پایداری تولید کشاورزی با یکپارچه سازی اراضی

10:03 ۹۴ روز و ۸ ساعت پیش ایرنا 173 0
پایداری تولید کشاورزی با یکپارچه سازی اراضی

تبریز- ایرنا - پایداری و تثبیت تولید در بخش کشاورزی در راستای دستیابی به امنیت غذایی از راهبردهای اصلی این بخش است و به نظر می رسد از طریق یکپارچه سازی و جلوگیری از خرد شدن اراضی می توان در این مسیر گام های اساسی برداشت.

ایرنا

به گزارش ایرنا، پدیده خرد شدن اراضی کشاورزی که به صورت جدی از 50 سال قبل آغاز شده و در یک دهه اخیر به طور نگران کننده ای در حال افزایش است، از جمله موانع مهم برای تحقق توسعه پایدار بخش کشاورزی و امنیت غذایی در کشور به شمار می رود.
ایرنا مرکز تبریز بر آن شد تا با برگزاری میزگردی با حضور مسوولان و کارشناسان حوزه راهبردی کشاورزی، ضمن تبیین اهداف و مزایای یکپارچه سازی اراضی، موانع و چالش های موجود در مسیر تحقق این هدف را در آذربایجان شرقی واکاوی کند؛ البته بدیهی است که یکپارچه سازی اراضی کشاورزی نیازی سراسری است.

** اصلاحات ارضی، نقطه آغاز خرد شدن اراضی
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: با وجودی که فرایندهای طبیعی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و تاریخی زیادی در خردی و پراکنش اراضی کشاورزی در این سال ها نقش داشته است، اما نقطه آغازین این پدیده به اجرای قانون اصلاحات اراضی بازمی گردد.
قاسم جعفروند ادامه داد: اجرای ناقص این قانون و همراه شدن آن با توسعه شهرنشینی و افزایش جمعیت شهرها و مقررات ناکارآمد در زمینه ارث، موجب شد بخش قابل توجهی از اراضی کشاورزی به ورطه نابودی کشیده شده و کاربری دیگری غیر از زراعت و باغداری پدید آمد.
وی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از تغییر کاربری های انجام شده در کشور به خصوص در 2 دهه اخیر معلول پدیده خرد شدن اراضی کشاورزی است، گفت: قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی در سال 1385 با نگرشی تشویقی در جهت حفظ یکپارچگی زمین های کشاورزی تصویب شد.
جعفروند با بیان اینکه رویکرد دولت در یکپارچه سازی اراضی بیشتر تشویقی است، گفت: در آئین نامه اجرایی این قانون که در سال 95 ابلاغ شد، حد نصاب فنی و اقتصادی اراضی کشاورزی کمتر شده است.
وی یادآوری کرد: این حد نصاب برای اراضی کشاورزی در مناطق مختلف کشور بر اساس شرایط اقلیمی، الگوی کشت منطقه، ضوابط مکانیزاسیون، کمیت و کیفیت منابع آب و خاک و بهره وری از عوامل تولید متفاوت است.
جعفروند با اعلام اینکه کشاورزان در صورت اقدام به یکپارچه سازی از بسته های تشویقی دولت بهره مند می شوند، اظهار داشت: پرداخت 20 درصد بیمه کشاورزی سهم بهره بردار توسط دولت، تهیه رایگان نقشه کاداست، اولویت در استفاده از تسهیلات بانکی، پرداخت 100 درصدی هزینه اجرای سامانه های نوین آبیاری و ایجاد جاده بین مزارع به صورت رایگان از جمله بسته های حمایتی دولت است.
وی با اشاره به اینکه تجمیع اراضی در قالب نظام های بهره برداری شخصی و حقوقی همچون تعاونی های تولید، سهامی زراعی و شرکت های کشت و صنعت ممکن است، یادآوری کرد: هر یک از این نظام های بهره برداری حد نصاب متفاوتی در زمینه یکپارچه سازی اراضی دارند.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی هم اظهار داشت: حد نصاب فنی و اقتصادی اراضی کشاورزی جهت ایجاد قطعات مناسب تولید به حدی اطلاق می شود که با توجه به شرایط منطقه، انجام فعالیت اقتصادی در آن واحد قابل توجیه باشد.
ایوب ایرانی فام با اشاره به اهداف یکپارچه سازی اراضی کشاورزی همچون افزایش بهره وری و حفاظت از آب و خاک به عنوان منابع اصلی تولید، یادآوری کرد: فعالیت کشاورزی در اراضی خرد موجب کاهش بهره وری شده و منابع اصلی تولید هم هدر می رود.
دبیر خانه کشاورز استان آذربایجان شرقی هم با بیان اینکه تجمیع اراضی از تغییر کاربری و برخی تنش های اجتماعی و اقتصادی پیشگیری می کند، مشوق های دولت برای این منظور را قابل توجه دانست .
مصطفی قنبری در عین حال با انتقاد از موازی کاری در این زمینه، پیشنهاد کرد بانک زمین با امور اراضی همکاری کند.
وی استفاده از شیوه های کارآمد، سازگار و تجربه شده در سایر کشورها در زمینه یکپارچه سازی اراضی را ضروری دانست .
مسوول تجمیع و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی استان هم افزایش بهره وری از آب و خاک، اقتصادی شدن تولید و کاهش هزینه ها، سند دار شدن اراضی، افزایش ضریب مکانیزاسیون و اثر بخشی بهتر فناوری های جدید، بهبود مدیریت مزرعه و تسهیل سرمایه گذاری در اراضی کشاورزی را از فواید تجمیع و یکپارچه سازی اراضی برشمرد.
مهدی اقبالی با اشاره به اینکه مواد 13 و 14 آئین نامه اجرایی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی را مکلف به انجام فعالیت های ترویجی و آموزشی در این زمینه کرده است، یادآوری کرد: سازمان صدا و سیما و سایر رسانه های عمومی هم طبق ماده 14 آئین نامه این قانون موظف به افزایش آگاهی های عمومی نسبت به مفاد این آئین نامه هستند.

** قانون ارث، مانع اصلی اجرای قانون یکپارچه سازی اراضی کشاورزی است
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در زمینه موانع و چالش های اجرای قانون یکپارچه سازی اراضی کشاورزی، گفت: قانون ارث بزرگترین مانع است و موجب خرد شدن اراضی می شود.
ایرانی فام، بازنگری در این قانون را در راستای حفاظت از منابع تولید ضروری دانست و افزود: ارزش افزوده پایین فعالیت کشاورزی هم در جای خود بهره برداران را به تغییر کاربری و ساخت و ساز در اراضی کشاورزی سوق می دهد.
وی سنتی بودن شیوه تولید و نبود الگوی مناسب یکپارچه سازی را از دیگر موانع اجرای قانون یکپارچه سازی اراضی کشاورزی عنوان کرد .
ایرانی فام با اشاره به اینکه قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی در سال 1385تصویب و آئین نامه آن پس از 10 سال در سال 1395 و شیوه نامه اجرایی آن در سال گذشته ابلاغ شده است، گفت: به نظر می رسد عزم جدی در اجرای این قانون وجود ندارد.
وی یادآوری کرد: با تجمیع اراضی و افزایش استفاده از ماشین آلات کشاورزی، بخشی از نیروی انسانی شاغل در این بخش آزاد می شود و باید زمینه اشتغال این نیروها در بخش های دیگر اقتصادی فراهم شود.
دبیر خانه کشاورز آذربایجان شرقی نیز یکجاکشتی را پیش نیاز یکپارچه سازی دانست و گفت: تنها با تکیه بر قوانین، کار پیش نمی رود و باید کارگاه های اجرایی در مناطق مختلف تشکیل و به روستائیان خدمات فنی و مشاوره ای ارائه شود.
قنبری با بیان اینکه یکجا زراعی در عرف و فرهنگ زراعی ما وجود دارد، افزود: با مشوق های حمایتی می توان بهره برداران را نسبت به اجرای این قانون ترغیب کرد .
مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی هم تجمیع مدیریت نظام بهره برداری را برای موفقیت در یکپارچه سازی ضروری دانست و گفت: واحدهای بهره برداری جمعی باید در اولویت انتقال آب و احداث شبکه های اصلی آبیاری قرار گیرند.
جعفروند با اشاره به لزوم مقابله با تغییر کاربری، بر ضرورت تقویت اقتصاد کشاورزی تاکید کرد و گفت: تا زمانی که ارزش افزوده تولید در بخش کشاورزی پایین است، امکان تغییر کاربری اراضی کشاورزی وجود دارد.

** ضرورت اقناع روستاییان به یکپارچه سازی اراضی کشاورزی
قنبری، دبیر خانه کشاورز آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه در برخی کشورها، دولت اراضی واقع در اطراف شهرهای بزرگ را خریداری کرده و اجازه تصرف این اراضی توسط بخش خصوصی را نمی دهد، گفت: به این شیوه شهر مهار شده و از تغییر کاربری اراضی کشاورزی جلوگیری می شود.
مسوول تجیمع و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی استان نیز استفاده از کارشناسان پهنه و بسیج مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها را برای یکپارچه سازی ضروری دانست و گفت: مشکل اصلی در یکپارچه سازی اراضی متقاضی محور بودن است و ما نمی توانیم مستیقم ورود کنیم.
اقبالی، افزود: برای اقناع و همراه سازی روستائیان می توان از مشاوران، تسهیل گران و معتمدان روستا استفاده کرد.
وی با اشاره به اینکه تفاوت ارزش زمین گاهی موجب مقاومت روستائیان در تجمیع اراضی می شود، یادآوری کرد: اراضی کشاورزی بر اساس پراکندگی، کیفیت خاک، دسترسی به جاده و منابع آبی ارزش متفاوتی دارند.
جعفروند، مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی هم با اشاره به اینکه اجرای طرح کاداست، یکپارچه سازی را تسهیل می کند، گفت: با توجه به بهره مندی استان از اعتبارات ستاد احیای دریاچه ارومیه، اجرای این طرح در استان پیشرفت خوبی داشته و تا زمان حاضر نقشه کاداست 100 هزار هکتار از اراضی استان تهیه شده است.
به گزارش ایرنا هر چند موانعی در مسیر اجرای قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی وجود دارد، ولی تا زمان حاضر بیش از 56 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان تجمیع شده است و در صورت آگاه سازی بهره برداران از معایب خرد شدن اراضی همچون کاهش بهره وری منابع تولید و کاهش درامد تولیدکننده ها به جهت افزایش هزینه های تولید، انتظار می رود همراهی بیشتری را در اجرای این قانون شاهد باشیم .
تنظیم و نگارش از: پرویز انصاری
3071/518


گروه های زیر مجموعه استان ها

استان ها
استان ها

آخرین اخبار

دانشگاه آزاد کمیته مقابله با بحران تشکیل داد
تهران- ایرنا- سخنگوی دانشگاه آزاد گفت: بعد از وقوع سیل بلافاصله کمیته مقابله با بحران در سازمان مرکزی این دانشگاه تشکیل شد و هم اکنون امدادرسانی به مناطق سیل زده در حال انجام است.
شبی با موزه های قلب پایتخت
تهران- ایرنا- مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران به برگزاری شبی با موزه اشاره و بیان کرد: بازدید از چهار موزه بافت تاریخی پایتخت در روز هفتم فروردین ماه جاری در قالب این برنامه رایگان است.
رودخانه قمرود قم 10 نقطه آسیب پذیر مقابل سیلاب دارد
قم- ایرنا- مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قم گفت: با توجه به مطالعاتی که در حوزه داخل قمرود انجام شده، این مسیر حدود 10 نقطه آسیب پذیر مقابل سیلاب دارد که اعتبار قابل توجهی برای اصلاح این نقاط نیاز است.
1.5 میلیارد مترمکعب سیلاب وارد مخازن سدهای خوزستان شد
اهواز - ایرنا - مدیر دفتر برنامه ریزی منابع آب سازمان آب و برق خوزستان سیلاب فروردین ماه را از سیل زمستان پارسال شدیدتر دانست و گفت: طی 2 موج سیلابی در 48 ساعت گذشته، 1.5 میلیارد مترمکعب آب وارد مخازن سدهای خوزستان شده است.
خطری سدهای استان تهران را تهدید نمی کند
تهران- ایرنا- مدیر دفتر مطالعات پایه منابع شرکت آب منطقه ای تهران با بیان اینکه خطری سدهای این استان را تهدید نمی کند درباره سد لتیان که ظرفیت آن تکمیل شده است گفت: در این زمینه نگرانی وجود ندارد.
بارش باران 68 میلیارد تومان خسارت به دالاهو وارد کرد
کرمانشاه - ایرنا - فرماندار دالاهو گفت: بارش باران در روزهای اخیر 68 میلیارد تومان خسارت به بخش های کشاورزی، باغبانی، خطوط آب روستایی، جاده های مواصلاتی، معابر و خیابان های شهرستان دالاهو وارد کرده است.
مردم و مسئولان برای امدادرسانی به سیل زدگان بسیج شوند
قم- ایرنا- آیت الله حسین نوری همدانی از مراجع تقلید با ابراز تاسف از وقوع حادثه سیل شیراز و جان باختن تعدادی از هموطنان، گفت: مردم و مسئولان برای امدادرسانی به سیل زدگان بسیج شوند.
توفان مسیر زاهدان - بم را بست
زاهدان- ایرنا- مدیرکل دفتر مدیریت ستاد بحران استانداری سیستان و بلوچستان گفت: مسیر زاهدان - بم عصر امروز سه شنبه به دلیل توفان شدید و کاهش دید بسته شد.
ایستگاه های مترو تهران دچار آبگرفتگی نشده اند
تهران-ایرنا- مدیر روابط عمومی شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه اعلام کرد که هیچکدام از ایستگاههای مترو در پایتخت دچار آبگرفتگی نشده اند.
سرعت باد در زاهدان به 68 کیلومتر بر ساعت رسید
زاهدان- ایرنا- رئیس شبکه پایش هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: بیشینه سرعت وزش باد در زاهدان که از امروز سه شنبه در نواحی مرکزی این استان شروع شده به 68 کیلومتر بر ساعت رسید.

پر بازدید ترین اخبار امروز

اسامی برخی جانباختگان حادثه سیل شیراز اعلام شد
شیراز- ایرنا- اداره کل پزشکی قانونی استان فارس اسامی برخی جانباختگان حادثه سیل شیراز را اعلام کرد.
رانش زمین روستای «آبیدک زیلایی» را در بویراحمد بلعید
یاسوج- ایرنا- فرماندار بویراحمد گفت: پس از بارندگی های سیل آسا در کهگیلویه و بویراحمد ،روستای «آبیدک» دهستان زیلایی در شهرستان بویراحمد بر اثر رانش زمین محو شد و هیچ اثری از آن وجود ندارد.
تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره های هنری در آذربایجان غربی
ارومیه - ایرنا - رییس حوزه هنری آذربایجان غربی گفت: مهلت ارسال اثر به چهار جشنواره حوزه هنری استان در رشته های شعر، تئاتر و تصویرسازی به درخواست هنرمندان تا 20 فروردین سال جاری تمدید شد.
آماده باش دستگاه‌های مسئول در پایتخت برای مواجهه با سیل احتمالی
استاندار تهران تاکید کرد: با توجه به اعلام هواشناسی مبنی بر احتمال بارش شدید در عصر روز سه شنبه، همه دستگاه‌های مسئول استان تهران تا عصر روز چهارشنبه در آماده باش کامل خواهند بود.
استقبال از تورهای نوروزی گردشگری تهران 35 درصد افزایش داشت
تهران- ایرنا- رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران اعلام کرد: استقبال از تورهای گردشگری تهران در پنج روز نخست نوروز امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 35 درصد افزایش داشت.
دانشگاه آزاد کمیته مقابله با بحران تشکیل داد
شبی با موزه های قلب پایتخت
رودخانه قمرود قم 10 نقطه آسیب پذیر مقابل سیلاب دارد
1.5 میلیارد مترمکعب سیلاب وارد مخازن سدهای خوزستان شد
خطری سدهای استان تهران را تهدید نمی کند
بارش باران 68 میلیارد تومان خسارت به دالاهو وارد کرد
مردم و مسئولان برای امدادرسانی به سیل زدگان بسیج شوند
توفان مسیر زاهدان - بم را بست
ایستگاه های مترو تهران دچار آبگرفتگی نشده اند
سرعت باد در زاهدان به 68 کیلومتر بر ساعت رسید