لایحه بودجه ۹۸ دوسقفی بسته شد

15:28 ۱۷۸ روز و ۲ ساعت پیش افکار نیوز 240 0
لایحه بودجه ۹۸ دوسقفی بسته شد

طبق گزارش‌ها لایحه بودجه ۹۸ دو سقفی بسته شده و در صورت محقق شدن منابع نفت از ۴۰۷ به ۴۴۷ هزار میلیارد تومان افزایش یابد. نصف منابع ۴۰ هزار میلیارد تومانی مذکور سهم بنیه دفاعی و مابقی مربوط به سایر بخش ها خواهد بود.

افکار نیوز

به گزارش افکارنیوز،15 آذر ماه محمدباقر نوبخت در سازمان برنامه و بودجهاز لایحه بودجه98 کل کشور و اهداف و ویژگی‌های آن رونمایی کرد. قرار بود این
لایحهبا حضور رئیس جمهوربه مجلس برود اما پس از آن خبر رسید احتمالا تغییراتی در منابع و مصارف بودجهایجاد شود.
در این باره رئیس جمهور به رهنمودهای مقام معظم رهبریاشاره کرده و گفته بود ایشان در رابطه با لایحه بودجه سال آینده رهنمودهایی داشتند که براساس آن تغییرات و اصلاحاتی صورت خواهد گرفت.
این بود که بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلسمعتقدند این لایحه و ارقام آن منطق با شرایط تحریمی نیست.
محمد حسینیعضو کمیسیون برنامه و بودجهگفته بود: ارقام کلان لایحه بودجه 98 مربوط به فضای عادی سالهای گذشته تهیه شده در حالی که شرایط کشور نسبت به قبل نیست و در شرایط بحرانی نقش ویژه ایفا نمی‌کند. 
*نوسانات سهم صندوق توسعه ملیدر لایحه بودجه سهم صندوق توسعه ملی دیگر موضوعی بود که مورد توجه قرار گرفت در نسخه اول بودجه پیشنهاد ۱۰ درصدی برای سهم صندوق مطرح شد که مقبول واقع نشد. پس از آن گفته شد به صورت یک دوازدهم از منابع صندوق توسعه ملی برداشت صورت بگیرد. سازمان
برنامه و بودجهدر لایحه پیش بینی کرده بود علی رغم محدودیت قانونی بتواند تا سقف 169 هزار میلیارد تومان منابع نفت و گازرا هزینه کند. 
نوبخت با تایید مدل یک دوازدهم برای صندوق توسعه ملی گفته بود در صورت کمبود منابع به صورت یک دوازدهم و بدون تعیین درصد سهم برای صندوق از منابع استفاده می‌شود. این پیشنهاد در حالی مطرح بود کهطبق قانون برنامه ششم توسعه سال آ‌ینده 34 درصد از
صادرات نفتو میعانات گازی باید به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌شد. 
محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلسشیوه اتخاذ شده را چکسفید امضا دولتبرای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی می‌داند و عنوان کرده بود: دولت در لایحه پیشنهاد داده بود اگر نتوانستیم نفت بفروشیم، تا سقف 169 هزار میلیارد تومان که بالاتر از رقم مصوب قانونبرنامه ششم توسعه (115 هزار میلیارد تومان) است از منابع صندوق توسعه ملی استفاده شود. یعنی آنکه هر چقدر تاکنون
نفتفروخته شده و سهم آن به صندوق توسعه از سالهای قبل واریز شده، دولت می‌تواند در لایحه بودجه 98 از آن استفاده کند. 
برخی منابع آگاه عنوان کردند یکی از رهنمودهای مقام معظم رهبری در مورد سهم صندوق توسعه ملی بوده و پس از این توصیه، سهم به 20 درصد افزایش یافت. با این وجود نیز 14 درصد سهم صندوق در بودجه مصرف می‌شود.
*وضعیت نامعلوم صادرات نفت در بودجه ۹۸در حال حاضر صادرات 1.5 میلیون بشکه در روز با نرخ محاسباتی موثر 5800 تومانی و قیمت هر بشکه 54
دلاردر بودجه مفروض شده است. برخی منابع آگاه خبر دادند که در حال حاضر رقم صادرات نفت به کمتر از یک میلیون بشکه در روز رسیده است. 
با این وصف حدود 30 میلیارد دلار منابع ارزی به دست خواهد آمد. با افزایش سهم صندوق توسعه ملی به 20 درصد منابع عمومی دچار کمبود شد و طبق آ‌مارها 27 هزار میلیارد تومان کسری وجود داشت تا بتوان منابع و مصارف را برای سال آینده تراز کرد یعنی از 433 هزار و 700 میلیارد تومان منابع عمومی در نسخه اول بودجه که
رشد12.3 درصدی نسبت به بودجه سال 97 داشت به 407 هزار میلیارد تومان کاهش یافت. درآمدهای اختصاصی نیز تغییری نداشته و حدود 70 هزار میلیارد تومان باقی مانده بنابراین منابع بودجه عمومی 477 تا 478 هزار میلیارد تومان خواهد بود. 
*وضعیت بودجه شرکت ها و بانک ها در لایحه بودجه ۹۸از سازمان برنامه و بودجه خبر می‌رسد بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی نیز با اندکی تغییر و حذف ارقام دوبار منظور شده حدود 1200 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. درآمدهای مالیاتی نیز همان 126 هزار میلیارد تومان ثابت ماند. در مجموع به نظر می رسد کل بودجه کشور تغییر معنا داری نداشته باشد.
از دیگر رهنمودها توجه به صرفه‌جویی، حذف موازی‌کاری دستگاه‌ها و انضباط مالی دولت بوده است. یکی از نکات قابل توجه مربوط به نگاه و افق برنامه‌ریزی‌بودجه ‌ای به صورت دوسالانه بوده که بایستی مدنظر قرار گیرد؛ البته این موضوع الزامات بسیاری دارد.
اقتصادباید در یک وضعیت ثبات تعریف شود تا بتوان چنین مدلی را پیاده کرد اما مراد از نگاه دوسالانه معطوف به وضعیت تحریمی و کاهش صادراتنفت بوده است. 
برای انضباط مالی و صرفه‌جویی می‌توان به هزینه‌های بودجه اشاره کرد که طبق مسئولان سازمان برنامه و بودجه، سال آینده 100 درصد بودجه دستگاه‌ها مبتنی بر عملکرد خواهد شد. در بودجه 945 ردیف و دستگاه اعتبارات جاری دارند که طبق بند (پ) ماده 7 برنامه ششم توسعه و بودجه سال 97 باید مبتنی بر عملکرد شود. در این میان 880 ردیف و دستگاه مبتنی بر عملکرد شده و مابقی نیز در روزهای آتی و حین نهایی شدن لایحه در مجلس تکمیل می‌شود. 
این نوع بودجه‌ریزی اگرچه در وهله اول هزینه‌های تمام شده را می‌سنجد و شاید نتوان توقع کاهش هزینه‌ها را داشت اما درنهایت با مقایسه اعتبار دستگاه‌ها و سهم استانی آنها قیمت واقعی را بدست آورده و با افزایش بهره‌وری و کارآیی اهدافی مانند کاهش هزینه، کارایی و شفافیت را دنبال می‌کند.
در مقابل درآمدها، مصارف بودجه قرار دارد. در حال حاضر 70 درصد هزینه‌های بودجه متعلق به
حقوقو مزایا است  که امکان اصلاح آن سخت و پیچیده به نظر می‌رسد. به هر حال 27 هزار میلیارد تومان اعتبار مربوط به ردیف‌های متفرقه و برخی دستگاه‌ها کاهش یافته است.
رقم نفت در لایحه بودجه سال آینده که پیشتر 173 هزار میلیارد تومان بود با کاهش 27 هزار میلیارد تومانی حدود 142 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
*بودجه ۹۸، دو سقفی بسته می شوددر مجموع دخل و خرج سال 98 دو سقفی خواهد بود. سقف  اول همان 407 هزار میلیارد تومان و سقف دوم 447 هزار میلیارد تومان است که در صورت تحقق منابع نفت، 20 هزار میلیارد تومان آن سهم بنیه دفاعی و 20هزار میلیارد تومان دیگر مربوط به سایر بخش‌ها خواهد بود. سال آینده تملک دارایی‌های مالی که عمده آنها اوراق است کاهش یافته تا بتوان بخشی از کمبود منابع را جبران کرد که به معنای معوق شدن بخشی از بدهی‌های دولت خواهد بود و باید منتظر ماند در مجلس چه تحولاتی در آن رخ خواهد داد.
 نوبخت امروز در حاشیه امضای تفاهم نامه ایجاد اشتغالگفت:‌ فردا یا سه شنبه لایحه بودجه با حضور رئیس جمهور تقدیم مجلس می‌شود.
 


گروه های زیر مجموعه اقتصادی

ارتباطات و فناوری اطلاعات
ارتباطات و فناوری اطلاعات

آخرین اخبار

ثبت بی‌نظیرترین سال ایرانول با رشد اکثر شاخص‌ها و تقسیم سود ۲۹۰۰ میلیارد ریالی
مجمع عمومی عادی سالانه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷ شرکت نفت ایرانول با ثبت بی‌نظیرترین سال ایرانول از اول تاسیس تاکنون با رشد اکثر شاخص‌ها و با حضور بیش ۹۲ درصد سهامداران سه‌شنبه ۲۸ خردادماه در سالن تلاش وزارت کار برگزار شد.
۸ دستگاه ماینر برتر استخراج بیت‎ کوین سال
از استخراج بیت کوین می‌توان درآمدزایی کرد اما برای این کار نیاز به دستگاه‌هایی است که ماینر نام دارد.
قم میزبان دومین گردهمایی کسب‌وکارهای خانگی و محلی
دومین گردهمایی کسب‌وکارهای خانگی و محلی که با عنوان "رویداد باسلامی‌ها" شناخته می‌شود، ۳۰ خردادماه در قم برگزار می‌شود. این رویداد میزبان ده‌ها نفر از صاحبان مشاغل خانگی محلی و محصولات اصیل آن‌هاست. حضور در این رویداد برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.
دلایل رونق چاپ کارت pvc
کارت‌های pvc در زندگی ما نقش مهمی دارند و با توجه به ویژگی‌هایی از جمله دوام و انعطاف کاربردهای وسیعی پیدا کرده‌اند.
بانک صادرات ایران دومین دارنده تعداد کارت بانکی تراکنش‌دار در نظام بانکی است
​بر اساس آمار بانک مرکزی در سال ٩٧، بانک صادرات ایران دومین دارنده تعداد کارت بانکی تراکنش‌دار در نظام بانکی است.
تولید فولاد در آینده‌ای نزدیک صد در صد بومی می‌شود
دانش یکی از مهم‌ترین عوامل تولید محسوب شده و از آن به‌عنوان مهم‌ترین مزیت رقابتی سازمان‌ها یاد می‌شود. یکی از ویژگی‌های دانش نامشهود بودن آن هست. به عبارتی غیرقابل لمس و نامحسوس بوده و ارزش‌گذاری و اندازه‌گیری آن مشکل است.
۱۵ کشور متنفر از آمریکا کدامند؟
مصر، اردن و ترکیه در صدر لیست کشورهای متنفر از آمریکا قرار دارند. ایران در میان ۱۵ کشور در جایگاه نهم است و حتی کشور اسلونی که سرزمین مادری "ملانیا ترامپ" بانوی اول آمریکاست، در جایگاه سیزدهم این لیست قرار دارد.
احتکار خودرو در انبار خودروسازان حقیقت دارد؟
اگرچه این روزها قیمت خودرو در بازار کاهشی است اما بررسی روند یک سال گذشته تغییرات قیمت خودرو نشان می‌دهد که در اغلب خودروها بیش از دو برابر افزایش قیمت وجود داشته است.
برانکو گفت مهدی باید برود!
جدایی مهدی طارمی از پرسپولیس یکی از جنجالی‌ترین اتفاقات سال‌های اخیر بود که تبعات فراوانی برای این بازیکن و باشگاه پرسولیس داشت. بخشی از پشت پرده‌های این ماجرا در گزارشی به قلم وکیل طارمی منتشر شد.
ویدئو - بهره‌برداری از پایانه «سلام» فرودگاه امام (ره)
پایانه «سلام» در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) صبح سه‌شنبه (۲۸ خرداد) با حضور رئیس‌جمهور به بهره‌برداری رسید. این طرح به عنوان نخستین پایانه هوایی هوشمند کشور با ظرفیت اعزام و پذیرش سالیانه پنج میلیون مسافر به بهره‌برداری رسیده و طراحی آن توسط مهندسان ایرانی انجام شده است. حسن روحانی در این مراسم گفت: «با وجود فشارهای دشمنان و بدخواهانی که می‌خواهند القا کنند که توسعه ایران متوقف شده و مردم نسبت به آینده کشور ناامید هستند، هر روز شاهد تحرک تازه‌ای در اقتصاد و حرکت بزرگ اجتماعی در کشور هستیم.»

پر بازدید ترین اخبار امروز

پرمدال‌ترین ورزشکار پاراآسیایی چقدر پاداش گرفت؟
پرمدال‌ترین ورزشکار بازی‌های پاراآسیایی جاکارتا با انتقاد نسبت به میزان پاداش خود گفت: با توجه به این که در بازی‌های پاراآسیای جاکارتا به لطف خدا توانستم شش بار پرچم کشورم را به اهتزاز در آورم و تاریخ ساز شوم، اما مسئولان در پرداخت پاداش به قول خود عمل نکردند.
ادعا یک نماینده درباره ابلاغ اجرای لایحه پالرمو از سوی دولت
یک عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس مدعی شد که دولت به دستگاه‌ها لایحه پالرمو و لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرده است که درباره پالرمو هنوز در مجمع تشخیص تعیین تکلیف نشده و درباره پولشویی هم هنوز مجلس آن را تصویب نکرده است.
ˮفلومترالتراسونیکˮ را از ابزار سنجش آریا بخرید
فرآیند انتخاب ابزار دقیق صنعتی بسیار پیچیده است و نیاز به مهارت و آشنایی فرد با مباحث مختلف صنعتی دارد.
با ۵ خیابان اصلی خرید در استانبول آشنا شوید
وقتی‌ که کلمات «خرید» و «استانبول» در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، ذهن افراد معمولا به سمت بازار بزرگ و خیابان‌های پرپیچ‌وخم آن با فروشگاه‌های مختلف، از فرش گرفته تا ادویه‌های محلی، می‌رود.
خراسان شمالی صاحب تیم لیگ دسته اول فوتبال کشور می‌شود
‌مدیرکل ورزش و جوانان خراسان شمالی از خرید امتیاز تیم لیگ دسته اول فوتبال کشور خبر داد.
جزئیات توقف شناور ایرانی در آب های کویت
پژو پارس ۱۰۴ میلیون تومان شد-قیمت خودرو‌ در 28 خرداد 98
پورابراهیمی: قیمت دلار با کاهش اثرات روانی واقعی می‌شود
موافقت مشروط ایران با تغییر زمان برگزاری نشست ۱۷۶ اوپک
جزئیات توافقات مهم ایران و روسیه‌ در اصفهان
کارمزد پیامک‌های بانکی هم گران شد
قیمت انواع سکه در بازار امروز
پیشنهادهای وزارت اقتصاد برای حل مشکلات ارزی
زنگنه: وضع فعلی بازار جهانی نفت به نفع هیچکس نیست
واردکنندگان چگونه از حذف ارز ۴۲۰۰ خبر داشتند؟