جزئیات عملکرد دخل و خرج بودجه ۹۷

13:32 ۷ روز و ۱ ساعت پیش افکار نیوز 102 0
جزئیات عملکرد دخل و خرج بودجه ۹۷

جزئیات عملکرد بودجه ۹۷ نشان می‌دهد ۹۰ درصد منابع محقق شده و ۴۶ هزار میلیارد تومان نیز به طرح‌های عمرانی داده شد.

افکار نیوز

به گزارش افکارنیوز،علاوه بر این، اعتبار بسته حمایتی غذایی از محل فروش خوراکپتروشیمی نیز در منابع واگذاری دارایی سرمایهای منظور شده است.
جزئیات منابع و مصارف قانون بودجهسال ۹۷ مشخص شد.
براساس گزارش مقدماتی سازمان برنامه و بودجهکشور، بالغ بر ۳۸۶ هزار و ۷۸۷ میلیارد تومان از منابع عمومی دولتوصول شده که نسبت به رقم مصوب ۹۰ درصد تحقق یافته است.
*وضعیت منابعدر بخش منابع عمومی بهترین عملکرد مروبط به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (نفت و فرآورده‌های نفتی) با ۱۰۱ درصد تحقق و پس از آن فروش دارایی‌های مالی که انتشار اوراق سهم عمده‌ای دارد ۹۱ درصد محقق شد که در جایگاه دوم قرار می گیرد.
سومین منبع درآمدی مربوط به مالیات، درآمدگمرک و سایر درآمدها است که در مجموع ۸۵ درصد وصول شده و رقمی بالغ بر ۳۲ هزار و ۳۶۸ هزار میلیارد تومان عقب ماندگی نسبت به مصوب دارد.
وضعیت منابع و مصارف عمومی- ارقام به میلیارد تومانمنابععنوانمصوب قانونعملکرددرصد تحقق به مصوبمنابع عمومی دولت۳۸۶.۷۸۷
۳۴۹.۹۵۹
۹۰۱- درآمدها۲۱۶.۱۸۵
۱۸۳.۸۱۷
۸۵۲- واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای۱۰۷.۵۶۱
۱۰۸.۷۷۰
۱۰۱۳- منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی۶۳.۰۴۰
۵۷.۳۷۱
۹۱مصارفمصارف عمومی دولت۳۸۶.۷۸۷
۳۴۹.۹۵۹
۹۰۱- اعتبارات هزینه‌ای۲۹۳.۹۹۵
۲۷۷.۴۲۳
۹۴۲- اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای۶۲.۰۰۲
۴۶.۹۴۸
۷۶۳- اعتبارات تملک دارایی‌های مالی۳۰.۷۹۰
۲۵.۵۸۸
۸۳*وضعیت مصارفطبق آمار مصارف عمومی نیز ۳۴۹ هزار و ۹۵۹ میلیارد تومان بوده که نسبت به رقم مصوب ۹۰ درصد عملکرد داشته است. مصارف شامل سه بخش است که بیشترین منابع برای اعتبارات جاری با ۹۴ درصد تحقق،‌ هزینه شد. بخش دوم مربوط به تملک دارایی‌های مالی است. دولت طبق
قانونموظف است اوراق سررسید شده را در موعد مقرر بازپرداخت کند که ۸۳ درصد بالغ بر ۲۵ هزار و ۵۸۸ میلیارد تومان آن پرداخت شد و حدود ۵ هزار میلیارد تومان احتمالا در مرحله بازپرداخت قرار دارد.  به عبارت دیگر، در این مورد احتمال دارد هنوز سررسید بخشی از اوراق منتشر شده فرا نرسیده باشد بنابراین نمی‌توان از عنوان بدهی تلقی کرد کما اینکه خزانه و مسئولان دولت در برابر
قوانین و مقرراتخود را موظف به باز پرداخت بهنگام ارواق کرده‌اند.
سومین بخش هزینه‌ای که نقش پررنگی در جهت دهی دولت به اقتصادو فعالیت‌های عمرانی دارد مربوط به اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است. به عبارتی منابع طرح‌های عمرانی ۶۲ هزار میلیارد تومان مصوب شد که ۷۶ درصد بالغ بر ۴۷ هزار میلیارد تومان تحقق یافته است.
یکی از نکات قابل توجه قبل از ارائه لایحه بودجهسال ۹۸ به مجلس، لحاظ کردن رهنمودهای مقام معظم رهبریبود که یکی از مهمترین محورهای آن، نگاه دوسالانه به بودجه در شرایط تحریمی بود. نوبخت در این رابطه در نشست خبری اخیر با خبرنگاران عنوان کرد این بدان معنا است که هر چه منابع داریم را هزینه نکنیم و نیم نگاهی به سال بعد و شرایط تحریم داشته باشیم.
هرچند این نوع نگاه برای قانون بودجه ۹۷ پیش‌بینی نشده بود اما در شرایط کنونی با نگاه آینده نگری و استراتژیک می‌طلبید که این رویکرد به بودجه سال گذشته نیز تعمیم داده می‌شد به خصوص آنکه علاوه بر تحریم، در روزهای پایانی سال۹۷، بلایای طبیعی از جمله سیلدر استان‌های مختلف، ضرورت هزینه‌کردهای هدفمند را بیش از پیش آشکار کرد.
وضعیت منابع و مصارف عمومی در سال 1397- ارقام به میلیارد تومانعنوانعملکردمنابع و مصارف عمومی دولت۳۴۹.۹۵۹
اجرای بند «و»، تبصره «۵» قانون بودجهافزایش به واگذاری و تملک دارایی‌های مالی۳۳.۴۴۴
منابع و مصارف عمومی دولت پس از اجرای بند «و»۳۸۳.۴۰۳
با توجه به جدولفوق، اظهارات برخی مدیران ارشد سازمان برنامه و بودجهکشور درباره تحقق ۹۸ درصدی منابع و مصارف عمومی در سال گذشته، با احتساب بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه ۹۷ بوده است که اقدامی قابل تامل است.
* جزئیات عملکرد منابع درآمدی درآمدهای مالیاتی که وصول آن بر عهده سازمان مالیاتی است بیش از ۱۰۷ هزار میلیارد تومان بدست آمده که البته بخشی از مالیاتارزش افزوده واردات توسط گمرکوصول می شود. در مجموع، درآمدهای مالیاتی ۸۹ درصد تحقق نسبت به رقم مصوب داشته که یکی از دلایل عدم وصول به کاهش
وارداتبه خصوص کالاهای گروه ۴ از جمله خودروباز می گردد.
علاوه بر این، سالهاست طرح تحول نظام مالیاتی در جریان است با این وجود نتوانسته توقعات را برآورده کند و علی رغم وعده وزرای قبلی اقتصاد و روسای سازمان مالیاتی مبنی بر تکمیل آن،‌ با اما و اگرها فراوانی روبرو است. طبق اعلام نظر مسئولان بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در اقتصاد محاسبه می شود.
همچنین سود سهامشرکت‌ها که هنگام بررسی بودجه در مجلس نیز موضوع چالشی بود برای سال ۹۷ بالغ بر ۶۶ درصد پرداخت شده که نسبت به قانون، عقب ماندگی بیش از ۹ هزار میلیارد تومان دارد. به نظر می رسد دولت به خصوص وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه باید فکری به حال مدیریت شرکت‌های دولتی بکنند که بخش قابل توجهی از آنها سربه سر و زیان ده هستند.
وضعیت منابع (درآمدها) در سال ۱۳۹۷- ارقام به میلیارد تومانعنوانمصوب قانونعملکرددرصد تحقق به مصوبدرآمدها۲۱۶.۱۸۵
۱۸۳.۸۱۷
۸۵۱- درآمدهای مالیاتی۱۴۲.۰۷۸
۱۲۶.۴۶۱
۸۹۲- مالیات‌های مستقیم و مصرف و فروش (سازمان امور مالیاتی)۱۱۲.۸۶۷
۱۰۷.۷۲۶
۹۵۳- حقوقورودی (گمرک)۲۹.۲۱۰
۱۸.۷۳۴
۶۴۴- سایر درآمدها۷۴.۱۰۸
۵۷.۳۵۶
۷۷۱-۴- سود سهامشرکت‌های دولتی۲۵.۰۷۹
۱۶.۶۰۵
۶۶۲-۴- سایر۴۹.۰۲۹
۴۰.۷۵۱
۸۳* درآمد بسته حمایتی به حساب بودجه منظور شد!یکی از مباحث چالش برانگیز و قابل تامل عملکرد بودجه مربوط به درآمدهای واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای است. مسئولان سازمان برنامه و بودجه در محاسبات خود «منابع حاصل از خوراک پتروشیمی‌» را جزء منابع
نفت و گازلحاظ کرده است. حال آنکه هیچ ارتباطی به این بخش نداشته و از محل تفاوت
نرخ ارزو با مصوبه دولت برای تامین بسته حمایتی از گروه‌های هدف در نیمه دوم سال گذشته در نظر گرفته شد.
بنابراین منابع و مصارف آن خارج از ردیف‌های بودجه‌ای است. نکته دیگر اینکه اگر قرار است این درآمد در جایی محاسبه و لحاظ شود به درآمدهای ناشی از حامل‌های
انرژیکه در بخش هدفمندی یارانهها(تبصره ۱۴ قانون بودجه) در نظر گرفته می شود، نزدیک‌تر است چرا که هم اکنون منابع حاصل از خوراک پتروشیمی‌ها در این بخش مدنظر قرار می گیرد.
با این اوصاف رقم ۹.۵ هزار میلیارد تومان را باید از منابع این بخش کسر کرد. در این صورت، ۱۰۱ درصد تحقق به ۹۲ درصد کاهش می یابد.
وضعیت منابع (واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای) در سال ۱۳۹۷-ارقام به میلیارد تومانعنوانمصوب قانونعملکرددرصد تحقیق به مصوبواگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای۱۰۷.۵۶۱
۱۰۸.۷۷۰
۱۰۱۱- منابع حاصل از فروش نفت، میعانات و گاز۱۰۱.۰۱۱
۹۸.۸۲۳
۹۸۲- منابع حاصل از خوراک پتروشیمی۰۹.۵۶۹
 ۳-واگذاری اموال منقول و غیرمنقول۲.۵۵۰
۳۷۷۱۵۴- منابع حاصل از واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای۴.۰۰۰
۲۰* واگذاری دارایی‌های مالی همانطور که در جدول ذیل مشاهده می‌شود عمده منابع این بخش ناشی از فروش انواع اوراق است که برخی کارشناسان اقتصادی از آن به عنوان آینده فروشی و بدهکار کردن آیندگان یاد می‌کنند. عملکرد ۹۱ درصد درصدی فروش اوراق برای سال ۹۷ ثبت شد. فروش اسناد خزانه اسلامی و اوراق تسویه خزانه ۱۰۰ درصد تحقق یافت.
طی سال‌های اخیر فروش شرکت‌های دولتی با چالش‌هایی روبرو است و از این محل عائدی شاخصی نصیب دولت نمی‌شود عملکرد این بخش ۷۰ درصد از کل ۶.۷ هزار میلیارد تومان است.
وضعیت منابع (واگذاری دارایی‌های مالی) در سال ۱۳۹۷-ارقام به میلیارد تومانعنوانمصوب قانونعملکرددرصد تحقق به مصوبمنابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی۶۳.۰۴۰
۵۷.۳۷۱
۹۱۱- منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی۲۳.۵۳۴
۲۲.۱۲۳
۹۴۲- منابع حاصل از فروش اسناد خزانه اسلامی۱۲.۹۶۶
۱۲.۹۶۶
۱۰۰۳- اوراق تسویه خزانه - نوع ۱۲.۰۰۰
۲.۰۰۰
۱۰۰۴- منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی۶.۷۵۰
۴.۷۱۴
۷۰۵- استفاده از صندوق توسعه ملی۱۴.۳۷۵
۱۳.۵۲۸
۹۴۶- سایر منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی۳.۴۱۵
۲.۰۳۹
۶۰ *جزئیات هزینه کرد اعتبارات عمرانی در سال ۹۷وضعیت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال ۱۳۹۷- ارقام به میلیارد تومانعنوانمصوب قانونعملکرددرصد تحقق به مصوباعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (ملی، استانی، متفرقه، حوادث)۶۲.۰۰۲
۴۶.۹۴۸
۷۶اوراق تسویه نوع اول ۷۰۰-جمع کل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای۶۲.۰۰۲
۴۷.۶۴۸
۷۷اوراق تسویه نوع دوم (موضوع بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه) ۳.۱۰۰
 جمع کل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با احتساب بند «و»۶۲.۰۰۲
۵۰.۷۴۸
۸۲پرداخت بابت طرح‌های آب‌های مرزی، سیستان و بلوچستان ۷.۶۵۰
 جمع کل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با احتساب بند «و» و آبهای مرزی ۵۸.۳۹۸
  به گزارش فارس، بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۷ مربوط به تهاتر بدهی های قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی با بدهی های آنها به نظام بانکی (تهاتر زنجیره ای بدهی ها) بوده است که دولت مجوز داشت  ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی ها را از این محل، تهاتر کند که براساس عملکرد سال ۹۷، حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان از آن محقق شد.
 


گروه های زیر مجموعه اقتصادی

ارتباطات و فناوری اطلاعات
ارتباطات و فناوری اطلاعات

آخرین اخبار

جهاد کشاورزی درباره تنش دمایی به کشاورزان مازندران هشدار داد
ساری- ایرنا - مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران روز دوشنبه از کشاورزان استان خواست تا چند اقدام پیشگیرانه را به منظور کاهش خسارت ناشی از تنش دمایی پیش بینی شده برای هفته جاری در زمین های زراعی و باغی انجام دهند .
برف بهاری ارتفاعات مازندران را سفیدپوش کرد
ساری- ایرنا- آغاز بارش برف در سی و سومین روز فصل بهار ارتفاعات مازندران را امروز دوشنبه سفیدپوش کرد.
ماندگاری پساب سیل در مدارس مازندران
ساری- ایرنا- با این که سیل و سیلاب در مازندران دستکم از 20 روز پیش فروکش کرد و کار بازسازی مناطق سیلزده شروع شده ، ولی زخم این بلای طبیعی بر تن مدارس استان تازه سرباز کرده است و هر روز گزارش جدیدی از پدیدار شدن نم یا ریزش دیوار و سقف این اماکن دریافت می شود.
6 پرواز فرودگاه بین المللی اهواز لغو شد
اهواز- ایرنا- تغییر در برنامه پروازی برخی شرکت های هواپیمایی روز دوشنبه موجب لغو 6 پرواز ورودی و خروجی فرودگاه اهواز شد.
آفرودسواری که در مسیر خدمت به سیلزدگان لرستان به کما رفت
خرم آباد - ایرنا - سیل نوروز امسال همه را با هر سمتی از جای جای ایران به لرستان کشاند، از گروههای مردم نهاد گرفته تا تیم های پزشکی و فرهنگی و جهادگران، اما آنچه در این میان زیاد دیده نشد حضور تیم های آفرود بود که این بار هیجان رقابت با سنگ و صخره را در خدمت به همنوعان تجربه کردند.
پشت پرده بازگشایی شمشک- دیزین چیست؟
تهران- ایرنا- جاده شمشک - دیزین سال گذشته یک کشته هم روی دست متولیان گذاشت اما انگار کفایت نمی کرد زیرا بعداز آن دوباره و چندباره حتی اوایل امسال باوجود تذکرهای راهداری و دیگر متولیان، به روی مردم باز شد.
32694 تَن در مسابقات «مُدهامَتان» شرکت کردند
قم- ایرنا- رئیس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور گفت: 32 هزار و 694 تَن از 24 هزار کانون فرهنگی هنری مساجد سراسر ایران در مسابقات مدهامتان شرکت کردند.
مدیر تاکسیرانی تهران: تولید خودروهای عمومی اولویت خودروسازان نیست
تهران- ایرنا- مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران با اشاره به فعالیت 27 هزار تاکسی فرسوده گفت: خودروسازان می توانند سالانه 10 هزار تاکسی تولید کنند که متاسفانه تولید خودروهای عمومی در اولویت نیست.
وزیر علوم: دانشگاه ها موجب مهارت افزایی دانش آموختگان شوند
شیراز- ایرنا- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: موضوع حذف مراکز آموزش عالی هم اکنون در طرح ساماندهی مطرح نیست؛ در مقابل لزوم مأموریت گرا شدن واحدهای مختلف و مهارت افزایی دانش آموختگان دانشگاهی مورد تاکید است.
برق همه روستاهای شعیبیه شوشتر به حالت عادی برگشت
اهواز - ایرنا - رییس اداره برق شهرستان شوشتر گفت: با تلاش شبانه روزی نیروهای این اداره ،برق همه روستاهای بخش شعیبیه به حالت عادی برگشت.

پر بازدید ترین اخبار امروز

پایان معافیت خریداران نفت ایران از تحریمهای آمریکا اعلام می شود
تهران– ایرنا– روزنامه واشنگتن پست به نقل از دو مقام وزارت خارجه آمریکا گزارش داد، مایک پمپئو وزیر خارجه این کشور روز دوشنبه اعلام خواهد کرد که معافیتهای تحریمی واردکنندگان نفت ایران از دوم ماه می (12 اردیبهشت) دیگر تمدید نخواهد شد؛ اقدامی که تبعاتی برای بازارهای جهانی نفت دارد.
الماسی: تصمیمات غیرانسانی آمریکا شرایط اقتصادی سختی را برای مردم ایران ایجاد کرد
نماینده مردم دیر و کنگان در مجلس گفت: تصمیمات غیرانسانی و غیرقانونی دولتمردان آمریکا شرایط سختی را برای مردم ایران ایجاد کرد. دغدغه‌های معیشتی و شرایط نامناسب اقتصادی مردم بخشی از تبعات این رفتار است.
چاووش اوغلو به اربیل می‌رود
وزیر خارجه ترکیه هفته آینده به اربیل عراق سفر می‌کند.
پیام شیرین برانکو برای پرسپولیسی‌ها
مربی کروات قرمزها از هواداران این تیم خواسته تا با خیال راحت و بدون هیچ استرسی بازی با الاهلی عربستان را تماشا کنند.
آغاز جلسه پنجم دادگاه متهمان پتروشیمی
پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات رضا حمزه‌لو مدیرعامل پیشین شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر این پرونده به ریاست قاضی مسعودی‌مقام در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی آغاز شد.
خسارات مالی سیل اخیر ۲.۵ برابر سیل سال ۸۱
افت ۵۳ واحدی شاخص کل بورس تهران
در مسیر مبارزه با مفاسد اشتباه داشتیم
بدهی بانکها به بانک مرکزی ۱۶ هزارمیلیارد تومان کاهش یافت
جلسه ویژه کمیسیون امنیت‌ ملی برای بررسی طرح حمایت از سپاه
آغاز اعزام نیروی کار به خارج
جزئیات تورم ۱۲ ماهه خانوار به روایت نمودار و جدول
طرح اصلاح قانون بانک مرکزی به مجلس رسید
حذف صفر از پول ملی با اقتصاد چه می‌کند؟
قیمت حاشیه بازار محصولات سایپا و ایران خودرو