لایحه بودجه ۹۸ دوسقفی بسته شد

15:28 ۸۶ روز و ۵ ساعت پیش افکار نیوز 167 0
لایحه بودجه ۹۸ دوسقفی بسته شد

طبق گزارش‌ها لایحه بودجه ۹۸ دو سقفی بسته شده و در صورت محقق شدن منابع نفت از ۴۰۷ به ۴۴۷ هزار میلیارد تومان افزایش یابد. نصف منابع ۴۰ هزار میلیارد تومانی مذکور سهم بنیه دفاعی و مابقی مربوط به سایر بخش ها خواهد بود.

افکار نیوز

به گزارش افکارنیوز،15 آذر ماه محمدباقر نوبخت در سازمان برنامه و بودجهاز لایحه بودجه98 کل کشور و اهداف و ویژگی‌های آن رونمایی کرد. قرار بود این
لایحهبا حضور رئیس جمهوربه مجلس برود اما پس از آن خبر رسید احتمالا تغییراتی در منابع و مصارف بودجهایجاد شود.
در این باره رئیس جمهور به رهنمودهای مقام معظم رهبریاشاره کرده و گفته بود ایشان در رابطه با لایحه بودجه سال آینده رهنمودهایی داشتند که براساس آن تغییرات و اصلاحاتی صورت خواهد گرفت.
این بود که بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلسمعتقدند این لایحه و ارقام آن منطق با شرایط تحریمی نیست.
محمد حسینیعضو کمیسیون برنامه و بودجهگفته بود: ارقام کلان لایحه بودجه 98 مربوط به فضای عادی سالهای گذشته تهیه شده در حالی که شرایط کشور نسبت به قبل نیست و در شرایط بحرانی نقش ویژه ایفا نمی‌کند. 
*نوسانات سهم صندوق توسعه ملیدر لایحه بودجه سهم صندوق توسعه ملی دیگر موضوعی بود که مورد توجه قرار گرفت در نسخه اول بودجه پیشنهاد ۱۰ درصدی برای سهم صندوق مطرح شد که مقبول واقع نشد. پس از آن گفته شد به صورت یک دوازدهم از منابع صندوق توسعه ملی برداشت صورت بگیرد. سازمان
برنامه و بودجهدر لایحه پیش بینی کرده بود علی رغم محدودیت قانونی بتواند تا سقف 169 هزار میلیارد تومان منابع نفت و گازرا هزینه کند. 
نوبخت با تایید مدل یک دوازدهم برای صندوق توسعه ملی گفته بود در صورت کمبود منابع به صورت یک دوازدهم و بدون تعیین درصد سهم برای صندوق از منابع استفاده می‌شود. این پیشنهاد در حالی مطرح بود کهطبق قانون برنامه ششم توسعه سال آ‌ینده 34 درصد از
صادرات نفتو میعانات گازی باید به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌شد. 
محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلسشیوه اتخاذ شده را چکسفید امضا دولتبرای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی می‌داند و عنوان کرده بود: دولت در لایحه پیشنهاد داده بود اگر نتوانستیم نفت بفروشیم، تا سقف 169 هزار میلیارد تومان که بالاتر از رقم مصوب قانونبرنامه ششم توسعه (115 هزار میلیارد تومان) است از منابع صندوق توسعه ملی استفاده شود. یعنی آنکه هر چقدر تاکنون
نفتفروخته شده و سهم آن به صندوق توسعه از سالهای قبل واریز شده، دولت می‌تواند در لایحه بودجه 98 از آن استفاده کند. 
برخی منابع آگاه عنوان کردند یکی از رهنمودهای مقام معظم رهبری در مورد سهم صندوق توسعه ملی بوده و پس از این توصیه، سهم به 20 درصد افزایش یافت. با این وجود نیز 14 درصد سهم صندوق در بودجه مصرف می‌شود.
*وضعیت نامعلوم صادرات نفت در بودجه ۹۸در حال حاضر صادرات 1.5 میلیون بشکه در روز با نرخ محاسباتی موثر 5800 تومانی و قیمت هر بشکه 54
دلاردر بودجه مفروض شده است. برخی منابع آگاه خبر دادند که در حال حاضر رقم صادرات نفت به کمتر از یک میلیون بشکه در روز رسیده است. 
با این وصف حدود 30 میلیارد دلار منابع ارزی به دست خواهد آمد. با افزایش سهم صندوق توسعه ملی به 20 درصد منابع عمومی دچار کمبود شد و طبق آ‌مارها 27 هزار میلیارد تومان کسری وجود داشت تا بتوان منابع و مصارف را برای سال آینده تراز کرد یعنی از 433 هزار و 700 میلیارد تومان منابع عمومی در نسخه اول بودجه که
رشد12.3 درصدی نسبت به بودجه سال 97 داشت به 407 هزار میلیارد تومان کاهش یافت. درآمدهای اختصاصی نیز تغییری نداشته و حدود 70 هزار میلیارد تومان باقی مانده بنابراین منابع بودجه عمومی 477 تا 478 هزار میلیارد تومان خواهد بود. 
*وضعیت بودجه شرکت ها و بانک ها در لایحه بودجه ۹۸از سازمان برنامه و بودجه خبر می‌رسد بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی نیز با اندکی تغییر و حذف ارقام دوبار منظور شده حدود 1200 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. درآمدهای مالیاتی نیز همان 126 هزار میلیارد تومان ثابت ماند. در مجموع به نظر می رسد کل بودجه کشور تغییر معنا داری نداشته باشد.
از دیگر رهنمودها توجه به صرفه‌جویی، حذف موازی‌کاری دستگاه‌ها و انضباط مالی دولت بوده است. یکی از نکات قابل توجه مربوط به نگاه و افق برنامه‌ریزی‌بودجه ‌ای به صورت دوسالانه بوده که بایستی مدنظر قرار گیرد؛ البته این موضوع الزامات بسیاری دارد.
اقتصادباید در یک وضعیت ثبات تعریف شود تا بتوان چنین مدلی را پیاده کرد اما مراد از نگاه دوسالانه معطوف به وضعیت تحریمی و کاهش صادراتنفت بوده است. 
برای انضباط مالی و صرفه‌جویی می‌توان به هزینه‌های بودجه اشاره کرد که طبق مسئولان سازمان برنامه و بودجه، سال آینده 100 درصد بودجه دستگاه‌ها مبتنی بر عملکرد خواهد شد. در بودجه 945 ردیف و دستگاه اعتبارات جاری دارند که طبق بند (پ) ماده 7 برنامه ششم توسعه و بودجه سال 97 باید مبتنی بر عملکرد شود. در این میان 880 ردیف و دستگاه مبتنی بر عملکرد شده و مابقی نیز در روزهای آتی و حین نهایی شدن لایحه در مجلس تکمیل می‌شود. 
این نوع بودجه‌ریزی اگرچه در وهله اول هزینه‌های تمام شده را می‌سنجد و شاید نتوان توقع کاهش هزینه‌ها را داشت اما درنهایت با مقایسه اعتبار دستگاه‌ها و سهم استانی آنها قیمت واقعی را بدست آورده و با افزایش بهره‌وری و کارآیی اهدافی مانند کاهش هزینه، کارایی و شفافیت را دنبال می‌کند.
در مقابل درآمدها، مصارف بودجه قرار دارد. در حال حاضر 70 درصد هزینه‌های بودجه متعلق به
حقوقو مزایا است  که امکان اصلاح آن سخت و پیچیده به نظر می‌رسد. به هر حال 27 هزار میلیارد تومان اعتبار مربوط به ردیف‌های متفرقه و برخی دستگاه‌ها کاهش یافته است.
رقم نفت در لایحه بودجه سال آینده که پیشتر 173 هزار میلیارد تومان بود با کاهش 27 هزار میلیارد تومانی حدود 142 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
*بودجه ۹۸، دو سقفی بسته می شوددر مجموع دخل و خرج سال 98 دو سقفی خواهد بود. سقف  اول همان 407 هزار میلیارد تومان و سقف دوم 447 هزار میلیارد تومان است که در صورت تحقق منابع نفت، 20 هزار میلیارد تومان آن سهم بنیه دفاعی و 20هزار میلیارد تومان دیگر مربوط به سایر بخش‌ها خواهد بود. سال آینده تملک دارایی‌های مالی که عمده آنها اوراق است کاهش یافته تا بتوان بخشی از کمبود منابع را جبران کرد که به معنای معوق شدن بخشی از بدهی‌های دولت خواهد بود و باید منتظر ماند در مجلس چه تحولاتی در آن رخ خواهد داد.
 نوبخت امروز در حاشیه امضای تفاهم نامه ایجاد اشتغالگفت:‌ فردا یا سه شنبه لایحه بودجه با حضور رئیس جمهور تقدیم مجلس می‌شود.
 


گروه های زیر مجموعه اقتصادی

عمومی
عمومی

آخرین اخبار

شهرداری تهران مکلف به مناسب سازی معابر برای معلولان شد
تهران- ایرنا- اعضای شورای اسلامی شهر تهران، شهرداری را مکلف به اختصاص بودجه ای ویژه ای برای مناسب سازی فضاهای شهری برای توان یابان، سالمندان، کودکان و سایر اقشار آسیب‌ پذیر جسمی، حرکتی و ذهنی کردند.
ماجرای «رها» و مددکاری که قربانی شد
تهران-ایرناپلاس-چند روز پیش خبری با عنوان اخراج فاطمه کمرخانی، کارمند یک مراکز وابسته به سازمان بهزیستی ایلام به دلیل افشاگری و رسانه‌ای کردن موضوع ازدواج «رها»، دختر 11ساله ایلامی با مرد 50ساله در فضای مجازی منتشرشد؛ خبری که حساسیت افکار عمومی را برانگیخت و واکنش‌های زیادی داشت.
نخبه گرایی،جمهوریت و افزایش مشارکت  رویکرد لایحه جامع انتخابات
اصفهان- ایرنا - نخبه گرایی، جمهوریت و تجمیع قوانین و مردمی کردن رقابت از ویژگی های لایحه جامع انتخابات است که به اعتقاد کارشناسان حاضر در میزگرد ایرنا اصفهان، این رویکرد موجب افزایش مشارکت مردم و تثبیت و اقتدار بیش از پیش جمهوری اسلامی می شود.
برگزاری رقابت های ورزش کارگری در کشور افزایش یافته است
یاسوج- ایرنا- رئیس فدراسیون ورزش کارگری گفت: برگزاری رقابت های ورزشی کارگری در کشور با 70 مورد رقابت نسبت به سال های گذشته افزایش و رکورد شکنی داشته است.
ظرفیت پتروشیمی کشور به 90 میلیون تن افزایش می یابد
گچساران- ایرنا- معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران گفت: با بهره برداری از واحدهای در حال ساخت ، ظرفیت تولیدات پتروشیمی کشور تا پایان دولت دوازدهم به 90 میلیون تن می رسد.
بیانیه گام دوم انقلاب راهکار مقابله با جنگ نرم است
تبریز- ایرنا - رئیس ستاد مشترک و معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه هدف دشمنان از جنگ نرم، تسلط بر مغز جوانان کشور است؛ گفت: بیانیه گام دوم انقلاب که توسط رهبر معظم انقلاب صادر شده راهکار مقابله با جنگ نرم است.
مدیریت منابع، شاه کلید بهره وری آب در مازندران
ساری - ایرنا - مدیریت منابع، مصرف و بهره وری بهینه آب با فرهنگ سازی و نیز استفاده از مبانی علمی، شاه کلید خروج از کم آبی در کشور و مازندران اعلام شد، مقوله ای که امروز بار دیگر اساتید دانشگاه ها در همایش راهبردهای مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی در ساری مورد توجه قرار دادند.
تعلیق پروازهای تابان به بجنورد تا 3 ماه دیگر ادامه می یابد
بجنورد - ایرنا- مدیر روابط عمومی فرودگاه بجنورد گفت: تعلیق پروازهای شرکت هواپیمایی تابان به فرودگاه مرکز استان خراسان شمالی ممکن است تا سه ماه دیگر ادامه یابد.
تشکیل جبهه مشترک بین ادیان ابراهیمی ضروری است
مشهد - ایرنا - مدیر حوزه های علمیه کشور گفت: تشکیل جبهه مشترک ایمانی، فرهنگی و علمی میان ادیان ابراهیمی برای پیوند بین پیروان آنها ضروری است.
مراکز معاینه فنی تهران در ایام نوروز نوبتی دایر است
تهران- ایرنا- مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران اعلام کرد: مراکز معاینه فنی در ایام نوروز (به جز روزهای تعطیل اول و سیزدهم فروردین) به صورت نوبتی دایر است و در سایر روزهای عادی طبق ساعات اداری در صبح و عصر فعالیت خواهد داشت.