لایحه بودجه ۹۸ دوسقفی بسته شد

15:28 ۲۸ روز و ۴ ساعت پیش افکار نیوز 67 0
لایحه بودجه ۹۸ دوسقفی بسته شد

طبق گزارش‌ها لایحه بودجه ۹۸ دو سقفی بسته شده و در صورت محقق شدن منابع نفت از ۴۰۷ به ۴۴۷ هزار میلیارد تومان افزایش یابد. نصف منابع ۴۰ هزار میلیارد تومانی مذکور سهم بنیه دفاعی و مابقی مربوط به سایر بخش ها خواهد بود.

افکار نیوز

به گزارش افکارنیوز،15 آذر ماه محمدباقر نوبخت در سازمان برنامه و بودجهاز لایحه بودجه98 کل کشور و اهداف و ویژگی‌های آن رونمایی کرد. قرار بود این
لایحهبا حضور رئیس جمهوربه مجلس برود اما پس از آن خبر رسید احتمالا تغییراتی در منابع و مصارف بودجهایجاد شود.
در این باره رئیس جمهور به رهنمودهای مقام معظم رهبریاشاره کرده و گفته بود ایشان در رابطه با لایحه بودجه سال آینده رهنمودهایی داشتند که براساس آن تغییرات و اصلاحاتی صورت خواهد گرفت.
این بود که بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلسمعتقدند این لایحه و ارقام آن منطق با شرایط تحریمی نیست.
محمد حسینیعضو کمیسیون برنامه و بودجهگفته بود: ارقام کلان لایحه بودجه 98 مربوط به فضای عادی سالهای گذشته تهیه شده در حالی که شرایط کشور نسبت به قبل نیست و در شرایط بحرانی نقش ویژه ایفا نمی‌کند. 
*نوسانات سهم صندوق توسعه ملیدر لایحه بودجه سهم صندوق توسعه ملی دیگر موضوعی بود که مورد توجه قرار گرفت در نسخه اول بودجه پیشنهاد ۱۰ درصدی برای سهم صندوق مطرح شد که مقبول واقع نشد. پس از آن گفته شد به صورت یک دوازدهم از منابع صندوق توسعه ملی برداشت صورت بگیرد. سازمان
برنامه و بودجهدر لایحه پیش بینی کرده بود علی رغم محدودیت قانونی بتواند تا سقف 169 هزار میلیارد تومان منابع نفت و گازرا هزینه کند. 
نوبخت با تایید مدل یک دوازدهم برای صندوق توسعه ملی گفته بود در صورت کمبود منابع به صورت یک دوازدهم و بدون تعیین درصد سهم برای صندوق از منابع استفاده می‌شود. این پیشنهاد در حالی مطرح بود کهطبق قانون برنامه ششم توسعه سال آ‌ینده 34 درصد از
صادرات نفتو میعانات گازی باید به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌شد. 
محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلسشیوه اتخاذ شده را چکسفید امضا دولتبرای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی می‌داند و عنوان کرده بود: دولت در لایحه پیشنهاد داده بود اگر نتوانستیم نفت بفروشیم، تا سقف 169 هزار میلیارد تومان که بالاتر از رقم مصوب قانونبرنامه ششم توسعه (115 هزار میلیارد تومان) است از منابع صندوق توسعه ملی استفاده شود. یعنی آنکه هر چقدر تاکنون
نفتفروخته شده و سهم آن به صندوق توسعه از سالهای قبل واریز شده، دولت می‌تواند در لایحه بودجه 98 از آن استفاده کند. 
برخی منابع آگاه عنوان کردند یکی از رهنمودهای مقام معظم رهبری در مورد سهم صندوق توسعه ملی بوده و پس از این توصیه، سهم به 20 درصد افزایش یافت. با این وجود نیز 14 درصد سهم صندوق در بودجه مصرف می‌شود.
*وضعیت نامعلوم صادرات نفت در بودجه ۹۸در حال حاضر صادرات 1.5 میلیون بشکه در روز با نرخ محاسباتی موثر 5800 تومانی و قیمت هر بشکه 54
دلاردر بودجه مفروض شده است. برخی منابع آگاه خبر دادند که در حال حاضر رقم صادرات نفت به کمتر از یک میلیون بشکه در روز رسیده است. 
با این وصف حدود 30 میلیارد دلار منابع ارزی به دست خواهد آمد. با افزایش سهم صندوق توسعه ملی به 20 درصد منابع عمومی دچار کمبود شد و طبق آ‌مارها 27 هزار میلیارد تومان کسری وجود داشت تا بتوان منابع و مصارف را برای سال آینده تراز کرد یعنی از 433 هزار و 700 میلیارد تومان منابع عمومی در نسخه اول بودجه که
رشد12.3 درصدی نسبت به بودجه سال 97 داشت به 407 هزار میلیارد تومان کاهش یافت. درآمدهای اختصاصی نیز تغییری نداشته و حدود 70 هزار میلیارد تومان باقی مانده بنابراین منابع بودجه عمومی 477 تا 478 هزار میلیارد تومان خواهد بود. 
*وضعیت بودجه شرکت ها و بانک ها در لایحه بودجه ۹۸از سازمان برنامه و بودجه خبر می‌رسد بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی نیز با اندکی تغییر و حذف ارقام دوبار منظور شده حدود 1200 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. درآمدهای مالیاتی نیز همان 126 هزار میلیارد تومان ثابت ماند. در مجموع به نظر می رسد کل بودجه کشور تغییر معنا داری نداشته باشد.
از دیگر رهنمودها توجه به صرفه‌جویی، حذف موازی‌کاری دستگاه‌ها و انضباط مالی دولت بوده است. یکی از نکات قابل توجه مربوط به نگاه و افق برنامه‌ریزی‌بودجه ‌ای به صورت دوسالانه بوده که بایستی مدنظر قرار گیرد؛ البته این موضوع الزامات بسیاری دارد.
اقتصادباید در یک وضعیت ثبات تعریف شود تا بتوان چنین مدلی را پیاده کرد اما مراد از نگاه دوسالانه معطوف به وضعیت تحریمی و کاهش صادراتنفت بوده است. 
برای انضباط مالی و صرفه‌جویی می‌توان به هزینه‌های بودجه اشاره کرد که طبق مسئولان سازمان برنامه و بودجه، سال آینده 100 درصد بودجه دستگاه‌ها مبتنی بر عملکرد خواهد شد. در بودجه 945 ردیف و دستگاه اعتبارات جاری دارند که طبق بند (پ) ماده 7 برنامه ششم توسعه و بودجه سال 97 باید مبتنی بر عملکرد شود. در این میان 880 ردیف و دستگاه مبتنی بر عملکرد شده و مابقی نیز در روزهای آتی و حین نهایی شدن لایحه در مجلس تکمیل می‌شود. 
این نوع بودجه‌ریزی اگرچه در وهله اول هزینه‌های تمام شده را می‌سنجد و شاید نتوان توقع کاهش هزینه‌ها را داشت اما درنهایت با مقایسه اعتبار دستگاه‌ها و سهم استانی آنها قیمت واقعی را بدست آورده و با افزایش بهره‌وری و کارآیی اهدافی مانند کاهش هزینه، کارایی و شفافیت را دنبال می‌کند.
در مقابل درآمدها، مصارف بودجه قرار دارد. در حال حاضر 70 درصد هزینه‌های بودجه متعلق به
حقوقو مزایا است  که امکان اصلاح آن سخت و پیچیده به نظر می‌رسد. به هر حال 27 هزار میلیارد تومان اعتبار مربوط به ردیف‌های متفرقه و برخی دستگاه‌ها کاهش یافته است.
رقم نفت در لایحه بودجه سال آینده که پیشتر 173 هزار میلیارد تومان بود با کاهش 27 هزار میلیارد تومانی حدود 142 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
*بودجه ۹۸، دو سقفی بسته می شوددر مجموع دخل و خرج سال 98 دو سقفی خواهد بود. سقف  اول همان 407 هزار میلیارد تومان و سقف دوم 447 هزار میلیارد تومان است که در صورت تحقق منابع نفت، 20 هزار میلیارد تومان آن سهم بنیه دفاعی و 20هزار میلیارد تومان دیگر مربوط به سایر بخش‌ها خواهد بود. سال آینده تملک دارایی‌های مالی که عمده آنها اوراق است کاهش یافته تا بتوان بخشی از کمبود منابع را جبران کرد که به معنای معوق شدن بخشی از بدهی‌های دولت خواهد بود و باید منتظر ماند در مجلس چه تحولاتی در آن رخ خواهد داد.
 نوبخت امروز در حاشیه امضای تفاهم نامه ایجاد اشتغالگفت:‌ فردا یا سه شنبه لایحه بودجه با حضور رئیس جمهور تقدیم مجلس می‌شود.
 


گروه های زیر مجموعه اقتصادی

عمومی
عمومی

آخرین اخبار

اتفاق عجیب: فدرر را به رختکن راه ندادند!
مرد شماره سه جهان را به دلیل نداشتن آی.دی کارت به رختکن ورزشگاه ملبورن پارک راه نداند.
«گرگ‌ها» برنده ماراتن ۷ گله مقابل «روباه‌ها»
مصاف تیم‌های فوتبال ولورهمپتون و لسترسیتی در هفته بیست‌و‌سوم لیگ برتر انگلیس، با پیروزی تیم میزبان به پایان رسید.
مجروح شدن در زمین فوتبال؛ تیراندازی تکذیب شد!
دیدار تیم‌های شهرداری سقز و طلایی‌پوشان خرم‌آباد در هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال نوجوانان نیمه‌تمام باقی مانده است. دیداری که در آن بازیکنان مجروح شدند!
آنچلوتی: فلسفه مربیگری‌ام را به زیدان مدیونم
کارلو آنچلوتی دو سال در یوونتوس مربی زیدان بود و از آن دوره به عنوان مهمترین مقطع مربیگری اش یاد می کند.
رضایت شفر از عملکرد ۲ بازیکن امید استقلال
عملکرد دو بازیکن جوان استقلال در تمرینات آبی‌پوشان، توجه وینفرد شفر را به خود جلب کرده است.
اوضاع نابسامان چین برای بازی احتمالی با ایران
چینی‌ها برای بازی با تایلند در دور حذفی جام ملت‌های آسیا با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند.
نقطه عطف کی‌روش؛ ۶ سال پس از چهارشنبه سیاه
دوران مربیگری کی‌روش در ایران را می‌توان به دو بخش قبل و بعد از بازی با عمان تقسیم کرد.
پوگبا: هدف منچستریونایتد کسب سهمیه است
پل پوگبا، ستاره فرانسوی یونایتد، هدف تیمش را بازگشت به جمع چهار تیم بالای جدول لیگ برتر دانست.
شادابی بازیکنان و لبخند کی‌روش
آخرین تمرین تیم ملی فوتبال ایران قبل از دیدار با عمان در ورزشگاه کریکت برگزار شد.
لیپی: تایلند را کاملا جدی گرفته ایم
تیم ملی چین فردا در یک هشتم نهایی جام ملت های آسیا بازی حساسی مقابل تایلند پیش رو دارد.

پر بازدید ترین اخبار امروز

مرضیه هاشمی کیست؟ از مسلمان شدن تا بازداشت در آمریکا
مرضیه هاشمی خبرنگار، مستندساز و گوینده آمریکایی-ایرانی است. نام اصلی او ملانی فرانکلین (Melanie Franklin) ‏ و متولد شهر نیو اورلینز است او اکنون مجری پرس تی‌وی، شبکه انگلیسی‌زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است، آغاز فعالیت او در این شبکه از سال ۱۳۹۴ است.
مهم‌ترین حمله سایبری 2019 ثبت شد
یک نقض اطلاعاتی گسترده باعث شده که حساب ایمیل 773 میلیون نفر در معرض سوء استفاده قرار گیرد. در کنار این نقض گسترده بالغ بر 21 میلیون رمز عبور نیز هک شد.
فال روزانه ۲۹/ ۱۰/ ۱۳۹۷
همراهان عزیز، محتوای منتشر شده در قالب فال روزانه برترین ها صرفا جنبه سرگرمی دارد.
کتیبه زوج مصری کشف شد
یک کتیبه‌ی آهکی آسیب دیده در معبدی ۳۵۰۰ ساله در شهری در جنوب مصر درحالی کشف شد که نقشی زوج باستانی بر آن نقش بود . گمان می‌رود آسیب وارد شده، عمدا و به منظور نابودی زندگی پس از مرگ آنها بوده‌ است.
ردیف بودجه مؤسسه آیت الله مصباح افزایش یافت
پیشنهاد افزایش ۳۰ هزار میلیاردی بودجه دفاعی
قیمت طلا، سکه و ارز در آخرین شنبه دی ماه
دستفروشان دانشگاهی شده‌اند یا دانشگاهیان دستفروش؟!
چرا فتنه 88 عامل وضع مهم‌ترین تحریم‌های اقتصادی شد؟ +جدول
شرط دادستان تهران برای ارائه تسهیلات به شرکت‌ها
مجوز وزارت صنعت به خودروسازان
مستند خارج از دید ۲ - قسمت ششم
چرا پراید ۲۱ میلیونی یک هفته‌ای ۳۶ میلیون تومان شد؟
گزارش سه شرکت بزرگ وزارت نفت به کمیسیون تلفیق ارائه شد