ شرف از شوق حنابندان استامشبی را شه دین در حرمش مهمان استظهر فردا بدنش زیر سم اسبان استمکن ای صبح طلوع، مکن ای صبح طلوعمرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی‌کند.
فایل آن‌را از اینجا دانلود کنید:video/mp4 دانلود منبع: عقیق


گروه های زیر مجموعه فرهنگی هنری

دین و اندیشه
دین و اندیشه

آخرین اخبار

دانلود قسمت هشتم سریال دل
قسمت ۸ سریال دل به کارگردانی منوچهر هادی و نویسندگی بابک کایدان توسط سایت قانونی حلال دانلود توزیع شد.
هاشمیِ پدر به روایت هاشمیِ پسر
«از نظر سیاسی خودم را پیرو آیت‌الله هاشمی رفسنجانی می‌دانم. ایشان عمدتاً معتقد به اعتدال و میانه‌روی بود و نوعاً در دسته‌بندی جناحی جای نمی‌گرفت، هرچند در سال‌های اخیر و با ائتلاف اعتدالیون واصلاح‌طلب‌ها، بیشتر در این طیف شناخته می‌شد اما هیچگاه مبنای تصمیم‌گیری و عملکرد خود را معیارهای جناحی قرار نمی‌داد و خدمت به مردم برایش ملاک و مبنا بود».
لمپارد: خیلی موقعیت ایجاد کردیم ولی همان داستان همیشگی رخ داد
سرمربی تیم چلسی به از دست دادن موقعیت‌های زیاد تیمش در بازی برابر آرسنال اشاره کرد.
گزینه پاری سن ژرمن برای جایگزینی کاوانی
پاری سن ژرمن با توجه به احتمال زیاد جدایی کاوانی جایگزینی را برای این مهاجم اروگوئه‌ای در نظر گرفته است.
مانژوکیچ و بن‌عطیه جریمه می‌شوند
دو بازیکن سرشناس و گران قیمت الدحیل به خاطر رفتاری که از خود نشان دادند جریمه خواهند شد.
لادروپ در آستانه بازگشت به الدحیل
مدیران باشگاه الدحیل برای هدایت این تیم به دنبال بازگرداندن برایان لادروپ هستند.
گزینه خارجی تیم ملی ایران اسکوچیچ است؟
به نظر می‌رسد شناخت اسکوچیچ از فوتبال ایران و نتایج خوبی که او امسال با صنعت نفت گرفته باعث شده است نامش برای هدایت تیم ملی مطرح شود.
استیضاح دونالد ترامپ؛ شروع روند محاکمه در خلال نزاع بر سر مقررات
محاکمه استیضاح دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در سنای این کشور در خلال کشمکش دو حزب دموکرات و جمهوری خواه بر سر مقررات حاکم بر روند محاکمه آغاز شده است.
مرکل: چین را در چندجانبه‌گرایی شرکت دهیم
صدر اعظم آلمان از قدرت‌های غربی درخواست کرد که چین را در نظام چندجانبه خود وارد کنند و به جای جلوگیری از حضور چین در میان خود و خطر وارد شدن به شرایطی دو قطبی به سبک جنگ سرد، با پکن رفتاری برابر داشته باشند.
اعلام حمایت عربستان از حاکمیت ارضی قبرس
کابینه عربستان ضمن حمایت از حاکمیت قبرس بر اراضی خود خواهان مقابله با تهدیدها و مداخلات خارجی در منطقه مدیترانه شرقی شد.

پر بازدید ترین اخبار امروز

آیا زن با داشتن حق طلاق می‌تواند از شوهرش جدا شود؟
بر اساس قانون حق طلاق منحصراً با شوهر است و زن تنها می‌تواند در شروط ضمن عقد ذکر کند که هرگاه خواست وکالت طلاق را از شوهرش بگیرد.
رزمایش نظامیان آمریکا و ژاپن با استفاده از هواپیماهای عمودپرواز
فرماندهی اقیانوسیه در ارتش آمریکا اعلام کرد، تفنگداران دریایی این کشور و نظامیان ژاپن در جریان رزمایش دوجانبه دوهفته‌ای خود که هم‌اکنون در حال برگزاری است، اقدام به اجرای مانورهای حملات با استفاده از هواپیماهای عمودپرواز "اوسپرِی" پرداختند.
چرا در زنگ هنر دروس دیگری تدریس می‌شود؟
سرپرست حوزه تربیت و یادگیری فرهنگ و هنر سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ضمن مروری بر ماموریت‌ها و فعالیت‌های حوزه تربیت و یادگیری فرهنگ و هنر، به پرسش‌های مختلفی نظیر چرایی تقلیل جایگاه درس هنر در مدارس و تدریس برخی دروس دیگر در زنگ هنر، مجموع ساعات هنر در هر دوره تحصیل، وظایف آموزش و پرورش برای شناسایی نخبگان هنری و کنکور هنر پاسخ داد.
چگونه مراقب موج دوم آنفلوآنزا باشیم؟
آنفلوآنزا به سه تیپ بی،‌ای و سی تقسیم می‌شود که آنفلوآنزای نوع‌ای مشترک بین انسان و طیور است و دو نوع دیگر فقط بین انسان‌ها شیوع دارد. آنفلوآنزا یکی از عفونت‌های تنفسی شایع است.
موافقان استیضاح ترامپ از مخالفان آن بیشتر هستند
نظرسنجی شبکه سی.اِن.اِن نشان می‌دهد بیش از نیمی از آمریکایی‌ها موافق استیضاح و برکناری رئیس‌جمهور این کشور توسط مجلس سنا هستند.
کتاب‌هایی که «نفوذ» را جدی گرفته‌اند
«عاشق داعشی من» از راه رسید + عکس
روایتتان از تشییع پیکر «حاج قاسم» را بنویسید
چهره رنگ پریده «پریناز ایزدیار« درکنار آقای بازیگر- عکس
هوچی‌گری مدیرعامل خانه تئاتر به جای پاسخگویی
حدیث روز- امام علی(ع) و امامان پس از ایشان در کلام حضرت زهرا(س)
انتصاب رئیس ستاد رسانه‌ای «بیانیه گام دوم انقلاب» در صداوسیما
نمایشگاه ترویجی بازی­ واسباب‌بازی برگزار شد
آخرین وضعیت ساخت فصل سوم سریال «از سرنوشت»
رونمایی از پوستر خارجی «سلفی با دموکراسی»- عکس