پایداری تولید کشاورزی با یکپارچه سازی اراضی

10:03 ۲۶ روز و ۲۲ ساعت پیش ایرنا 75 0
پایداری تولید کشاورزی با یکپارچه سازی اراضی

تبریز- ایرنا - پایداری و تثبیت تولید در بخش کشاورزی در راستای دستیابی به امنیت غذایی از راهبردهای اصلی این بخش است و به نظر می رسد از طریق یکپارچه سازی و جلوگیری از خرد شدن اراضی می توان در این مسیر گام های اساسی برداشت.

ایرنا

به گزارش ایرنا، پدیده خرد شدن اراضی کشاورزی که به صورت جدی از 50 سال قبل آغاز شده و در یک دهه اخیر به طور نگران کننده ای در حال افزایش است، از جمله موانع مهم برای تحقق توسعه پایدار بخش کشاورزی و امنیت غذایی در کشور به شمار می رود.
ایرنا مرکز تبریز بر آن شد تا با برگزاری میزگردی با حضور مسوولان و کارشناسان حوزه راهبردی کشاورزی، ضمن تبیین اهداف و مزایای یکپارچه سازی اراضی، موانع و چالش های موجود در مسیر تحقق این هدف را در آذربایجان شرقی واکاوی کند؛ البته بدیهی است که یکپارچه سازی اراضی کشاورزی نیازی سراسری است.

** اصلاحات ارضی، نقطه آغاز خرد شدن اراضی
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: با وجودی که فرایندهای طبیعی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و تاریخی زیادی در خردی و پراکنش اراضی کشاورزی در این سال ها نقش داشته است، اما نقطه آغازین این پدیده به اجرای قانون اصلاحات اراضی بازمی گردد.
قاسم جعفروند ادامه داد: اجرای ناقص این قانون و همراه شدن آن با توسعه شهرنشینی و افزایش جمعیت شهرها و مقررات ناکارآمد در زمینه ارث، موجب شد بخش قابل توجهی از اراضی کشاورزی به ورطه نابودی کشیده شده و کاربری دیگری غیر از زراعت و باغداری پدید آمد.
وی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از تغییر کاربری های انجام شده در کشور به خصوص در 2 دهه اخیر معلول پدیده خرد شدن اراضی کشاورزی است، گفت: قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی در سال 1385 با نگرشی تشویقی در جهت حفظ یکپارچگی زمین های کشاورزی تصویب شد.
جعفروند با بیان اینکه رویکرد دولت در یکپارچه سازی اراضی بیشتر تشویقی است، گفت: در آئین نامه اجرایی این قانون که در سال 95 ابلاغ شد، حد نصاب فنی و اقتصادی اراضی کشاورزی کمتر شده است.
وی یادآوری کرد: این حد نصاب برای اراضی کشاورزی در مناطق مختلف کشور بر اساس شرایط اقلیمی، الگوی کشت منطقه، ضوابط مکانیزاسیون، کمیت و کیفیت منابع آب و خاک و بهره وری از عوامل تولید متفاوت است.
جعفروند با اعلام اینکه کشاورزان در صورت اقدام به یکپارچه سازی از بسته های تشویقی دولت بهره مند می شوند، اظهار داشت: پرداخت 20 درصد بیمه کشاورزی سهم بهره بردار توسط دولت، تهیه رایگان نقشه کاداست، اولویت در استفاده از تسهیلات بانکی، پرداخت 100 درصدی هزینه اجرای سامانه های نوین آبیاری و ایجاد جاده بین مزارع به صورت رایگان از جمله بسته های حمایتی دولت است.
وی با اشاره به اینکه تجمیع اراضی در قالب نظام های بهره برداری شخصی و حقوقی همچون تعاونی های تولید، سهامی زراعی و شرکت های کشت و صنعت ممکن است، یادآوری کرد: هر یک از این نظام های بهره برداری حد نصاب متفاوتی در زمینه یکپارچه سازی اراضی دارند.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی هم اظهار داشت: حد نصاب فنی و اقتصادی اراضی کشاورزی جهت ایجاد قطعات مناسب تولید به حدی اطلاق می شود که با توجه به شرایط منطقه، انجام فعالیت اقتصادی در آن واحد قابل توجیه باشد.
ایوب ایرانی فام با اشاره به اهداف یکپارچه سازی اراضی کشاورزی همچون افزایش بهره وری و حفاظت از آب و خاک به عنوان منابع اصلی تولید، یادآوری کرد: فعالیت کشاورزی در اراضی خرد موجب کاهش بهره وری شده و منابع اصلی تولید هم هدر می رود.
دبیر خانه کشاورز استان آذربایجان شرقی هم با بیان اینکه تجمیع اراضی از تغییر کاربری و برخی تنش های اجتماعی و اقتصادی پیشگیری می کند، مشوق های دولت برای این منظور را قابل توجه دانست .
مصطفی قنبری در عین حال با انتقاد از موازی کاری در این زمینه، پیشنهاد کرد بانک زمین با امور اراضی همکاری کند.
وی استفاده از شیوه های کارآمد، سازگار و تجربه شده در سایر کشورها در زمینه یکپارچه سازی اراضی را ضروری دانست .
مسوول تجمیع و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی استان هم افزایش بهره وری از آب و خاک، اقتصادی شدن تولید و کاهش هزینه ها، سند دار شدن اراضی، افزایش ضریب مکانیزاسیون و اثر بخشی بهتر فناوری های جدید، بهبود مدیریت مزرعه و تسهیل سرمایه گذاری در اراضی کشاورزی را از فواید تجمیع و یکپارچه سازی اراضی برشمرد.
مهدی اقبالی با اشاره به اینکه مواد 13 و 14 آئین نامه اجرایی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی را مکلف به انجام فعالیت های ترویجی و آموزشی در این زمینه کرده است، یادآوری کرد: سازمان صدا و سیما و سایر رسانه های عمومی هم طبق ماده 14 آئین نامه این قانون موظف به افزایش آگاهی های عمومی نسبت به مفاد این آئین نامه هستند.

** قانون ارث، مانع اصلی اجرای قانون یکپارچه سازی اراضی کشاورزی است
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در زمینه موانع و چالش های اجرای قانون یکپارچه سازی اراضی کشاورزی، گفت: قانون ارث بزرگترین مانع است و موجب خرد شدن اراضی می شود.
ایرانی فام، بازنگری در این قانون را در راستای حفاظت از منابع تولید ضروری دانست و افزود: ارزش افزوده پایین فعالیت کشاورزی هم در جای خود بهره برداران را به تغییر کاربری و ساخت و ساز در اراضی کشاورزی سوق می دهد.
وی سنتی بودن شیوه تولید و نبود الگوی مناسب یکپارچه سازی را از دیگر موانع اجرای قانون یکپارچه سازی اراضی کشاورزی عنوان کرد .
ایرانی فام با اشاره به اینکه قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی در سال 1385تصویب و آئین نامه آن پس از 10 سال در سال 1395 و شیوه نامه اجرایی آن در سال گذشته ابلاغ شده است، گفت: به نظر می رسد عزم جدی در اجرای این قانون وجود ندارد.
وی یادآوری کرد: با تجمیع اراضی و افزایش استفاده از ماشین آلات کشاورزی، بخشی از نیروی انسانی شاغل در این بخش آزاد می شود و باید زمینه اشتغال این نیروها در بخش های دیگر اقتصادی فراهم شود.
دبیر خانه کشاورز آذربایجان شرقی نیز یکجاکشتی را پیش نیاز یکپارچه سازی دانست و گفت: تنها با تکیه بر قوانین، کار پیش نمی رود و باید کارگاه های اجرایی در مناطق مختلف تشکیل و به روستائیان خدمات فنی و مشاوره ای ارائه شود.
قنبری با بیان اینکه یکجا زراعی در عرف و فرهنگ زراعی ما وجود دارد، افزود: با مشوق های حمایتی می توان بهره برداران را نسبت به اجرای این قانون ترغیب کرد .
مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی هم تجمیع مدیریت نظام بهره برداری را برای موفقیت در یکپارچه سازی ضروری دانست و گفت: واحدهای بهره برداری جمعی باید در اولویت انتقال آب و احداث شبکه های اصلی آبیاری قرار گیرند.
جعفروند با اشاره به لزوم مقابله با تغییر کاربری، بر ضرورت تقویت اقتصاد کشاورزی تاکید کرد و گفت: تا زمانی که ارزش افزوده تولید در بخش کشاورزی پایین است، امکان تغییر کاربری اراضی کشاورزی وجود دارد.

** ضرورت اقناع روستاییان به یکپارچه سازی اراضی کشاورزی
قنبری، دبیر خانه کشاورز آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه در برخی کشورها، دولت اراضی واقع در اطراف شهرهای بزرگ را خریداری کرده و اجازه تصرف این اراضی توسط بخش خصوصی را نمی دهد، گفت: به این شیوه شهر مهار شده و از تغییر کاربری اراضی کشاورزی جلوگیری می شود.
مسوول تجیمع و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی استان نیز استفاده از کارشناسان پهنه و بسیج مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها را برای یکپارچه سازی ضروری دانست و گفت: مشکل اصلی در یکپارچه سازی اراضی متقاضی محور بودن است و ما نمی توانیم مستیقم ورود کنیم.
اقبالی، افزود: برای اقناع و همراه سازی روستائیان می توان از مشاوران، تسهیل گران و معتمدان روستا استفاده کرد.
وی با اشاره به اینکه تفاوت ارزش زمین گاهی موجب مقاومت روستائیان در تجمیع اراضی می شود، یادآوری کرد: اراضی کشاورزی بر اساس پراکندگی، کیفیت خاک، دسترسی به جاده و منابع آبی ارزش متفاوتی دارند.
جعفروند، مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی هم با اشاره به اینکه اجرای طرح کاداست، یکپارچه سازی را تسهیل می کند، گفت: با توجه به بهره مندی استان از اعتبارات ستاد احیای دریاچه ارومیه، اجرای این طرح در استان پیشرفت خوبی داشته و تا زمان حاضر نقشه کاداست 100 هزار هکتار از اراضی استان تهیه شده است.
به گزارش ایرنا هر چند موانعی در مسیر اجرای قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی وجود دارد، ولی تا زمان حاضر بیش از 56 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان تجمیع شده است و در صورت آگاه سازی بهره برداران از معایب خرد شدن اراضی همچون کاهش بهره وری منابع تولید و کاهش درامد تولیدکننده ها به جهت افزایش هزینه های تولید، انتظار می رود همراهی بیشتری را در اجرای این قانون شاهد باشیم .
تنظیم و نگارش از: پرویز انصاری
3071/518


گروه های زیر مجموعه استان ها

استان ها
استان ها

آخرین اخبار

یک تیر و چند نشان برانکو در قطر
انتخاب فضای مناسب برای اردوی زمستانی ، این بی تردید مهمترین کاری بود که برانکو ایوانکویچ در ادامه مسیر موفقش برای پرسپولیس ، در دستور کار قرار داد.
قدوس: به بچه‌ها گفتم به خاطر مردم می‌بریم
هافبک تیم‌ملی ایران معتقد است نباید به نام رقبا در ادامه رقابت‌های جام‌ملت‌ها توجه کرد. او تاکید کرد باید بدون توجه به نام های دیگر با قدرت در جام ملت‌ها به کارمان ادامه دهیم.
تغییر رنگ پوست را جدی بگیرید
انجمن سرطان آمریکا اعلام می کند که هرگز نباید تغییرات در رنگ پوست، بخصوص در افراد مبتلا به سرطان، نادیده گرفته شود.
سرمربی هندبال گچساران: نرفتن به جام باشگاه‌های آسیا جریمه سنگین دارد
سرمربی تیم هندبال نفت و گاز گچساران گفت: فکر می‌کنم دیگر رفتن ما به این مسابقات ۱۰۰ درصد شده باشد، چون دیگر در قرعه‌کشی آسیا قرار گرفته‌ایم.
هشدار جدی مولاعلی(ع) به دنیادوستان
اگر بنده به اندازه نمازهای اهل آسمان و زمین نماز بخواند و روزه بگیرد امّا در دل او ذرّه ای حبّ دنیا یا شهرت آن یا ریاست آن یا زر و زیور آن ببینم، هرگز در خانه‌ام در جوار من در نخواهد آمد.
افزایش نشاط سربازان در دستور کار نیروهای مسلح
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح از انجام بررسی‌ها برای تدوین طرح «نشاط سربازان» از سوی نیروهای مسلح خبر داد.
هیات های نظامی تل آویو ومسکو درباره سوریه گفت وگو کرند
تهران - ایرنا - ارتش رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه در صفحه توئیتری خود اعلام کرد، دیدارهیات های نظامی این رژیم و روسیه برای یافتن سازوکار جلوگیری از برخورد نیروهای دو طرف در سوریه پایان یافت.
تل آویو تحویل کمک قطر را مشروط به توقف راهپیمایی غزه کرد
تهران - ایرنا - رژیم صهیونیستی پنجشنبه شب اعلام کرد، در صورتی اجازه ورود سومین بسته مالی قطر به نوار غزه را می دهد که فلسطینی ها به راهپیمایی بزرگ بازگشت خاتمه بدهند.
ترفند‌هایی برای کالری‌سوزی بیشتر هنگام پیاده‌روی
پیاده‌روی، ورزشی بیش از حد ساده و راحت به نظر می‌رسد، اما در واقعیت این گونه نیست. تنها ۵ تا ۱۰ دقیقه پیاده‌روی می‌تواند فواید سلامت مختلف را برای شما به ارمغان آورد.
سهم تهرانی‌ها امسال از «هوای پاک» چند روز بوده؟
پایتخت‌نشینان از ابتدای سال تاکنون ۱۷ روز هوای پاک و ۲۳۷ روز هوای سالم تنفس کرده‌اند.

پر بازدید ترین اخبار امروز

۵ سکانس از جدال‌های ایران با عمان
عمان، حریف ایران در مرحله یک هشتم نهایی، رقیبی آشنا برای فوتبال ایران محسوب می‌شود و تیم ملی خاطرات تلخ و شیرین زیادی برابر این تیم داشته است.
هشدار جدی مولاعلی(ع) به دنیادوستان
اگر بنده به اندازه نمازهای اهل آسمان و زمین نماز بخواند و روزه بگیرد امّا در دل او ذرّه ای حبّ دنیا یا شهرت آن یا ریاست آن یا زر و زیور آن ببینم، هرگز در خانه‌ام در جوار من در نخواهد آمد.
افزایش نشاط سربازان در دستور کار نیروهای مسلح
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح از انجام بررسی‌ها برای تدوین طرح «نشاط سربازان» از سوی نیروهای مسلح خبر داد.
تل آویو تحویل کمک قطر را مشروط به توقف راهپیمایی غزه کرد
تهران - ایرنا - رژیم صهیونیستی پنجشنبه شب اعلام کرد، در صورتی اجازه ورود سومین بسته مالی قطر به نوار غزه را می دهد که فلسطینی ها به راهپیمایی بزرگ بازگشت خاتمه بدهند.
ترفند‌هایی برای کالری‌سوزی بیشتر هنگام پیاده‌روی
پیاده‌روی، ورزشی بیش از حد ساده و راحت به نظر می‌رسد، اما در واقعیت این گونه نیست. تنها ۵ تا ۱۰ دقیقه پیاده‌روی می‌تواند فواید سلامت مختلف را برای شما به ارمغان آورد.
جاده کرج- چالوس بازگشایی شد
آیین نامه ایجاد گذرهای فرهنگی و هنری تدوین شده است
هلال احمر قزوین به 364 در راه مانده امدادرسانی کرد
هیات های مذهبی در صف مقدم مبارزه با تهدیدهای نرم دشمن هستند
24 مسافر اتوبوس نجات یافتند
2380 میلیارد ریال اعتبار از محل ردیف ریلی به بوشهر اختصاص یافت
40 مسافر گرفتار در برف جاده طالقان نجات یافتند
تردد در برخی محورهای آذربایجان شرقی سنگین شد
وزیرراه:700 کیلومتر به ظرفیت بزرگراهی کشور افزوده می شود
سامانه الکترونیکی فدراسیون ورزش های همگانی در رشت افتتاح شد