آمریکا از کشور‌ها باج خواهی مالی و امنیتی می‌کند

23:12 ۶۷ روز و ۱۰ ساعت پیش افکار نیوز 95 0
 آمریکا از کشور‌ها باج خواهی مالی و امنیتی می‌کند

رییس شورای راهبردی روابط خارجی بیان کرد: مبارزه با دشمن طبیعتا هزینه دارد و ملت ایران این آمادگی را نشان داده است که آماده است در راستای اهداف انقلاب هرگونه هزینه‌ای را بپردازد.

افکار نیوز

به گزارش افکارنیوز،سیدکمال خرازی، در نشست ۴ دهه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایرانکه با حضور وزیران خارجه پس از پیروزی انقلاباسلامیو جمعی از سفرا و نمایندگی‌های مقیم تهران برگزار شد، استقلال، آزادی و جمهوری اسلامیرا سه شعار محوری انقلاب عنوان کرد و افزود: ما برای این سه شعار هزینه‌های سنگینی را پرداخته ایم، چه در ابتدای پیروزی انقلاب که با تروریسمروبرو بودیم و چه در جنگهشت ساله و بعد از آن تحریم و همچنین ادامه تروریسم در داخل و منطقه که با آن مواجه شدیم.
رییس شورای راهبردی روابط خارجی بیان کرد: مبارزه با دشمن طبیعتا هزینه دارد و ملت ایراناین آمادگی را نشان داده است که آماده است در راستای اهداف انقلاب هرگونه هزینه‌ای را بپردازد.
خرازی اضافه کرد: ما امروز در حالی چهلمین بار پیروزی انقلاب را جشن می‌گیریم که دنیا با یک بحران جدی روبرو است، بعد از ناکامی فاشیسم و کمونیسم امروز شاهد ناکامی لیبرالیسم و کاپیتالیسم هستیم. آنچه در اروپا و آمریکا اتفاق می‌افتد نشان می‌دهد که
لیبرالیسمبا مشکلاتجدی مواجه است.
وی اظهار داشت: آمریکا که نماد سرمایه داری است و همواره در این جهت حرکت کرده مشاهده می‌کنیم که در اثر شکست سرمایهداری به جای رقابتدر چارچوب معیار‌های سرمایه داریدست به اقدامات تنبیهی علیه رقبای خود می‌زند و این یک امپریالیسم جدید است که امپریالیسم مالی نام دارد.
رییس شورای راهبردی روابط خارجی اضافه کرد: در این امپریالیسم کشور‌ها از قدرت مالی خود استفاده می‌کنند تا دیگران را زیر سلطه بگیرند و آن‌ها را فرمانبردار کنند. ما در سال‌های اخیر نمونه‌های زیادی دیده‌ایم که چگونه آمریکا بانک‌هایی را که نافرمانی می‌کنند تنبیه می‌کند و این جز امپریالیسم نیست.
وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی خاطرنشان کرد: امروز دولت آمریکابه باج خواهی مالی از کشور‌هایی مثل چین، روسیهو حتی اروپا می‌پردازد و از طرف دیگر می‌بینیم که آمریکا شروع به باج خواهی امنیتی کرده است.
وی خاطرنشان کرد: زمانی آمریکا می‌گفت: امنیت کشور‌هایی که در بلوک من هستند را حفظ می‌کنم، ولی امروز رییس جمهوریآمریکا صریحا می‌گوید برای امنیت خود باید هزینه بپردازید و نمونه این برخورد را با عربستان می‌بینیم که انتظار دارد برای حمایت از عربستاناز این کشور باج خواهی کند.
خرازی گفت: از طرف دیگر عربستان سعودیکه روزگاری اعتباری برای خود داشت با سیاست‌های نامعقولی که در سال‌های اخیر اتخاذ کرده پایه‌های حکومت خود را سست کرده است به طوری که حتی یاران قدیمی آن هم از عربستان تبری می‌جویند.
رییس شورای راهبردی روابط خارجی بیان کرد: حوادثی که در سال‌های اخیر به خصوص در قتلخاشقچی رخ داد دیدیدم که چقدر به اعتبار عربستان لطمه زد و یا دخالت در یمنو کشتار انسان‌های بیگناه اعتبار این کشور را زیر سوال برد.
خرازی مذهب، خاندان سلطنتی و نفترا سه پایه قدرت عربستان سعودی عنوان کرد و اظهار داشت: با سیاست‌های غلطی که دولتکنونی عربستان اتخاذ کرده است هر سه پایه قدرت در این کشور لطمه دیده است.
وی اظهار داشت: نوع حرکاتی که محمد بن سلمان به اسم مدرن تازی انجام می‌دهد حساسیت مراکز و شخصیت‌های مذهبی را برانگیخته است، از طرف دیگر اختلافات در خاندان سلطنتی و دستگیری آن‌ها هم به عنوان یک بنیان قدرت به شدت دچار تزلزل شده است.
رییس شورای راهبردی روابط خارجی اضافه کرد: در مورد پایه سوم هم دیدیم که چگونه قدرت عربستان به تاراج می‌رود به طوری که ترامپ با یک دیدار ۴۰۰ میلیارد دلار پولعربستان را باج خواهی کرد و این سه پایه قدرت به دلیل سیاست‌های نامعقول دولت عربستان با خطر روبرو است و در چنین شرایطی عربستان به دست خود راهی جز فرمانبرداری از آمریکا ندارد.
وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی یادآور شد: ناکامی سیاست هژمونی عربستان نکته دیگری است که باید به آن اشاره کرد. امروز عربستان در سوریه، عراق،
لبنانو یمن جز هزینه و بی آبرویی چیزی کسب نکرده است.
خرازی ادامه داد: ایرانبه رغم ۴۰ سال تحریم و دشمنی و به حرکت مردم و ایثار مردم باثبات‌ترین کشور منطقه است و دنیا این را می‌داند که جمهوری اسلامی با ثبات‌ترین کشور منطقه و مستقل‌ترین کشور دنیاست، چون به فرمان هیچ کس نیست و هیچ کس نمی‌تواند آمال خود را بر جمهوری اسلامی تحمیل کند.
وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی تاکید کرد: جمهوری اسلامی همچنان در برابر مداخلات بیگانگان در منطقه ایستاده و معجزه ایمان را به خوبی نشان داده است.
وی یادآور شد: شعار نه شرقی، نه غربی سرلوحه سیاست خارجیجمهوری اسلامی بوده و خواهد بود و هر کشوری که از ما کمک خواسته و مورد تجاوزدیگران قرار گرفته به آن کمک کرده‌ایم. موقعی که رژیم عراق
کویترا اشغال کرد ما اولین کشوری بودیم که آن را محکوم کردیم و یا در زمانی که در ترکیهکودتا شد ما اولین کشور بودیم که آن را محکوم کردیم.
وی اضافه کرد: بنابر این تنها مساله امنیت ایران نیست بلکه امنیت کشور‌های دیگر هم برای ما مهم است و اگر کسی از ما کمک بخواهد دریغ نخواهیم کرد.
رییس شورای راهبردی روابط خارجی در تبیین اتهام زنی‌های اخیر به جمهوری اسلامی ایرانمبنی بر اینکه عامل ناامنی در منطقه است، بیان کرد: نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه به چه معناست آیا ما منطقه را ناامن کرده‌ایم و یا خون داده‌ایم برای اینکه امنیت منطقه برقرار شود و حکومت‌های منطقه سرنگون نشود.
خرازی اظهار داشت: به عکس اتهاماتی که به ایران می‌زنند ما عامل امنیت منطقه بودیم و هستیم و این ائتلاف آمریکایی و عربستانی است که موجب ناامنی منطقه شده است. امروز کاملا مشهود است که چه کسانی از داعش و جبهه النصره حمایت کرده‌اند؛ و آن چنان این گروه‌ها را مسلح کرده‌اند که تبدیل به یک لشکر تروریستی شده‌اند و چیزی نمانده بود که
خاکسوریه و عراقرا تصرف کنند که ایران به کمک آن‌ها شتافت.
خرازی عنوان داشت: نفوذ ما اجباری نیست که با تسخیر دیگر کشور‌ها شکل گرفته باشد، بلکه نفوذ ما معنوی است وقتی به دیگران کمک کنید نفوذ پیدا می‌کنید و این امری طبیعی است ما کشور‌های دیگر را تسخیر نکرده‌ایم.
وی ادامه داد: از ما سوال می‌کنند که ایران ۴ پایتختعربی را تسخیر کرده است، ما کجا تسخیر کرده ایم، ما قلب‌های انسان‌ها را تسخیر کرده ایم و هر کس به مردم خدمت می‌کند در قلب‌های آن‌ها نفوذ می‌کند و ما قلبمردم عراق و سوریهو یمن را تسخیر کرده‌ایم و این افتخار ما است.
 


گروه های زیر مجموعه سیاسی

انرژی هسته ایی
انرژی هسته ایی

آخرین اخبار

زنان کارآفرین استانهای سیل‌زده خود را به استانداری معرفی کنند
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به وضعیت زنان کارآفرین مناطق سیل‌زده گفت: معاونت زنان در زمینه کارآفرینی طرح‌هایی را با وزارت کار مد نظر دارد که در حال حاضر اعتبارات این طرح‌ها تامین شده و قرار است این طرح به طور خاص برای زنان سرپرست خانوار استان‌های آسیب دیده از جمله لرستان، گلستان، مازندران و خوزستان اجرایی شود، لذا زنان سرپرست خانوار می‌توانند با اعلام به استانداری وارد طرح شوند و مورد حمایت قرار گیرند.
هپاتیت B، کشنده‌تر از مالاریا
گروهی از متخصصان سلامت و سازمان‌های بهداشتی درمانی از راه‌اندازی کمپینی برای درمان بیماری فراموش شده هپاتیت B خبر دادند.
نوید تحول در روابط دیرینه ایران و پاکستان
زاهدان– ایرنا– هرچند دشمنان با حوادث تلخ تروریستی سال گذشته در مرزهای ایران و پاکستان بارها کام مردم را تلخ کردند اما هم اینک در ابتدای سال جدید، اولین سفر نخست وزیر پاکستان به تهران نویدبخش تحولی عظیم در روابط دیرینه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی این دو کشور دوست و همسایه خواهد بود.
ذکری که ملائکه در محاسبه ثواب آن عاجزند
وقتی مداومت ما بر ذکر سفارش شده «صلوات» موجب این می‌شود که خداوند مارا پیوسته از تاریکی خارج و به نور هدایت نماید، باید پی به این راز ببریم که این ذکر اکسیر بی‌نظیری است.
مهدویت و عدالت اجتماعی
خرم آباد - ایرنا - نیمه شعبان سالروز ولادت با سعادت حضرت مهدی(عج) نقطه عطفی برای جهان اسلام و به ویژه شیعیان است، زیرا که از همین روز سنگ بنای عصر ظهور و انتظار شکل گرفت.
تب کناره‌گیری «می» از قدرت بالا گرفت
لندن – ایرنا – دو نشریه انگلیسی ساندی میل و ساندی تایمز با اشاره به عمق نارضایتی‌های داخلی از عملکرد ترزا می نخست وزیر انگلیس در مورد نحوه مدیریت این کشور در خروج از اتحادیه اروپا، از موج جدید فشار هم‌حزبی‌های او برای کناره‌گیری از قدرت خبر دادند.
ایتریوم 90؛ گامی به سوی درمان سرطان کبد
همزمان با سیزدهمین سالروز ملی فناوری هسته‌ای از دستاوردی در صنعت هسته‌ای کشورمان رونمایی شد که بر اساس آن، ایران توانسته است در تولید و آزمایش یکی از مهم‌ترین رادیوداروها که در درمان سرطان کبد موثر است در کنار معدود کشورهای تولیدکننده آن در دنیا قرار گیرد.
جشن نیمه شعبان در سفارت ایران در چین برگزار شد
پکن- ایرنا- جشن نیمه شعبان همزمان با ولادت حضرت امام عصر (عج) با حضور جمعی از ایرانیان مقیم چین و دوست داران این حضرت در سفارت جمهوری اسلامی ایران در پکن برگزار شد.
در چه مواقعی باید به دندانپزشک مراجعه کنیم؟
در این مطلب با ۱۱ نشانه‌ای که می‌گویند باید به دندانپزشک مراجعه کنید آشنا خواهید شد.
پاکستان، ایرانی‌ترین همسایه جمهوری اسلامی ایران در منطقه
یک کارشناس مسائل بین الملل، با اشاره به نوع روابط و تعامل ایران و پاکستان اظهار کرد: پاکستان تاکنون در هیچ ائتلافی علیه جمهوری اسلامی شرکت نداشته است و دو کشور تا کنون هیچ‌گونه جنگ یا نزاعی را با یکدیگر تجربه نکرده‌اند، اختلافات پراکنده مرزی نیز با تکیه بر عقلانیت و خویشتن داری و از طریق مسالمت آمیز و با تاسی به روحیه صیانت از پیوندهای برادری و اخوت و اشتراکات فراوان یکدیگر، همواره حل و فصل شده است.

پر بازدید ترین اخبار امروز

استاندار:خطر سیلاب در خوزستان به حداقل رسید
اهواز- ایرنا- استاندار خوزستان گفت: محور همه تلاش ها در سیلاب اخیر خوزستان کاهش خطر احتمالی آن در همه نقاط بود و در این راه موفق شدیم.
زنان کارآفرین استانهای سیل‌زده خود را به استانداری معرفی کنند
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به وضعیت زنان کارآفرین مناطق سیل‌زده گفت: معاونت زنان در زمینه کارآفرینی طرح‌هایی را با وزارت کار مد نظر دارد که در حال حاضر اعتبارات این طرح‌ها تامین شده و قرار است این طرح به طور خاص برای زنان سرپرست خانوار استان‌های آسیب دیده از جمله لرستان، گلستان، مازندران و خوزستان اجرایی شود، لذا زنان سرپرست خانوار می‌توانند با اعلام به استانداری وارد طرح شوند و مورد حمایت قرار گیرند.
هپاتیت B، کشنده‌تر از مالاریا
گروهی از متخصصان سلامت و سازمان‌های بهداشتی درمانی از راه‌اندازی کمپینی برای درمان بیماری فراموش شده هپاتیت B خبر دادند.
نوید تحول در روابط دیرینه ایران و پاکستان
زاهدان– ایرنا– هرچند دشمنان با حوادث تلخ تروریستی سال گذشته در مرزهای ایران و پاکستان بارها کام مردم را تلخ کردند اما هم اینک در ابتدای سال جدید، اولین سفر نخست وزیر پاکستان به تهران نویدبخش تحولی عظیم در روابط دیرینه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی این دو کشور دوست و همسایه خواهد بود.
ذکری که ملائکه در محاسبه ثواب آن عاجزند
وقتی مداومت ما بر ذکر سفارش شده «صلوات» موجب این می‌شود که خداوند مارا پیوسته از تاریکی خارج و به نور هدایت نماید، باید پی به این راز ببریم که این ذکر اکسیر بی‌نظیری است.
اظهارات تکان‌دهنده آهنگساز ایرانی که تروریست از آب درآمد
درس آموزنده اینستاگرام برای وزیر ارتباطات
آیت‌الله مکارم: حوزه‌ها از افراط‌ و تفریط پرهیز کنند
حضور هیات پارلمانی ایران در نشست کمیته اقتصاد و توسعه پایدار مجمع مجالس آسیایی
نامه بسیج دانشجویی به رئیس مجلس
توییتر حساب کاربری رئیس سازمان فضای مجازی سراج را معلق کرد
بیانیه پایانی نشست بین المجالس همسایگان عراق
خشم براندازان از ایرانیان
وظیفه ما امدادرسانی به مردم شهیدپرور خوزستان و لرستان است
روحانی : ۲۰ هزار واحد مسکونی در خوزستان بازسازی می‌شود