درآمد ماهیانه روستائیان۱میلیون و۶۸۰هزار تومان شد

23:18 ۹۲ روز پیش افکار نیوز 158 0
 درآمد ماهیانه روستائیان۱میلیون و۶۸۰هزار تومان شد

متوسط هزینه «سالانه» خانوار شهری در سال گذشته٣٣میلیون تومان ومیزان درآمد نیز۳۶میلیون و۶۸۵هزار تومان بود؛ همچنین درآمد «ماهیانه» خانوار روستایی با۱۴درصد رشد به۱میلیون و۶۸۰هزار تومان رسیده است.

افکار نیوز

به گزارش افکارنیوز،طرح آمارگیری هزینه ودرآمد خانوار با هدف برآورد متوسط هزینه‌ها و درآمدیک خانوار شهریو یک خانوار روستاییدر سال گذشته با آمارگیری از ۱۸هزار و ۷۰۱ خانوار نمونه در نقاط شهری و ۱۹ هزار و ٢٦١ خانوار نمونه در نقاط روستایی کشور انجام شد.
نتایج مطالعات مرکز آمار ایراننشان می‌دهد، متوسط میزان درآمد ماهیانه خانوار شهری با رشد۱۵.۶ درصدی به ۳ میلیون و ۵۷ هزار تومان و میزان هزینه خانوار شهری نیز با
رشد۱۵.۷ درصدی به ماهیانه ۲ میلیون و ۷۴۶ هزار تومان رسیده است.
علاوه بر این متوسط میزان درآمد ماهیانه یک خانوار روستایی با رشد ۱۴.۱ درصدی به یک میلیون ۶۸۰ هزار تومان و میانگین هزینه خانوار روستایی نیز با رشد ۱۳.۹ درصدی به یک میلیون و ۴۸۹ هزار تومان رسیده است.
نتیجه این آمارگیری نشان می‌دهد، متوسط هزینه کل خالص سالانه یک خانوار شهری ٣٢٩.٥٢٥ هزار ریال (سالانه ۳۲ میلیون و ۹۵۲ هزار و ۵۰۰ تومان) بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل ١٥.٧ درصد افزایش نشان می‌دهد.
از هزینه کل سالانه خانوار شهری٧٦.٧٥٠ هزار ریال با سهم ٢٣.٣ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و٢٥٢.٧٧٥ هزار ریال با سهم٧٦.٧ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با ٢٢.١ درصد مربوط به هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآورد‌های آن و در بین هزینه‌های غیرخوراکی بیشترین سهم با ٤٣.٠درصد مربوط به
مسکنبوده است.
همچنین متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار شهری ٣٦٦،٨٤٨ هزار ریال (سالانه ۳۶ میلیون و ۶۸۴ هزار و ۸۰۰ تومامن) بوده است که نسبت به سال قبل، ١٥.٦ درصد افزایش داشته است. بر این اساس در سال ١٣٩٦ رشد متوسط درآمد سالانه خانوار‌های شهری برابر با رشد هزینه کل سالانه است. منابع تامین درآمد خانوار‌های شهری نشان می‌­دهد که ٣٤.٤ درصد درآمد از مشاغل مزد و
حقوقبگیری، ١٦.١ درصد از مشاغل آزاد
کشاورزیو غیرکشاورزی و٤٩.٥ درصد از محل درآمد‌های متفرقه خانوار تأمین شده است.
مقایسه درصد خانوار‌های شهری استفاده کننده از لوازم عمده زندگی در سال ١٣٩٥ نسبت به سال ١٣٩٦ نشان می‌­دهد که خانوار‌های استفاده کننده؛ اتومیبل شخصی از ٤٧.٦ به ٥٠.٦ درصد، یخچال فریزر از ٦٠.٥ به ٦٣.٢ درصد، جاروبرقی از ٩٠.٣، به ٩١.٠ درصد، ماشین لباسشویی از ٨٤.٥ به ٨٦.٣ درصد، ماشین ظرفشویی از ٥.٨ به ٧.٣ درصد و مایکروفر از ١٠.٣ به ١٢.٤ درصد افزایش یافته است. در سال ١٣٩٦، عمده‌ترین نوع سوخت مصرفی ٩٣.٨ درصد از خانوار‌های شهری برای گرما،
گازطبیعی (شبکه عمومی) بوده است.
رشد ۱۴ درصدی هزینه روستانشیان/متوسط هزینه ماهیانه ۱میلیون و ۴۸۹ هزار تومانمتوسط هزینه کل خالص سالانه یک خانوار روستایی١٧٨.٧٦٠ هزار ریال (سالانه ۱۷ میلیون و ۸۷۶ هزار تومان) بوده است که نسبت به سال قبل١٣.٩ درصد افزایش نشان می‌دهد. از هزینه کل سالانه خانوار روستایی٦٦.٥٠٤ هزار ریال با سهم ٣٧.٢ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ١١٢.١٦٦ هزار ریال با سهم ٦٢.٨ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است.
در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با ٢٥.٢ درصد مربوط به هزینه‌ی آرد، رشته، غلات، نان و فرآورد‌های آن و در بین هزینه‌های غیرخوراکی، بیشترین سهم با ٢٩.١ درصد مربوط به مسکن بوده است.
درآمد ماهیانه روستائیان ۱میلیون و ۶۸۰ هزار تومانهمچنین نتایج گزارش مرکز آمار ایرانحاکی از آن است که متوسط درآمد اظهار شده­ سالانه یک خانوار روستایی ٢٠١.٨٤٢ هزار ریال (سالانه ۲۰ میلیون و ۱۸۴ هزار و ۲۰۰ تومان) بوده است که نسبت به سال قبل ١٤.١ درصد افزایش داشته است. منابع تامین درآمد خانوار‌های روستایی نشان می‌­دهد که ٢٩.٤ درصد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ٣١.٧ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ٣٨.٨ درصد از محل درآمد‌های متفرقه خانوار تأمین شده است.
مقایسه درصد خانوار‌های روستایی استفاده کننده از لوازم عمده زندگی در سال ١٣٩٥ نسبت به سال ١٣٩٦ نشان می­‌دهد که خانوار‌های استفاده کننده؛ اتومیبل شخصی از ٢٧.٠ به ٢٩.٦ درصد، یخچال فریزر از ٤١.٦ به ٤٥.٢ درصد، جاروبرقی از٦٤.١ به ٦٤.٢ درصد، ماشین لباسشویی از ٥٢.١ به ٥٣.٩ درصد، ماشین ظرفشویی از ٠.٢ به ٠.٣ درصد و مایکرویو از ١.٦ به ١.٩ درصد افزایش رسیده است.
در سال ١٣٩٦ عمده‌ترین نوع سوخت مصرفی ٦٤.٤ درصد از خانوار‌های روستایی برای گرما، گاز طبیعی (شبکه عمومی) و ٢٥.١ درصد
نفتسفید بوده است.
بررسی متوسط هزینه کل سالانه یک خانوار شهری نشان می‌دهد که استان تهران با ٤٧٩.٩٤٨ هزار ریال بیشترین و
استان کرمانبا ١٩٢.٣٢٩هزار ریال کمترین هزینه را در سال ١٣٩٦ داشته‌اند. همچنین
استان تهرانبا ٥١٥.٣٥١ هزار ریال بیشترین و استان
آذربایجان غربیبا ٢٤٠.٣٩٣ هزارریال، کمترین متوسط درآمد سالانه یک خانوارشهری را در سال ١٣٩٦ به خود اختصاص داده است.


گروه های زیر مجموعه اقتصادی

عمران و اشتغال
عمران و اشتغال

آخرین اخبار

فیلم و عکس از سریال نوروزی شبکه دو - «بر سر دو راهی»
تیزر و تصاویر جدیدی از سریال نوروزی «بر سر دو راهی» که ایام عید از شبکه دو سیما به روی آنتن خواهد رفت، منتشر شد.
بی توجهی به حداقل دستمزد، آثار اجتماعی فوق العاده ای دارد
تهران- ایرنا- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اگر در تعیین حقوق کارگران به حداقل ها توجه نکنیم، شاهد آثار اجتماعی فوق العاده ای خواهیم بود که این امر، هزینه‌های بالایی به اقتصاد ملی تحمیل می کند.
بیش از 6.5 تن مواد غذایی فاسد در همدان معدوم شد
همدان- ایرنا- مدیر سلامت محیط و کار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: 6 تن و 597 کیلوگرم موادغذایی فاسد از ابتدای اجرای طرح سلامت نوروزی (20 اسفند) تاکنون در استان معدوم شده است.
تصویربرداری «زیر همکف» به پایان رسید
تصویربرداری سریال «زیر همکف» در میدان ونک به پایان رسید و صداگذاری و ساخت موسیقی کار توسط امیر شریفی و بهنود یثربی شروع شده است.
ویدئویی از سریال نوروزی شبکه اول - «نون.خ»
تصویربرداری سریال نوروزی «نون.خ» اول فروردین ماه سال ۹۸ به اتمام می‌رسد و تاکنون مراحل فنی ۵ قسمت از این مجموعه پایان یافته است.
185هزار تماس با مرکز مشاوره رایگان بهزیستی پایتخت برقرار شد
تهران- ایرنا- مدیر بهزیستی شهر تهران با بیان اینکه امسال 185 هزار و 658 تماس تا پایان بهمن ماه سالجاری با این سامانه گرفته شد گفت: برای تسهیل استفاده مردم از خدمات مشاوره ای شماره تماس 1480 با حضور 70 مشاوره به صورت رایگان به مردم مشاوره ارائه می کند.
فیلم و عکس از رئالیتی‌شو سعید ابوطالب در آستانه پخش نوروزی
تیزر و عکس‌های رئالیتی‌شو «هفت شهر عشق» که ایام نوروز از شبکه یک به روی آنتن خواهد رفت، منتشر شد.
روزانه یک تن زباله عفونی در مهاباد بی خطرسازی می شود
مهاباد - ایرنا - مدیر شبکه بهداشت و درمان مهاباد گفت: روزانه یک تن زباله عفونی در پارکینگ بیمارستان امام خمینی (ره) این شهرستان بی خطرسازی می شود.
پخش فصل جدید «دکتر سلام» بعد از نوروز
تهیه‌کننده «دکتر سلام» از پخش سری جدید این برنامه از ۱۷ فروردین ماه، همراه با تغییراتی در ساختار و محتوای این برنامه خبر داد.
برف وکولاک شدید راه روستاهای بخش کالپوش میامی را بست
شاهرود - ایرنا - بارش سنگین برف که از صبح دوشنبه دربخش کالپوش میامی آغاز شده با کولاک شدید همراه شده و موجب بسته شدن راه های مواصلاتی این بخش به استان های همجوار و راه های بین روستایی شده است.

پر بازدید ترین اخبار امروز

فیلم و عکس از سریال نوروزی شبکه دو - «بر سر دو راهی»
تیزر و تصاویر جدیدی از سریال نوروزی «بر سر دو راهی» که ایام عید از شبکه دو سیما به روی آنتن خواهد رفت، منتشر شد.
بی توجهی به حداقل دستمزد، آثار اجتماعی فوق العاده ای دارد
تهران- ایرنا- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اگر در تعیین حقوق کارگران به حداقل ها توجه نکنیم، شاهد آثار اجتماعی فوق العاده ای خواهیم بود که این امر، هزینه‌های بالایی به اقتصاد ملی تحمیل می کند.
بیش از 6.5 تن مواد غذایی فاسد در همدان معدوم شد
همدان- ایرنا- مدیر سلامت محیط و کار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: 6 تن و 597 کیلوگرم موادغذایی فاسد از ابتدای اجرای طرح سلامت نوروزی (20 اسفند) تاکنون در استان معدوم شده است.
تصویربرداری «زیر همکف» به پایان رسید
تصویربرداری سریال «زیر همکف» در میدان ونک به پایان رسید و صداگذاری و ساخت موسیقی کار توسط امیر شریفی و بهنود یثربی شروع شده است.
ویدئویی از سریال نوروزی شبکه اول - «نون.خ»
تصویربرداری سریال نوروزی «نون.خ» اول فروردین ماه سال ۹۸ به اتمام می‌رسد و تاکنون مراحل فنی ۵ قسمت از این مجموعه پایان یافته است.
قیمت انواع محصولات کشاورزی در میدان مرکزی میوه و تره‌بار تهران + صورت‌جلسه قیمت
معمای تورم در افزایش حقوق کارگران- دولت و کارفرمایان تورم بیش از ۲۰ درصدی را پذیرفتند
افزایش ۳۳ درصدی میوه برای تنظیم بازار شب عید
محموله ۴۷هزار رأس گوسفند به‌طور کامل از گمرک خارج می‌شود
کاهش شدید حساسیت بازار ارز به اظهارنظرها درباره FATF
مپنا و تجربه موفق صنعت نیروگاهی
افزایش به خروار، کاهش به دینار
احتمال نهایی شدن مزد کارگران در نشست فردا شورای عالی کار- چانه‌زنی برای بازگشت قدرت خرید دستمزدبگیران
طلای سرخ با بسته‌بندی ایرانی در فروشگاه‌های اروپا و آمریکا-اعلام نرخ ثابت راهکار مقابله با دلالی زعفران
نوبخت: بخشنامه جدیدی به دلیل شرایط تحریمی به مناطق آزاد ابلاغ می‌شود