آیین‌نامه میانجی‌گری در امور کیفری

16:08 ۶۴۶ روز و ۲۰ ساعت پیش باشگاه خبرنگاران جوان 884 0
 		آیین‌نامه میانجی‌گری در امور کیفری

معاون اول رئیس جمهور، آیین‌نامه میانجی‌گری در امور کیفری را که به تصویب هیئت وزیران رسیده، برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، متن این آیین‌نامه به شرح زیر است:آیین‌نامه میانجی‌گری در امور کیفریماده ۱- در این آیین‏‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:الف - میانجی گری: فرایندی که طی آن بزه دیده و متهم با مدیریت میانجی‏‌گر در فضای مناسب در رابطه با علل، آثار و نتایج جرم انتسابی و نیز راه‌های جبران خسارات ناشی از آن نسبت به بزه دیده و متهم گفتگو نموده و در صورت حصول سازش، تعهدات و حقوق طرفین تعیین می گردد.ب - میانجی‌گر: شورای حل اختلاف، شخص یا مؤسسه‌ه‏ایی که فرآیند گفتگو و ایجاد سازش بین طرفین امر کیفری را مدیریت و تسهیل می‏‌نماید.پ - جرم: جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آن‌ها قابل تعلیق است.ت - مؤسسه میانجی‌گر: مؤسسه‌ه‏ایی که طبق قوانین و مقررات حاکم بر مؤسسات غیرتجاری به منظور میانجی‌گری تأسیس می‌گردد یا سایر مؤسسات که در چارچوب قوانین یا اساسنامه مربوط، صلاحیت لازم جهت میانجی گری را دارند و به تشخیص مقام قضایی ارجاع‏ دهنده برای این منظور تعیین می‌شوند.ث - فرآیند میانجی‌گری: مجموعه اقداماتی که طی آن با مدیریت میانجی گر و با حضور بزه دیده و متهم و در صورت ضرورت سایر اشخاص مؤثر در حصول سازش از قبیل اعضای خانواده، دوستان یا همکاران آنان و نیز حسب مورد اعضای جامعه محلی، نهادهای ذی‌ربط رسمی، عمومی و یا مردم نهاد، برای حل و فصل اختلاف کیفری با یکدیگر به گفتگو و تبادل نظر پرداخته و در صورت حصول توافق، صورت مجلسی تنظیم و برای مقام قضایی مربوط ارسال می شود.ج - جامعه محلی: اشخاص یا نهادهایی که ممکن است به دلیل ارتباط با متهم، بزه دیده و یا تأثیرپذیری از جرم و نتایج آن، بتوانند در فرآیند پاسخ دهی به جرم، مسئولیت‌پذیر کردن متهم و جلب رضایت بزه دیده تأثیرگذار باشند.چ - صورت مجلس سازش: متنی که به امضای میانجی‌گر و طرفین اختلاف می رسد و در آن جزئیات توافق طرفین از جمله حقوق و تکالیف آن‌ها به روشنی مورد تصریح قرار می‌گیرد.ماده ۲- امور مربوط به میانجی‌گری می تواند در هر دادسرا یا دادگاه زیر نظر دادستان عمومی و انقلاب یا رئیس حوزه قضایی محل ساماندهی شود، دادستان یا رئیس حوزه قضایی می‏‌تواند این وظیفه را به یکی از معاونین خود ارجاع دهد.ماده ۳- ارجاع به میانجی‏‌گری در مواردی که دستگاه‏‌های دولتی شاکی یا مشتکی عنه هستند با رعایت قوانین و مقررات مربوط بلامانع است.ماده ۴- جهت ارجاع امر کیفری به میانجی‌‏گر، مقام قضایی باید موضوع اختلاف، صلاحیت، تخصص و مقبولیت وی نزد طرفین اختلاف را مورد توجه قرار دهد.ماده ۵- در صورت توافق طرفین اختلاف به معرفی میانجی‌‏گر و موافقت میانجی‏‌گر مرضی‏الطرفین آنان، میانجی‏‌گری پس از تأیید مقام قضایی با وی خواهد بود، در صورت عدم تعیین میانجی‏‌گر توسط طرفین، مقام قضایی می‏‌تواند رأساً اقدام کند.ماده ۶- توافق طرفین اختلاف جهت ارجاع امر به میانجی‏‌گری توسط مقام قضایی صورت مجلس شده و به امضای آنان می‏‌رسد.ماده ۷- میانجی‏‌گر می‌‏تواند از میان معتمدان محلی یا دانش‏آموختگان رشته‏های مختلف با اولویت مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه‏شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق انتخاب شود.ماده ۸- مقام قضایی می‏‌تواند موضوع کیفری را به مؤسسه‌ه‏ای برای میانجی‏‌گری ارجاع دهد.در این صورت مسئول مؤسسه مزبور در قبال امر میانجی‌گری به قاضی مربوط پاسخگو می‏‌باشد.ماده ۹- فهرستی از اشخاص واجد صلاحیت میانجی‌‏گری در هر حوزه قضایی صرفاً جهت معرفی به طرفین توسط رئیس حوزه قضایی محل تهیه می‌‏گردد، وجود این فهرست مانع از ارجاع امر میانجی‏‌گری به سایرین نمی‏‌باشد.ماده ۱۰- احراز صلاحیت میانجی‏‌گر پس از توافق طرفین با مقام قضایی رسیدگی‏ کننده می‏‌باشد. میانجی‏‌گرها باید از میان کسانی انتخاب شوند که دارای شرایط زیر باشند:الف - وثاقتب - تابعیت جمهوری اسلامی ایران برای میانجی‏‌گری در مورد اتباع ایرانیپ - فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفریت - حداقل (۲۵) سال تمام شمسیماده ۱۱- مؤسسه‌ه‏ایی می‏‌تواند به امر میانجی‏‌گری بپردازد که دارای شرایط زیر باشد:الف - با رعایت مقررات قانونی ثبت شده باشد.ب - میانجی‌‏گری در زمره موضوع فعالیت آن مؤسسه باشد.پ - مؤسس یا مؤسسان آن و میانجی‌گرها دارای شرایط مقرر در ماده (۱۰) این آیین‌‏نامه باشند.ت – مؤسس یا مؤسسان و افراد شاغل در مؤسسه که به امر میانجی‏‌گری می‌‏پردازند دارای مدرک معتبر در یکی از رشته‌‏های مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روان شناسی، جامعه شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق باشند.تبصره - کارکنان شاغل در قوه قضائیه اعم از قضایی و اداری و همچنین ضابطان دادگستری نمی‌‏توانند میانجی‌گر و یا متقاضی ایجاد مؤسسه میانجی‌‏گری شوند.ماده ۱۲- افراد موضوع ماده (۱۱) این آیین‌نامه باید آموزش‌‏های لازم جهت میانجی‏گری در امور کیفری را طی نمایند.تبصره ۱- آموزش میانجی‏‌گرها و مواد آموزشی مربوط، مهارت‏‌ها و دانش لازم برای میانجی‏‌گری باید توسط قوه قضائیه با همکاری گروه‌های علمی و دانشگاهی ذی‏ربط تهیه شده و به متقاضیان میانجی‏‌گری آموزش داده شود.تبصره ۲- مؤسسات و مراکز آموزشی دولتی و غیردولتی نیز می‌‏توانند بر اساس سرفصل‌‏های مصوب قوه قضائیه و تحت نظارت آن نسبت به آموزش میانجی‏‏‌گرها اقدام نمایند.تبصره ۳- میانجی‏‌گرها باید در خصوص مفاهیم مربوط به جرم، مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی، انواع جرایم، آثار جرم و بزه‏دیده، بزهکار و اجتماع، روش‏‌های میانجی‏‌گری و مهارت‏‌های مربوط، وظایف و تکالیف میانجی‏گر، آیین رسیدگی به جرایم، چگونگی مدیریت جلسات رسیدگی به اختلافات طرفین در امور کیفری و سایر موارد آموزش‏‌های لازم را فرا بگیرند.تبصره ۴- مدت، شیوه و موضوعات آموزش میانجی‏‌گری به موجب دستورالعملی است که به تصویب قوه قضائیه می‏‌رسد.تبصره ۵- در پایان دوره آموزشی میانجی‏‌گری در امور کیفری و گذراندن توأم با موفقیت آموزش‌‏ها، گواهی گذراندن دوره میانجی‏‌گری به آموزش‌دیدگان اعطا می‌‏شود.تبصره ۶- مدت اعتبار این گواهی سه سال است و تمدید آن از طرف مرجع صادرکننده گواهی، بلامانع است.تبصره ۷- در صورت تشخیص مرجع صدور گواهی میانجی‏‌گری به تجدید دوره آموزش میانجی‏‌گران و بازآموزی آن‌ها، میانجی‏‌گران موظف به شرکت در دوره‏‌های مذکور و اخذ گواهی مربوط می‌‏باشند.ماده ۱۳- به منظور هماهنگی، برنامه‏‌ریزی، ایجاد وحدت رویه و نظارت بر فعالیت مؤسسات میانجی‏‌گری در کشور و ابطال پروانه آن‌ها، دفتر امور میانجی‌‏گری در قوه قضائیه تشکیل می‌‏شود.ماده ۱۴- میانجی‌‏گر موظف است انجام وظایف میانجی‌‏گری را در اسرع وقت پس از ارجاع موضوع از طرف مقام قضایی شروع نماید و جلسه یا جلسات میانجی‏‌گری را حداکثر در مهلت معین شده توسط مقام قضایی تشکیل دهد و گزارش فعالیت خود و اظهارات طرفین و نتیجه آن را صورت مجلس نماید.ماده ۱۵- میانجی‏‌گر باید اهداف، آثار میانجی‌‏گری و نیز موضوع اختلاف یا جرمی که موجب میانجی‏‌گری شده را برای شاکی و متهم به طور صریح و شفاف توضیح دهد و زمینه استماع، اظهار نظر و مذاکرات طرفین اختلاف را فراهم نماید.ماده ۱۶- در فرایند میانجی‏‌گری، اصل بر گفتگوی میان طرفین و تلاش آن‌ها برای تبادل‏‌نظر و رسیدن به توافق است، میانجی‏‌گر وظیفه مدیریت این فرایند و تسهیل آن را بر عهده دارد. میانجی‏‌گر باید در کمال بی‏طرفی و در حدود اختیارات قانونی وظایف خود را انجام دهد و نباید هیچ کدام از طرفین را به منظور رسیدن به توافق و امضای آن در معرض تهدید یا اجبار قرار دهد و در مدیریت جلسات میان شاکی و متهم به ترتیبی عمل نماید که بزه‏‌دیده مجدداً دچار بزه‏‌دیدگی نشده و طرفین با رعایت احترام و بدون توسل به تهدید و خشونت با یکدیگر گفتگو کنند.ماده ۱۷- جلسات میانجی‏‌گری با حضور طرفین تشکیل می‏‌گردد، در صورت توافق شخص بزه‌‏دیده به حضور متهم در جلسه، متهم شخصاً باید حاضر شود، حضور سایر اشخاص به تشخیص میانجی‏‌گر و توافق طرفین با رعایت ماده (۱۹) بلامانع است.تبصره ۱- وکلای طرفین مستقلاً یا به همراه موکل خود، حق حضور در فرآیند میانجی‌گری را دارند.تبصره ۲- در صورت ضرورت حضور متهمی که در بازداشت است، تشکیل جلسه در خارج از بازداشتگاه یا زندان باید با دستور مقام قضایی و رعایت جهات تأمینی معمول باشد.ماده ۱۸- در صورت ضرورت، میانجی‏‌گر می‏‌تواند از اعضای خانواده، دوستان، همکاران، همسایگان و سایر اشخاص از جمله جامعه محلی که بنا به تشخیص میانجی‏‌گر یا تقاضای هر کدام از طرفین حضورشان در جلسه میانجی‌‏گری مفید است، دعوت به حضور نماید.ماده ۱۹- میانجی‏‌گر نسبت به حفظ تمام اطلاعات و اسراری که از طرفین در جریان میانجی‌گری به دست می‏‌آورد حسب مورد مسئول است.ماده ۲۰- دریافت یا وعده دریافت هر گونه مال، وجه، منفعت یا امتیاز از طرفین اختلاف توسط میانجی‌‏گر به جز موارد مقرر در این آیین‌‏نامه ممنوع است.ماده ۲۱- کلیه مطالب و اظهارات طرفین در فرایند میانجی‏‌گری جنبه محرمانه دارد.ماده ۲۲- میانجی‏‌گر می‏‌تواند اسناد و اطلاعات موردنیاز را از طرفین مطالبه کند، طرفین در صورت تمایل می‏توانند اطلاعات و اسناد خود را رأساً و یا به تقاضای میانجی‌‏گر ارایه دهند، عدم ارایه اسناد و اطلاعات خواسته شده مانع تشکیل جلسه میانجی‏‌گری نخواهد شد.تبصره - ارایه اطلاعات و اسنادی که جنبه محرمانه و سری دارد ممنوع است.ماده ۲۳- در صورت عدم حصول توافق بین طرفین، میانجی‏‌گر ارجاع مجدد قضیه به فرایند رسمی رسیدگی کیفری را به آنان اعلام می‏‌نمایدماده ۲۴- میانجی‏‌گر باید مفاد صورت مجلس میانجی‏‌گری را تنظیم و گفتگوهای طرفین را به طور خلاصه منعکس و به امضای آنان برساند، در صورت امتناع هر یک از طرفین، مراتب توسط میانجی‌گر در صورت مجلس قید می‌‏شود.تبصره ۱- در گزارش میانجی‏‌گر باید وضعیت کلی بزه‌‏دیده و آثار روانی، جسمانی و مالی جرم نسبت به وی، مراتب ندامت یا عذرخواهی متهم و همچنین تلاش یا عدم تلاش وی جهت جبران آثار جرم و التیام بخشیدن به آلام بزه‏‌دیده مورد اشاره قرار گیرد.تبصره ۲- میانجی‏‌گر موظف است مشروح توافق را با ذکر کلیه جزییات، تعهدات و حقوق آنها به صورت مکتوب و بدون ابهام تنظیم نموده و پس از تفهیم به طرفین به امضای آنان برساند.ماده ۲۵- در صورتی که طرفین اختلاف یا یکی از آنان کمتر از (۱۸) سال داشته باشد حضور ولی یا سرپرست وی الزامی است. در صورت عدم حضور ولی یا سرپرست، میانجی‏‌گر مراتب را برای تعیین تکلیف به مقام قضایی اعلام می‌‏نماید.ماده ۲۶- هرگونه توافق در امور مالی توسط شخص کمتر از (۱۸) سال و در امور غیرمالی هرگونه توافق توسط اطفال غیربالغ در فرایند میانجی‏‌گری منوط به تأیید ولی یا سرپرست وی است و در صورت امتناع ولی یا سرپرست یا عدم دسترسی به او مراتب برای تعیین تکلیف به مقام قضایی مربوط اعلام می‏‌شود.ماده ۲۷- میانجی‌‏گر می‏‌تواند بنا به تشخیص خود در مورد اتهامات اشخاص کمتر از (۱۸) سال در فرایند میانجی‏‌گری و نیز در مواردی که بزه‏‌دیده شخص کمتر از (۱۸) سال است حسب مورد از مدرسه یا سایر نهادهای ذی‏ربط از جمله آموزش و پرورش و سازمان‌های موضوع ماده (۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲ – با اصلاحات بعدی، دعوت به عمل آورد. در صورت درخواست سازمان‏‌های مذکور دعوت از آن‌ها با رعایت مقررات ماده یادشده بلامانع است.ماده ۲۸- میانجی‏‌گر موظف است با توجه به ماده (۸۲) قانون آیین دادرسی کیفری - مصوب ۱۳۹۲ - با اصلاحات بعدی، نسبت به تشکیل جلسات میانجی‏‌گری و تلاش برای تعیین تکلیف آن در فرصت سه ماهه اقدام و نتیجه را به مقام ارجاع‏‌کننده گزارش کند، در صورت ضرورت تمدید آن، مقام قضایی می‏‌تواند به طور مستقل یا حسب درخواست میانجی‌‏گر یا طرفین اختلاف اقدام به تمدید آن حداکثر به مدت سه ماه دیگر نماید.ماده ۲۹- مقام قضایی می‏تواند از ارجاع میانجی‏گری به اشخاص یا مؤسساتی که در انجام وظایف میانجی‏گری و اعلام پاسخ در مهلت‏های مقرر بدون عذر موجه تأخیر و تعلل می‏نمایند خودداری ‏کند.ماده ۳۰ - پرداخت دستمزد میانجی‏‌گری به عهده متقاضی و در صورت درخواست طرفین بالمناصفه به عهده آنان می‏‌باشد.ماده ۳۱- میزان دستمزد و نحوه پرداخت آن با توجه به نوع دعاوی و وضعیت مالی طرفین و سایر اوضاع و احوال حاکم بر پرونده‏‌ها به موجب دستورالعملی است که به تصویب رییس قوه قضائیه می‌‏رسد، حداکثر دستمزد هر ساله به پیشنهاد وزارت دادگستری به تصویب شورای حقوق و دستمزد می‏‌رسد. مقام قضایی ضمن ارجاع پرونده به میانجی‌‏گر تعرفه متعلقه را در چارچوب این دستورالعمل به طرفین اعلام و در قرار صادره تصریح می‏‌نماید.ماده ۳۲- نظارت بر فرایند میانجی‏‌گری حسب مورد به عهده مقام قضایی ذی‏ربط که پرونده نزد او مطرح است، می باشد.ماده ۳۳- طرفین اختلاف می‏توانند مراتب عدم صلاحیت و تعلل در پیگیری میانجی‏گر را به اطلاع مقام قضایی ذی‏ربط برسانند.ماده ۳۴- در صورت عدم حضور طرفین در جلسات میانجی‌گری و گزارش میانجی‏‌گر مبنی بر عدم امکان برگزاری جلسات میانجی‏‌گری، مقام قضایی ارجاع کننده به میانجی‏‌گری باید نسبت به لغو آن اقدام و رسیدگی را ادامه دهد.اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد.


گروه های زیر مجموعه اجتماعی

عمومی
عمومی

آخرین اخبار

دادن شانس دوباره به همسر خیانت‌کار؟
شاید این خیانت توسط یک پارتنر جدی در زندگی‌تان که به او اعتماد کرده بودید انجام شده باشد. شاید هم همسرتان به خیانت‌های خود در روابط قبل از شما اعتراف کرده باشد. حسابی شوکه شده‌اید و قلبتان شکسته است و این کلیشه مدام در ذهنتان تکرار می‌شود، «کسی که یک‌بار خیانت کند باز هم مرتکب خیانت خواهد شد.»
زهرا کیانی در تالو بانوان ایران تاریخ ساز شد
زهرا کیانی با کسب مدال نقره بازی های آسیایی جاکارتا به نخستین بانوی تالوکار ایران تبدیل شد که در این رویداد مهم به مدال دست می یابد.
بدشانسی رکابزن ایران با پارگی زنجیر
پاره شدن زنجیر دوچرخه سوار ایرانی، مانع از رسیدن وی به مدال بازی های آسیایی شد.
شجاعی: در روئینگ ۴ نفره منتظر مدال باشید
ملی‌پوش روئینگ ایران گفت: رقابت سختی در ماده تک نفره داشتم اما در روئینگ 4 نفره منتظر مدال خوشرنگ باشید.
زهرا نعمتی در مرحله مقدماتی سی‌و یکم شد
در نخستین روز از رقابت‌های تیروکمان بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا و در مرحله مقدماتی ریکرو انفرادی زنان، زهرا نعمتی تنها نماینده ایران در جدول رده‌بندی مرحله مقدماتی سی و یکم شد.
مهیار صداقت فینالیست تفنگ سه وضعیت شد
مهیار صداقت در ماده تفنگ سه وضعیت مردان بازی های آسیایی ۲۰۱۸ به فینال رسید.
چمیانی: در قرعه کشی شانس نداشتیم
مربی تیم ملی کشتی فرنگی گفت: کشتی‌گیری که مدال طلا بخواهد نباید دنبال قرعه آسان باشد؛ باید بجنگد و مدال طلا را از دهان شیر بیرون بکشد.
برنز سعید رجبی قطعی شد
تکواندوکار سنگین وزن (80+ کیلوگرم) ایران با صعود به نیمه‌نهایی بازی‌های آسیایی مدال برنز خود را قطعی کرد.
قهرمانی تیم کشتی آزاد ایران از نگاه اتحادیه جهانی
اتحادیه جهانی کشتی در خبری اعلام کرد تیم ملی کشتی آزاد ایران بالاتر از کشورهای ازبکستان، مغولستان و هند به مقام قهرمانی بازیهای آسیایی جاکارتا دست یافت.

پر بازدید ترین اخبار امروز

آشکار شدن محل شکافته شدن خانه کعبه
مجید یراق بافان مجری شبکه قرآن با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: نقابش را ز کعبه باد برداشت.
تاجزاده: با آنهایی که رأی نمی‌دهند، موافقم!- «رضا کیانیان» در ۶۶ سالگی آلزایمر گرفت
یک فعال اصلاح‌طلب گفت: حمایت از روحانی به جایگاه ما خدشه زد.
مربی‌ تیم ملی کشتی فرنگی: کسب دو یا سه طلا دور از دسترس نیست
مربی تیم‌ ‌ملی کشتی فرنگی درباره قرعه فرنگی‌کاران، گفت: کشتی‌گیری که مدال طلا می‌خواهد نباید دنبال قرعه آسان باشد.
ذوالقدر: نیروهای خودسر همیشه باعث وهن نظام هستند
یک عضو فراکسیون امید مجلس گفت: نیروهای خودسر در بسیاری از تجمعات رسمی کشور به نحوی عمل می‌کنند که موجب تفرقه بین مسئولان و سوءاستفاده دشمنان نظام در عرصه‌های بین‌المللی می‌شوند.
940 زندانی جرایم غیرعمد تهران منتظر کمک‌های خیرین هستند
دستگاه قضا در برخورد با فساد شفاف باشد
قاچاقچی طلا در آذربایجان غربی 1.2 میلیارد ریال جریمه شد
دفاتر کاهش آسیب های اجتماعی مناطق حاشیه ای 2 برابر می شود
مامور قلابی شهرداری در سنندج به دام افتاد
303 هکتار از اراضی ملی در دلگان رفع تصرف شد
قانون شکنی زیادی در کمیسیون شهرداری ها اتفاق می افتد
بخشنامه رئیس قوه قضاییه درباره احتکار به زودی تهیه می شود
انبارهای احتکار کالا در خوی پلمب شد
12 دفتر خدمات الکترونیک قضایی در استان یزد فعالیت دارند