تدوین بسته "حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم" با تاکید بر فناوری و تجاری‌سازی-تشریح جزئیات بسته

10:08 ۳۸۶ روز و ۵ ساعت پیش ایسنا 846 0
تدوین بسته ˮحرکت به سمت دانشگاه نسل سومˮ با تاکید بر فناوری و تجاری‌سازی-تشریح جزئیات بسته

مدیر امور فناوری معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اعلام خبر تدوین بسته پیشنهادی "حرکت به سوی دانشگاه نسل سوم" در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی؛ تبیین جایگاه دانشگاه در اقتصاد دانش‌مدار، تشکیل واحد مالکیت فکری و نوآوری، راه‌اندازی پارک علم و فناوری، حمایت از فناوران و تجاری‌سازی معادل‌سازی فناوری با فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی و بازتعریف نقش اعضای هیات علمی با تاکید بر فناوری را برخی از اولویت‌های این بسته پیشنهادی برشمرد.

ایسنا

دکتر حمید رضا مقیمی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: بازتعریف دانشگاه به عنوان نهادی تعیین کننده در نظام ملی نوآوری، بازنگری رسالت دانشگاه با محوریت اقتصاد دانش‌مدار، بازنگری ساختار و ارتباطات دانشگاه و نقش اعضای هیأت علمی بر اساس رسالت کارآفرینی، نوآوری، تولید ثروت و ارزش افزوده اقتصادی از طریق فعالیت‌های دانشی برخی از اولویت‌های اصلی این طرح است.
وی با اشاره به رویکردهای جدید دانشگاه در گذار به دانشگاه نسل سوم، اظهار کرد: اراده جدی مدیریت کلان دانشگاه در کارآفرینی، ایجاد فرهنگ کارآفرینی بین مدیران و کارکنان، دانشجویان و اعضای هیأت علمی، کنترل دارایی‌های فیزیکی و فکری دانشگاه، ظرفیت‌سازی برای انتقال فناوری و تجاری‌سازی دانش برخی از مؤلفه‌های دانشگاه کارآفرین است که باید به سمت آن حرکت کنیم.
وی با بیان اینکه خوشبختانه این اراده در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سطوح مختلف وجود داشته و فعالیت‌های چشمگیری نیز انجام شده است، گفت: در همین رابطه شاهد کسب مقام دوم فناوری در سطح کشور طی دو سال پیاپی ۹۶ و ۹۷ و کسب جایزه دوم در جشنواره رازی در حوزه فناوری در سال ۹۷ بودیم.
مهمترین ویژگی دانشگاه‌های نسل سوم وی همچنین با اشاره به برخی از ویژگی‌های دانشگاه نسل سوم، عنوان کرد: تولید دانش برای استفاده در بخش‌های اقتصادی، خلق مشاغل جدید، ارتباط نزدیک دانشگاه با صنعت و جامعه، ایجاد مراکز رشد و پارک‌های فناوری، حمایت آموزشی، مالی و بازاریابی از کارآفرینان و استقبال از ایده‌های جدید و خلاق برخی از مهمترین ویژگی‌های دانشگاه نسل سوم است که برای تحقق آن برنامه‌ریزی کرده‌ایم.
مراحل سه‌گانه تبدیل به دانشگاه کارآفرین دکتر مقیمی با برشمردن مراحل سه‌گانه تبدیل به دانشگاه کارآفرین؛ به اتخاذ دیدگاهی راهبردی مبتنی بر توانایی و اولویت‌ها، ایفای نقش فعال در تجاری‌سازی دارایی‌های فکری و بهبود محیط نوآوری از طریق همکاری با صنعت، جامعه و دولت اشاره کرد.
دبیر کمیته گذار به دانشگاه نسل سوم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تحول در مأموریت‌های دانشگاه، تعیین اهداف و فعالیت‌های نوین، تبیین روش‌های نوین تأمین مالی و تعریف الگوهای مؤثر در ترفیع اعضای هیأت علمی و همچنین ایجاد تحول در ساختار را برخی از مهمترین مبانی تحول برای حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم عنوان کرد.
جایگاه دانشگاه‌های علوم پزشکی در اقتصاد دانش مدار تبیین می‌شود وی با بیان اینکه در صورت تحقق بسته پیشنهادی "حرکت به سوی دانشگاه نسل سوم"، برخی دستاوردهای جدید در عرصه آموزش علوم پزشکی حاصل می‌شود، گفت: طی مراحل گذار به دانشگاه‌های نسل سوم، جایگاه دانشگاه‌های علوم پزشکی در اقتصاد دانش مدار تبیین شده و همچنین وابستگی دانشگاه‌های علوم پزشکی به بودجه‌های دولتی کاهش می‌یابد.
تدوین بسته پیشنهادی "حرکت به سوی دانشگاه نسل سوم" در دانشگاه دکتر مقیمی با اعلام خبر تدوین بسته پیشنهادی "حرکت به سوی دانشگاه نسل سوم" (بسته تحول اقدام و عمل) در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تصریح کرد: بازتعریف دانشگاه به عنوان نهادی تعیین‌کننده در نظام ملی نوآوری، بازنگری رسالت دانشگاه با محوریت اقتصاد دانش‌مدار، بازنگری ساختار و ارتباطات دانشگاه و نقش اعضای هیأت علمی بر اساس رسالت کارآفرینی، نوآوری، تولید ثروت و ارزش افزوده اقتصادی از طریق فعالیت‌های دانشی برخی از اولویت هاست .
تشکیل واحد مالکیت فکری و نوآوری در دانشگاه وی با بیان اینکه بر اساس این طرح، پیشنهادهای راهبردی برای کارآفرین شدن دانشگاه تدوین شده است، ادامه داد: برای حفاظت از دارایی‌های فکری، آئین‌نامه مالکیت فکری دانشگاه، تدوین، آئین‌نامه مالکیت فردی تعریف و واحد مالکیت فکری و نوآوری در دانشگاه تشکیل شده است.
طراحی گرنت‌های جدید آموزش و فناوری مقیمی در ادامه توسعه زیرساخت‌های فناوری، حمایت از فناوران و تجاری‌سازی، افزایش همکاری‌های بین بخشی و بین رشته‌ای، ارائه تسهیلات تشویقی و انگیزشی، طراحی گرنت‌های آموزش و فناوری، کشف پتانسیل‌های دانشگاه در حوزه فناوری و ایجاد منابع مالی پایدار را برخی از پیشنهادات راهبردی دانشگاه در این زمینه عنوان کرد که در حال انجام است.
استقرار بیش از ۶۰ شرکت دانش‌بنیان در مراکز رشد دانشگاه وی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های فناوری در دانشگاه، تصریح کرد: در این راستا تا کنون ۴ مرکز رشد و یک مرکز نوآوری ایجاد شده که بیش از ۶۰ شرکت در این مراکز مستقرند. البته به زودی ۲ مرکز رشد دیگر به مراکز رشد دانشگاه اضافه می‌شود.
راه‌اندازی پارک علم و فناوری د انشگاه، به زودی وی استقرار شتاب‌دهنده‌ها و تأسیس پارک علم و فناوری را از دیگر ملزومات توسعه زیرساخت‌های فناوری در دانشگاه‌ها عنوان کرد و گفت: در این رابطه با دو شتابدهنده مذاکره شده که به زودی مستقر خواهند شد، در همین رابطه طرح توجیهی پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در دست تهیه بوده و زمین آن نیز پیش‌بینی شده است و امیدواریم به‌زودی راه‌اندازی شود.
دکتر مقیمی با اشاره به تأسیس آزمایشگاه جامع تحقیقاتی و بزرگترین اتاق تمیز در دانشگاه، اظهار کرد: تأسیس واحدهای فناور و دانش‌بنیان، کمک به تجاری‌سازی محصولات فناورانه و ارائه خدمات مشاوره فناوری برخی از خدمات حمایتی از فناوران و تحقق تجاری‌سازی در دانشگاه است.
تدوین سیاست‌های حمایتی از فناوران و تجاری‌سازی وی با اشاره به برخی دیگر از سیاست‌های حمایت از فناوران و تجاری‌سازی، عنوان کرد: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی عضو صندوق پژوهش و فناوری پرشین داروی البرز است، این صندوق در زمینه سرمایه‌گذاری خطرپذیر فعال بوده و بنابراین دانشگاه در صورت تأیید محصولات از طریق این صندوق از تولید و تجاری‌سازی آنها حمایت می‌کند.
ضرورت تسهیل نقل و انتقالات مالی در حوزه فناوری وی با اشاره به ضرورت تسهیل نقل و انتقالات مالی در این رابطه، عنوان کرد: مدیران مالی ما باید از صندوق دار بودن به یک مدیر کامل تبدیل شوند. مدیر مالی باید شرایط را برای
فناور و پژوهشگر تسهیل کند و هر کجا مشکل وجود دارد، برای آن راه حل پیدا کند.
راه‌اندازی شورای فناوری دانشکده‌ای و کمیته فناوری دانشجویان دکتر مقیمی با اشاره به وجود واحد توسعه فناوری، کمیته فناوری و شورای فناوری در دانشگاه، گفت: در این راستا ایجاد شورای فناوری دانشکده‌ای و کمیته فناوری دانشجویان نیز پیش بینی شده که اولین مورد آن در دانشکده بهداشت و ایمنی تأسیس شد و پس از آن کمیته‌های فناوری دانشجویان در دانشکده‌های پزشکی راه‌اندازی شدند.
برقراری ارتباط با دانشگاه‌های فنی لازمه توسعه فناوری است بستر حضور مهندسین در بخش‌های بالینی و اتاق‌های جراحی فراهم شود این عضو هیأت علمی دانشگاه با اشاره به ضرورت افزایش همکاری‌های بین بخشی و بین رشته‌ای و همکاری با دانشگاه‌های فنی و مهندسی به عنوان راهکاری برای حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم، اظهار کرد: برقراری ارتباط با دانشگاه‌های فنی و مهندسی لازمه توسعه فناوری است. باید بستر حضور مهندسین در حوزه‌های بالینی و در اتاق‌های جراحی فراهم شود تا مهندسان از نزدیک با نیازهای این حوزه آشنا شوند. در همین راستا دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ارتباط نزدیکی با دانشگاه‌های فنی و مهندسی امیرکبیر، خواجه نصیر و شهید بهشتی برقرار کرده و
به‌زودی مرکز رشد مشترک دانشگاه با دانشگاه امیرکبیر راه‌اندازی خواهد شد.
ارائه درس دو واحدی فناوری و دوره‌های مهارتی در تمام رشته‌ها این عضو هیأت علمی دانشگاه با اشاره به اقدامات در حوزه آموزش فناوری، اظهار کرد: ارائه درس دو واحدی فناوری در تمامی رشته‌ها در دانشگاه تصویب شده که به زودی اجرایی خواهد شد و همچنین کارآموزی فناوری، دوره‌های توانمندسازی و افزایش برنامه‌های مهارتی برای پرورش فارغ‌التحصیلان توانمند جزو برنامه‌هاست.
دعوت از اساتید شاغل در صنعت برای تدریس در دانشگاه وی پیش‌بینی دوره‌های فلوشیپ صنعتی و مدیریتی، حمایت ویژه از دانشجویان نخبه و دعوت از اساتید شاغل در صنعت برای تدریس در دانشگاه را از دیگر برنامه‌های این حوزه عنوان کرد.
تدوین آئین‌نامه معادل‌سازی فناوری با فعالیت آموزشی و پژوهشی مدیر امور فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ارائه تسهیلات و برنامه‌های تشویقی و انگیزشی را از دیگر اولویتها دانست و ادامه داد: تدوین آئین‌نامه‌های معادل‌سازی فعالیت‌های فناوری با فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی جهت دفاع از پایان‌نامه و همچنین گنجاندن فعالیت‌های فناوری در آئین‌نامه ارزشیابی هیأت علمی و کارمندی در این زمینه پیش‌بینی شده است.
اهدای درجات افتخاری به فناوران خارج دانشگاه وی همچنین با اشاره به بخش‌های مرتبط با تسهیلات، تشویق و انگیزش در این آئین‌نامه، تصریح کرد: پرداخت حق تشویق در فناوری، تعریف جوایز فناوری و تدوین آئین‌نامه درجات افتخاری فناوری برای فناوران خارج دانشگاه برخی از این موارد است.
طراحی وام فناوری دانشجویی دکتر مقیمی با اشاره به طراحی گرنت‌های آموزش – فناوری در این راستا، اظهار کرد: حمایت از پژوهش‌های منجر به فناوری، طراحی مدل یارانه و وام فناوری دانشجویی، طراحی سوبسید در رشته‌های پراولویت و کم متقاضی دانشگاهی برخی از مواردی است که در این راستا باید مورد توجه قرار بگیرد.
وی با اشاره به افزایش تعاملات اجتماعی در راستای تحقق اهداف فناورانه دانشگاه، تصریح کرد: همکاری مناسب دانشگاه، صنعت و دولت، افزایش تعامل با نهادهای محلی و ملی و درگیرشدن در توسعه اجتماعی اقتصادی جامعه و افزایش تعاملات بین‌المللی در این رابطه پیش‌بینی شده است.
توسعه مدل جامع درآمدزایی دانشگاه مدیر امور فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با تاکید بر ضرورت کشف پتانسیل‌های دانشگاه در حوزه فناوری، اظهار کرد: توسعه مدل جامع درآمدزایی دانشگاه در این رابطه باید در اولویت باشد.
عدم بازنشستگی زودهنگام نیروهای کارآمد فناور وی توسعه نیروی انسانی در حوزه فناوری را نیز از نکات مهم عنوان کرد و ادامه داد: در کنار توانمندسازی نیروی انسانی و استفاده بهینه از نیروهای موجود، عدم بازنشستگی زودهنگام نیروهای کارآمد فناور و در نظر گرفتن کارآفرینی به عنوان شاخصی در استخدام باید مورد توجه باشد.
وی با اشاره به تصویب آئین‌نامه ارتباط با صنعت در دانشگاه، اظهار کرد: این آئین‌نامه مورد تصویب هیأت امنای دانشگاه قرار گرفته و زمینه را برای ارائه خدمات مشاوره‌ای، آموزشی و پژوهشی توسط اعضای هیأت علمی فراهم می‌کند. البته لازم است نقل و انتقالات مالی در این زمینه تسریع و تسهیل شود.
دکتر مقیمی در ادامه با تاکید بر ضرورت بازنگری فرآیندهای دانشگاه بر اساس دانشگاه کارآفرین، اظهار کرد: چابک‌سازی، تمرکز بر ایده‌های فناورانه زودبازده و اعتماد (مرکزگریزی) برخی از مواردی است که باید مورد توجه باشد.
بازتعریف نقش اعضای هیأت علمی با تاکید بر فناوری وی بازتعریف نقش اعضای هیأت علمی بر اساس الزامات گذار به دانشگاه نسل سوم را نیز ضروری دانست و گفت: عضو هیأت علمی باید علاوه بر آموزش بتواند به عنوان منتور فناوری دانشجویان را به این سمت هدایت کند و خود نیز منشأ فناوری باشد.
دکتر مقیمی در پایان با تاکید بر اینکه اراده جدی در سطوح مختلف دانشگاه برای حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم وجود دارد، خاطرنشان کرد: بازنگری رسالت و کارکردهای دانشگاه بر اساس دانشگاه کارآفرین مورد توجه بوده و در این راستا کاهش وابستگی به بودجه دولتی، افزایش تعامل با نهادهای محلی، ملی و بین‌المللی، درگیر شدن در توسعه اجتماعی اقتصادی جامعه و ایفای نقش در کریدور علم و فناوری و مناطق ویژه فناوری از مواردی است که همه مورد تأیید و تاکید مسئولین دانشگاه است.


گروه های زیر مجموعه علمی دانشگاهی

صنفی، فرهنگی
صنفی، فرهنگی

آخرین اخبار

لوله پلی اتیلن و اتصالات الکتروفیوژن از کجا بخریم؟
لوله پلی اتیلن و اتصالات الکتروفیوژن را در تمام دنیا برای صنعت‌های همانند لوله‌کشی‌های گاز آب و برق مورد استفاده قرار می‌دهند، البته این سوال پیش می‌آید که برای برق چرا؟!
بخش «نیکوکاری» در اسنپ فعال شد
در همکاری اسنپ با سازمان مردم نهاد «مجمع خیرین سلامت کشور»، سرویس «نیکوکاری» به سوپراپلیکیشن اسنپ اضافه شد. طی تفاهم‌نامه‌ای که اسنپ در راستای کمپین «کرونا را شکست می‌دهیم» با ستاد ملی مدیریت کرونا و مجمع خیرین سلامت امضا کرده است، تمامی کمک‌های نقدی کاربران از طریق سرویس «نیکوکاری» به طور مستقیم به حساب مجمع خیرین سلامت کشور واریز می‌شود.
رونمایی آسیاتک از خدمات ابری
نسل نوین خدمات آسیاتک تحت عنوان خدمات ابری با حضور رئیس جمهور دکتر روحانی و  وزیر ارتباطات و فناوری  اطلاعات مهندس آذری جهرمی در روز پنجشنبه مورخه ۸ خرداد ۱۳۹۹ افتتاح شد.
افزایش نقدینگی بورس با مدیریت مستقیم سهامداران عدالت
یک کارشناس بازار سرمایه، مدیریت مستقیم سهام عدالت را موجب افزایش نقدینگی و سرمایه در گردش بورس دانست و اظهارکرد: روش مستقیم برای سهامداران عدالت که اکنون در بورس فعال هستند و با الفبای بورس و اصول آن آشنایی دارند و یا در چند ماه آینده قصد دارند وارد بورس بشوند و می‌خواهند بورس را یاد بگیرند، بهتر است.
علاقه ساری به حضور پدرو در یوونتوس
سرمربی ایتالیایی راه‌راه پوشان تورین نسبت به همکاری مجدد با مهاجم اسپانیایی آبی‌پوشان لندنی علاقه‌مند است.
موافقت رئیس فدراسیون جهانی پدل با حضور بانوان پدلیست ایرانی با لباس مصوب
رئیس فدراسیون جهانی پدل با حضور بانوان پدلیست ایرانی با لباس مصوب موافقت کرد.
پایان اردوی سایپا در کردان- نارنجی‌پوشان فردا تست کرونا می‌دهند
بازیکنان تیم فوتبال سایپا فردا (یکشنبه) تست کرونا خواهند داد.
پرداختی به بازیکنان پیکان به 65 درصد رسید
مسئولان باشگاه پیکان بخشی از مطالبات بازیکنان تیم فوتبال این باشگاه را پرداخت کردند.
توضیحات فدراسیون فوتبال درباره روند اصلاح اساسنامه و ایرادهای فیفا
روابط عمومی فدراسیون فوتبال توضیحاتی درباره روند اصلاح اساسنامه و ادامه تعامل نزدیک با فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا در این مسیر ارائه کرد.
واکنش بازیکن سپاهان به شایعه مثبت بودن تست کرونایش
رضا میرزایی، هافبک تیم فوتبال سپاهان خبر مثبت بودن تست کرونایش را تکذیب کرد.

پر بازدید ترین اخبار امروز

سیف‌پور: درگیری یک کشتی‌گیر با تختی صحت ندارد
دارنده ۲ طلا و یک نقره جهان و یک برنز المپیک و همدوره‌ای جهان پهلوان تختی، گفت: قسمتی از فیلم جهان پهلوان تختی که نشان دهنده درگیری یکی دو کشتی‌گیر با او در رختکن است، صحت ندارد چرا که همه تیم او را دوست داشتند و احترام زیادی برای او قائل بودند.
دیاباته به تهران بازگشت
مهاجم اهل مالی استقلال پس از دریافت مطالباتش به ایران بازگشت.
ادغام یا الحاق؛ سرنوشت معاونت فرهنگی قوه‌قضائیه چه می‌شود؟
در حالی که پیش از این صحبت از ادغام معاونت‌های پیشگیری و فرهنگی قوه‌قضائیه در میان بود، اما حالا الحاق معاونت فرهنگی در معاونتی دیگر مطرح است.
ترامپ: آمریکا روابط با سازمان بهداشت جهانی را قطع کرد
رییس‌جمهوری آمریکا اعلام کرد که کشورش روابط با سازمان بهداشت جهانی را از امروز (جمعه) قطع خواهد کرد.
کاهش حریق فضای سبز در گرو اندیشیدن راهکارهای لازم
طبق آماری که آتش‌نشانی تهران اعلام کرده در سالی که گذشت حدود یک چهارم آتش‌سوزی‌های رخ داده در پایتخت مربوط به فضای سبز بوده است؛ فضاهایی که امسال نیز نگرانی‌ زیادی در مورد وقوع حریق در آن‌ها وجود دارد و متاسفانه از ابتدای سال تاکنون مواردی از حریق نیز در آن رخ داده است. سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به بررسی این موضوع پرداخته است.
صادرات ابزارهای دقیق بومی به ۴ کشور
مسابقه‌ طراحی تاکسی‌های دریایی برگزار می‌شود
پایش پوسته زمین ایران با نصب ۱۳۰ ایستگاه ژئودینامیک
نصب فرستنده‌های GPS بومی در ۵ نقطه کشور-ارسال اولین سیگنال ملی منوط به اختصاص بودجه‌ها
توسعه کسب‌وکارهای فضاپایه برنامه امسال سازمان فضایی
افزایش تقاضای ضمانت‌نامه شرکت‌های دانش‌بنیان در سال ۹۸
تمدید مهلت ثبت‌نام مسابقه ساخت سکونتگاه‌های نانوپلیمری
ثبت زلزله‌های ۵.۲ و ۴ در دوگنبدان و دماوند-دهدشت با زمینلرزه ۴.۲ لرزید
معرفی ۵۰۰ هزار فرصت کارآموزی دانشجویان در سامانه ملی-ثبت ۲۵ هزار تقاضای صنعت در شرایط کرونا
فرایند انتشار مقالات علمی در مجلات بررسی می‌شود