اشکِ اشکانیان

17:50 ۷۱ روز و ۱۴ ساعت پیش ایسنا 282 0
اشکِ اشکانیان

خاندان اشکانیان چگونه حدود ۵۰۰ سال بر ایران حکومت و دولت ملی را احیا کردند؟

ایسنا

به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: شاهنشاهی اشکانیان (۲۴۷ پیش از میلاد - ۲۲۴ پس از میلاد) در تاریخ ایران به سبب رهایی بخشیدن ایران از تسلط بیگانگان، احیای دولت ملی و البته به سبب بلندمدت‌ترین سلطنت خاندانی که قریب به پنج سده به درازا کشید، اهمیتی بی‌نظیر دارند. پهناوری دولت اشکانیان در دوره اقتدار از رود فرات در بین‌النهرین تا هندوکش و از کوه‌های قفقاز تا خلیج  فارس را شامل می‌شد.
سرچشمه‌های پهلوانی اشکانیان، خاندانی آریایی از طوایف پارتی بودند. محدوده‌ جغرافیایی سکونت پارتی‌ها، منطقه‌ وسیعی بود که از غرب به دامغان و سواحل جنوب شرقی دریای خزر، از شمال به ترکستان، از شرق به رود تجن و در جنوب به سیستان محدود می‌شد. اساس زندگی پارتی‌ها بر شبانکارگی استوار بود. زندگی سخت شبانی، مقتضیاتی همچون صبر و تحمل در برابر مصایب طبیعی، بدن‌های ورزیده و تبحر در سوارکاری، شکار و جنگ را الزام می‌کرد. خصوصیاتی که طوایف پارتی در واقع نیز به آن شهرت داشتند. بیهوده نبود که نام طوایف پارتی در زبان فارسی، گره خورده با پهلوان و پهلوانی جاودانه شد.
قیام علیه یونانیان با حمله اسکندر مقدونی به ایران در سال ۳۳۰ پیش از میلاد، حکومت هخامنشیان سقوط کرد و ایران به‌دست فاتح بزرگ مقدونی افتاد. اسکندر در ۳۲۷ پیش از میلاد درگذشت و قلمرو حکومتش میان سرداران او تقسیم شد. در این میان، ایران نصیب یکی از این سرداران به‌نام سلوکوس نیکاتور شد. سیاست سلوکوس و جانشینان او در ایران، مبنی بر نژادپرستی و احداث شهرهای یونانی‌نشین در ایران و اسکان دادن یونانیان در آن شهرها بود. این شیوه حکومت که با تحقیر ایرانیان در سرزمین خودشان همراه بود، احساسات ملی ایرانیان را جریحه‌دار می‌کرد. اما قیام علیه بیگانگان، عاقبت بر سر حادثه‌ای که ظاهراً مسأله‌ای شخصی بود، آغاز شد. ارشک یا اشک، از سرکردگان پارتی بود و در شهر استوا (قوچان) سکونت داشت. ارشک اطلاع یافت که فرماندار یونانی شهر به برادر خوبروی او، تیرداد، سوءنظر دارد. ارشک که این موضوع را اهانتی بزرگ به شرف خاندان خود می‌دانست، مردم شهر را به قیام علیه یونانیان فراخواند. در شورشی که به رهبری ارشک درگرفت، فرماندار یونانی استوا کشته شد. ارشک، سپس به سوی اشاک (عشق‌آباد امروزی) حرکت کرد. در اوایل سال ۲۵۰ پیش از میلاد، عشق آباد را تصرف کرد، اعلام استقلال کرد و بر تخت سلطنتی نشست که به افتخار خود او سلطنت اشکانیان نامیده شد. از آن پس تمام پادشاهان اشکانی، که ارشک را برگزیده خداوند و دست انتقام خدا از بیگانگان تلقی می‌کردند، به احترامش، نام او را به نام خود می‌افزودند.
در مسیر اقتدار اشکانیان در سال ۲۵۰ پیش از میلاد سلطنت خود را در منطقه‌ای کوچک آغاز کردند. اما نبردهای آنان با سلوکیان برای آزادسازی سراسری ایران، حدود یک قرن به درازا کشید. ارشک در ۲۴۸ پیش از میلاد درگذشت و برادرش تیرداد با عنوان اشک دوم جانشین او شد. تیرداد، گرگان را نیز به قلمرو اشکانیان افزود. چند سال بعد تیرداد در ۲۱۷ پیش از میلاد، سلوکیان را در شمال خراسان شکست داد و قلعه داریوم (دره‌گز امروزی) را بنا نهاد. بزرگ‌ترین پیروزی تیرداد در ۲۱۴ پیش از میلاد با فتح شهر سلوکی هکاتوم پولیس در حوالی سمنان امروزی به‌دست آمد. این شهر که بعدها صد دروازه نامیده شد، از مهم‌ترین پایتخت‌های اشکانیان تا پایان عمر حکومت آنها باقی ماند. اما نبرد نهایی اشکانیان با سلوکیان در ایران در عصر فرمانروایی مهرداد اول (اشک ششم) رقم خورد.
در اوج قدرت مهرداد اول در ۱۷۱ پیش از میلاد بر تخت نشست. مهرداد در سال ۱۶۴ پیش از میلاد، به سوی غرب ایران و ایالت ماد لشکر کشید. پس از فتح ماد؛ عیلام و پارس را نیز به‌نام اشکانیان گشود. مهرداد سپس به سوی بابل حرکت کرد و بابل را در مدت کوتاهی تقریباً بدون خونریزی فتح کرد. با فتح ماد، پارس و بابل، مهرداد، خود را برای نخستین بار شاهنشاه خواند.
آخرین هدف برای درهم شکستن نهایی قدرت بیگانگان یونانی، شهر سلوکیه پایتخت سلوکیان یونانی بود که در ساحل رود دجله قرار داشت. مهرداد، برای تسخیر سلوکیه ناچار از جنگ با دیمیتریوس پادشاه سلوکی شد. در این جنگ اشکانیان مقتدرانه نیروهای سلوکی را درهم شکستند و دیمیتریوس نیز به اسارت افتاد. با سقوط شهر سلوکیه در سال ۱۴۰ پیش از میلاد، حکومت سلوکیان یونانی، پس از نزدیک به دو قرن به طور کامل از فلات ایران برچیده شد.
مهرداد اول در سال ۱۳۷ پیش از میلاد، درگذشت. در دوران سلطنت او اشکانیان از یک دولت محلی و منطقه‌ای به یک امپراطوری جهانی تبدیل شدند. قلمرو اشکانیان در پایان عمر مهرداد اول از بابل در قلب بین‌النهرین تا اعماق هندوستان گسترش یافت.
نقطه دوم اوجگیری قدرت اشکانیان، مربوط به سال‌های حکومت مهرداد دوم (اشک نهم) بود. اشک نهم در سال ۱۲۴ پیش از میلاد به پادشاهی رسید و سی و هفت سال سلطنت کرد. مهرداد دوم، پس از فتح ارمنستان در مرزهای غربی امپراطوری، متوجه مرزهای شرقی شد. او قبایل سکا را در نواحی شرقی ایران مطیع کرد. پس از آن برای توسعه قلمروی امپراطوری، تا حوالی هیمالیا در شرق و تا دریاچه آرال در سمت ماوراءالنهر را فتح و به قلمرو اشکانیان اضافه کرد. دوران حکومت مهرداد دوم، نقطه اوج قدرت اشکانیان و نهایت توسعه ارضی امپراطوری آنان بود.
تحقیر امپراطوری روم اگرچه میان اشکانیان و رومیان بر سر تسلط بر ارمنستان، تنش‌هایی به وجود آمده بود، اما هیچ یک منجر به درگیری نظامی همه جانبه نشد. برخوردهای نظامی اشکانیان با امپراطوری روم، در زمان ارد دوم (اشک سیزدهم)، آغاز شد.
در این دوره بر اثر تنش‌هایی که میان سرداران بزرگ رومی و سنای روم پیش آمده بود، سه نفر از سرداران رومی قدرت را میان خود تقسیم کرده و حکومتی سه گانه در قلمرو روم ایجاد کرده بودند. این سه سردار، ژولیوس سزار، پمپیوس و مارکوس کراسوس بودند.
در این میان، کراسوس، درصدد برآمد تا با تسخیر قسمت‌های وسیعی در آسیا، قدرت خود را بر امپراطوری روم تحمیل کند. او در سوریه که مقر فرماندهی‌اش بود، خود را امپراطور خواند و دستور حمله به قلمرو اشکانیان را صادر کرد. کراسوس در اول مه ‌۵۳ پیش از میلاد، در رأس چهل هزار نیروی جنگی، با بستن پل بر رودخانه فرات وارد بین‌النهرین شد.
ارد دوم که جنگ با رومیان را ناگزیر می‌دید، سپاه خود را به دو بخش تقسیم کرد. بخش کوچکتر را به سوی مرزهای ارمنستان فرستاد تا از احتمال کمک آنها به رومیان جلوگیری کند. بخش اصلی سپاه نیز تحت فرمان سردار بزرگ اشکانی؛ سورنا، به مقابله با کراسوس مأمور شد. برخورد میان دو سپاه در نهم ژوئن ۵۳ پیش از میلاد، در حران، منطقه‌ای در شمال میان‌رودان (بین‌النهرین) بین اورفه و راس‌العین صورت گرفت. در این جنگ که تنها یک روز به طول انجامید، سورنا، لشکر روم را تار و مار کرد. به‌طوری که از رومیان در پایان نبرد، قریب بیست هزار کشته باقی مانده بود. کراسوس و فرزندش پولیبیوس نیز کشته شدند. سر کراسوس را به نشان پیروزی، در سلوکیه به اشک سیزدهم تقدیم کردند.  نبرد حران، حاکمیت اشکانیان را تا آن سوی رود فرات تثبیت کرد و امپراطوری اشکانیان را به‌عنوان ابرقدرت جهان آن روز معرفی کرد.
در سراشیبی سقوط از اوایل قرن سوم میلادی، آثار ضعف و فروپاشی در ساحت قدرت اشکانی رخ می‌نمود. با این حال اگر ضربه‌ای داخلی به حکومت اشکانیان وارد نمی‌شد، آنها احتمالاً می‌توانستند تا مدت‌ها در برابر فشارهای خارجی مقاومت کنند. ضربه‌ای که در نهایت به فروپاشی امپراطوری اشکانیان انجامید، ضربه‌ای داخلی بود که از ایالت پارس، خاستگاه هخامنشیان، بر آنان وارد آمد.
ایالت پارس که خاستگاه هخامنشیان بود، بیشترین ضربه و خسارت را از حمله یونانیان به ایران متحمل شد. بنابراین پارسیان، کینه‌ای قدیمی از یونانیان در دل داشتند. این عداوت پارسیان با روی کار آمدن اشکانیان بیش از پیش افروخته شد. درست است که اشکانیان، حاکمیت یونانیان بر ایران را برانداختند و حکومت ملی را در ایران احیا کردند. اما علاقه آنها به فرهنگ یونانی که در عنوان فیل هلن که برخی از شاهان اشکانی داشتند، آشکار می‌شد، مورد نفرت پارسیان بود. از این‌رو پارسیان مترصد فرصتی بودند تا هم اشکانیان را براندازند و هم نفوذ فرهنگ یونانی را از میان بردارند.
اردشیر بابکان از خانواده‌ای از روحانیون زرتشتی پارس بود. اردشیر با متحد کردن طوایف پارس در ۲۲۴ میلادی علیه اردوان پنجم (ارشک بیست و نهم)، شورش کرد. در نبردی که در دشت هرمزدگان در حوالی گلپایگان روی داد، سپاه اشکانی شکست خورد و ارشک بیست و نهم که مقدر بود آخرین پادشاه اشکانیان باشد، در میدان نبرد کشته شد. به این ترتیب حکومت اشکانیان، پس از چهارصد و هفتاد و چهار سال به نقطه پایان خود رسید.


گروه های زیر مجموعه از همه جا

بازار
بازار

آخرین اخبار

وزنه برداری در سال ۹۷- هرکول رفت، رستم رقیب سهراب شد
وزنه برداری ایران در سال گذشته اتفاقات مختلفی را تجربه کرد که قطعا مهمترین آن وداع بهداد سلیمی با دنیای قهرمانی بود.
معرفی تیم‌های برتر جهان فوتبال- یوونتوس؛ بانوی پیر از قهرمانی خسته نمی‌شود
راه‌راه پوشان تورینی به سوی یک قهرمانی دیگر در ایتالیا و اروپا پیش می‌روند.
ذوب‌آهن ۹۷؛ سالی پر از کناره‌گیری، اخراج و استعفا
سختی‌های سال ۹۷ برای ذوب‌آهن از میز ریاست و نیمکت مربیگری شروع شد و به داخل زمین راه پیدا کرد. رفتن قلعه‌نویی و چند بازیکن اصلی این تیم دشواری‌های زیادی سر راه مدیران، کادر فنی و بازیکنان این تیم قرار داد که تا پایان سال ۹۷ با آن درگیر بودند.
ضرورت آمادگی مدیران بهزیستی سراسر کشور برای همراهی با سیل‌زدگان
رئیس سازمان بهزیستی با ارسال بخشنامه‌ای بر ضرورت آمادگی مدیران بهزیستی سراسر کشور برای همراهی با سیل‌زدگان تاکید کرد.
افزایش تعداد کشته‌های سیل شیراز به ١٩ نفر
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد که حادثه روز دوشنبه شیراز ١٩ کشته و ١٠٥ مصدوم برجای گذاشته که پس از مداوای تعداد زیادی از مصدومین هم‌اینک ٢٨ نفر در مراکز درمانی شیراز تحت درمان قرار دارند.
آماده باش کامل منطقه ۲۲ شهرداری برای حوادث طبیعی- تخلیه بوستان جوانمردان
معاون خدمات شهری و جانشین شهردار منطقه در ایام نوروز، ضمن ابراز همدردی با هموطنان آسیب دیده از وقوع سیل در برخی از شهرها و روستاهای کشور گفت: با توجه به وجود رودخانه کن در حریم منطقه و تاکید شهردار تهران همه عوامل نواحی چهارگانه منطقه در آماده باش کامل هستند.
پیام تسلیت رئیس مجلس در پی درگذشت تعدادی از هموطنان در حادثه سیل شیراز
رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی وقوع سیل در استان فارس و جان باختن تعدادی از هموطنان در این حادثه را تسلیت گفت.
۱۰ گام بین‌المللی روحانی در سال ۹۷
۱۰ سفر مهم بین‌المللی و حضور در ۱۰ کشور مختلف در سال ۱۳۹۷ ماحصل اقدامات دیپلماتیک حسن روحانی در سال گذشته بود. سفرهایی که منجر به دیدارهای مهمی با سران کشورهای مختلف شد و نشان داد که با وجود خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام و تلاش ترامپ برای فشار به ایران از طریق تهدید سایر کشورها، جمهوری اسلامی ایران با داشتن رئیس‌جمهوری دیپلمات همچنان می‌تواند نقش مهمی در منطقه و جهان ایفا کند.
رودخانه فصلی 'جبل' شهر کوهپایه طغیان کرد
اصفهان- ایرنا - برخی منابع محلی از طغیان رودخانه فصلی 'جبل' شهر کوهپایه واقع در شرق اصفهان خبر دادند.
«تخت جمشید» بعد از فروکش کردن سیلاب + عکس
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس گفت: بارش شدید باران و سیلاب در شیراز، خسارتی به تخت جمشید وارد نکرده است.

پر بازدید ترین اخبار امروز

اسامی برخی جانباختگان حادثه سیل شیراز اعلام شد
شیراز- ایرنا- اداره کل پزشکی قانونی استان فارس اسامی برخی جانباختگان حادثه سیل شیراز را اعلام کرد.
آماده باش دستگاه‌های مسئول در پایتخت برای مواجهه با سیل احتمالی
استاندار تهران تاکید کرد: با توجه به اعلام هواشناسی مبنی بر احتمال بارش شدید در عصر روز سه شنبه، همه دستگاه‌های مسئول استان تهران تا عصر روز چهارشنبه در آماده باش کامل خواهند بود.
رودخانه فصلی 'جبل' شهر کوهپایه طغیان کرد
اصفهان- ایرنا - برخی منابع محلی از طغیان رودخانه فصلی 'جبل' شهر کوهپایه واقع در شرق اصفهان خبر دادند.
جزئیات سیل شیراز از زبان وزیر اطلاعات
وزیر اطلاعات با بیان اینکه در محل وقوع سیل در شیراز بستری برای نجات مردم وجود نداشته است، گفت: از صبح امروز وضعیت سیل ‌پیگیر بودم و به مقامات اطلاع‌رسانی کردیم و رئیس جمهور دستور ‌پیگیری را داد.
گمیشانی ها برای نجات خانه هایشان به آب زدند
گرگان - ایرنا - شهر سیل زده گُمیشان روز دوشنبه همچنان در معرض تهدید جدی نفوذ آب قرار داشت، اما مردم بسیج شدند و از شهر بیرون آمدند تا آب را پیش از رسیدن به کوچه ها و خانه هایشان مهار بزنند.
دچار بدترین نوع سیاست‌زدگی هستیم
نخستین اصلاح‌طلب
بگذارید دوباره حوصلۀ بچه‌هایتان سر برود
الان وقت اعتماد و اطلاع‌رسانی است
چرا جهانگیری جلوی حکم مناف هاشمی را گرفت؟
سیل ٩٨ بلای آسمانی نبود!
احتمال جنگ ایران و آمریکا چقدر است؟
تصویری ناراحت‌کننده از سیل در گلستان
خاطره ای از دولتداری هاشمی رفسنجانی
جای محمدحسین میثاقی دقیقا این‌جاست!