نقش جمعیت سالخورده کشور در تحولات اقتصادی

00:50 ۲۱۳ روز پیش افکار نیوز 288 0
نقش جمعیت سالخورده کشور در تحولات اقتصادی

به زعم بسیاری جمعیت سالخورده،در بسیاری از حوزه ها،هزینه ها را افزایش می دهند و این موضوع روند توسعه اقتصادی را کُند می سازد.

افکار نیوز

به گزارش افکارنیوز،پیش از این،در قالب گزارشی تفصیلی به نقش جمعیت در توسعه و کارکرد بافت جمعیتی "جوان" در تسریع و تسهیل فرآیند شکوفایی اقتصادی صنعتی و تولیدی کشور پرداخته شد.
آنچنان که پیش از این مقرر گردید،در ذیل این گزارش تلاش می شود به تهدیدها و فرصت های جمعیت سالخورده در جامعهو کشور پرداخته شود.
یکی از مولفه ها و شاخصه های بررسی و ارزیابی توسعه کشورها در حوزه های گوناگون به واسطه احصای سن امید به زندگی در جوامع برآورد می شود.
به واقع، هرآنچه سن امید به زندگی در کشورها، با افزایش هر چه بیشتری همراه شود به تبع آن ضریب جمعیت سالخورده نیز رو به فزونی می یابد.
بدون تردید، با بالا رفتن سن و رسیدن به مرز کهولت، توان و بنیه این طیف از جمعیت با اُفت و تنزل همراه می شود و قطعا در چنین شرایطی، بهره وریاین گروه جمعیتی به نسبت گروه های جوان سنی یک کشور به مراتب پایین تر خواهد بود.
قاعدتا قرار نیست جمعیت سالخورده در هر کشوری را صرفا به واسطه اُفت کارآمدی و بهره وری این گروه سنی، نادیده انگاشت و می باید تلاش شود برای تامین تکریم و حفظ احترام این طیف جمعیتی، حداکثر تلاش و توان لازم لحاظ شود، این امر در جوامع و کشورهای ارزشی و اخلاقی همچون ایرانبه مراتب از اهمیت و ضرورت فزاینده تری برخوردار است، آنچنان که در بسیاری از خانوارهای ایرانی، نسبت به حفظ حرمت سالخوردگان، حسایست های ویژه ای وجود دارد و اساسا از احترام به سالمندانبه عنوان یک ضرورت اخلاقی یاد می شود که اجر و صواب آن در نزد پروردگار حق تعالی، محفوظ می ماند.
فارغ از بُعد اخلاقی، از حیث انسانی، تلاش برای تامین امکانات لازم و مورد نیاز جمعیت سالمند، یک امر ضروری است آنچنان که در جوامع توسعه یافته تلاش می شود ،در این راستا، اقدامات و تمهیدات لازم عملیاتی شود.
در جامعه ایران نیز، به افراد سالخورده در خانوارها به عنوان یک نعمت نگریسته می شود.
بدون تردید تامین امکانات و الزامات مورد نیاز افراد و گروه های سالخورده در هر کشوری هزینه ساز است و طبیعتا جامعه ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و با تحلیل این واقعیت که افزایش هزینه ها و هزینه بر بودن زیست و حیات جمعیتی که از حیث کارآیی و جنبه مولد آن دچار ضعف است، مدیریت اقتصادی سخت و پیچیده تر می شود (که البته قرار نیست به تمامی پدیده ها صرفا از حیث اقتصادی نگریسته شود و کم نیستند واقعیاتی که نباید ارزیابی و واکاوی آن در دایره چرتکه ها و حساب و کتاب های اقتصادی مورد واکاوی قرار گیرد)آنچنان که آمار و ارقاممنعکس شده در رسانهها نشان می دهد، بنابر سرشماری سال 1395 ، قریب به 9 درصد از جمعیت کشور، از بافت سالخورده تشکیل شده و این جمعیت در سال های آتی با افزایش هر چه بیشتری نیز همراه خواهد بود.
عوامل موثر و دخیل در افزایش جمعیتسالخورده کشوردر سده ها، دهه ها و سالیان اخیر، ضریب جمعیت سالخورده جوامع از جمله کشور ایران با افزایش هر چه بیشتری همراه شده و این سیر و روندی است که در آینده نیز استمرار خواهد داشت.
اساسا با رشدو پیشرفت علمی، بهداشتی و حوزه سلامتدر جهان، امکان مقابله با بیماری ها و امراض با سهولت هر چه بیشتری میسر می شود و مجموعه این مولفه ها و همچنین بالا رفتن نشاط در زندگی، سن امید به زندگی نیز ارتقاء پیدا می کند.
چندی پیش، حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیدر گفت و گو با  باشگاه خبرنگاران جوان، در برنامه 10:10 دقیقه، سن امید به زندگی در جامعه زنانایرانی را حدود 80 سال و در جامعه مردانکشورمان حدود 75 سال عنوان کرد.
فارغ از هزینه های اقتصادی که به واسطه زیست و حیات جمعیت پیر و سالخورده در هر کشوری ایجاد می شود، بالارفتن جمعیت این طیف موید افزایش سن امید به زندگی به عنوان یکی از مولفه های پیشرفت و توسعه جوامع محسوب می شود.
مطالعات و بررسی های انجام شده، نشان می دهد در سال 2050 میلادی،30  درصد از بافت جمعیتی کشور، متشکل از گروه های سنی سالخورده جامعه خواهد بود، این بررسی حاکی از دو برابر شدن جمعیت سالمند ایران در 15 سال آینده است.
اما این تحول جمعیتی، لزوما به معنای یک نقیصه  محسوب نمی شود و ضمن تلاش کشور برای افزایش جمعیت و سیاست های فرزندآوری می توان با برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر هوشمندانه، بخش قابل توجهی از تهدیدات بالقوه جمعیت سالمند کشور از حیث اقتصادی را به فرصت تبدیل کرد.
به واقع، طرح این موضوع به معنای نفی و یا ساده انگاری موضوع مخاطرات اقتصادی جمعیت سالمند برای اقتصاد کشورنیست، اما عقل سلیم حکم می کند با برنامه ریزی مدون و اصولی از ضریب هزینه های اقتصادی تحمیلی به کشور به واسطه زیست جمعیت سالمند کاسته شود و این امری قابل حصول خواهد بود، آنچنان که امروزه کشور ژاپنبا حدود 23 درصد جمعیت سالخورده، یکی از مهمترین،اثرگذارترین و تعیین کننده ترین کشورها در صحنه نظام بین المللی و اقتصادی جهاناست.
چه باید کرد؟ پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامیواحد فیروزکوه، بصورت خاص، بر روی این موضوع (تاثیر و نقش جمعیت سالخورده بر رشد اقتصادی)کارکردند و از ما حصل این تحقیقات، نتایج قابل توجهی به دست آمد.
بنابر گزارش هایی که از این تحقیقات در رسانه ها منعکس شد، در کشورهایی که سن امید به زندگی بیش از 70 سال است، اثرات پیری بر رشد اقتصادی منفی و در جوامعی که سن امید به زندگی کمتر از میزان اشاره شده است، اثرات یاد شده مثبت ارزیابی می شود و این به معنای نقش تعیین کننده میزان بهره وری جمعیت و انعکاس مستقیم آن بر رشد اقتصادی کشورهاست.
صالح قویدل، دانشیار دانشکده آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، در این خصوص می گوید:در جوامعی که جمعیت بالای 65 سال آنها بیش از 20 درصد است اثرگذاری رشد جمعیت بر رشد اقتصادی کاهش می یابد و حتی ممکن است این اثر گذاری با ضریبی منفی همراه شود و در نقطه مقابل، در کشورها و جوامعی که جمعیت بالای 65 درصد آنها کمتر از 20 درصد است اثرگذاری رشد جمعیت بر رشد اقتصادی این جوامع مثبت ارزیابی می شود.
وی معتقد است، با الگوبرداری از کشور ژاپن و پیاده سازی سیاست های آنها در این عرصه، می توان به توفیقات قابل توجهی در این حوزه نائل شد.
رسول صادقی، استاد دانشگاهتهران نیز در ارتباط با جمعیت پیر و سالخورده کشور و نقش آنها در رشد اقتصادی به رسانه ها می گوید:افزایش جمعیت در سنین فعالیت، به افزایش نسبت تولیدکنندگان به مصرف کنندگان منتهی می شود و این امر برای رشد تولید سرانه، مثبت و سازنده است.
وی می افزاید:در شرایطی که بخش قابل توجهی از نیروی کار، قادر به اشتغال و بهره گیری از فرصت های شغلی نیست، سود بالقوه جمعیتی باعث بار جمعیتی می شود و در چنین شرایطی جمعیت مذکور در سال های آینده وارد فاز سالخوردگی و سالمندی می شوند و به دلیل اینکه نتوانسته اند در سنین فعالیت به اشتغالو درآمدمناسبی دست یابند، در سنین میان سالی نیز برای اقتصادکشور بحران آفرین می شوند.
(به واقع،در صورت کارآمدی جمعیت در سنین فعالیت، دستاوردهای حاصل شده در سایه اشتغال و کوشش آنها در سنین کار، اثرات مثبتی را برای اقتصاد در پی خواهد داشت و این اثرات و مزایای آن، تا سالیان متوالی حتی در دوران سالمندی این گروه جمعیتی مثبت خواهد بود)با این اوصاف، در گام نخست باید زمینه و بستر اشتغال برای جمعیت کشور به نحو شایسته و مطلوبی فراهم شود تا اثرات بار جمعیتی (جمعیت مصرف کننده مطلق و غیر مولد) به حداقل ممکن کاهش یابد.
از دیگر سو، با تحقق سلامت پایدار در جامعه و تزریق نشاط و طراوت به کشور می توان ظهو از کارافتادگی را به تاخیر انداخت و یک فرد به عنوان جزئی کوچک از جمعیت میلیونی جامعه، حتی در سنین بالا نیز در مشاغل خاصی که به اقتضای سنی این طیف جمعیتی (سالمند) تعریف می شود از کارآمدی قابل توجهی برخوردار شود.
حصول این امر، مصداقی از بهره گیری حداکثری از امکانات موجود است که در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی به آن تاکید شده است و با تحقق این امر می توان سیاست استفاده حداکثری از امکانات موجود را به بهترین نحو ممکن عملیاتی کرد.
فرصت های شغلی به واسطه زیست و افزایش جمعیت سالخورده جامعه،ظهور می یابدیکی دیگر از مزایای، زیست و حیات افزایش جمعیت سالخورده جامعه به فرصت های شغلی مقتضی و متناسبی معطوف می شود که برای تامین نیازهای این گروه، بروز می یابد.
بدون تردید، برخی از نیازهای جمعیت سالخورده مستلزم تامین اقلام و محصولاتی است تا به واسطه آن،زندگی طبیعی و عادی این گروه سنی با سهولت هر چه بیشتری استمرار یابد و همین امر، سنگ بنای فعالیت مشاغلی نوظهور خواهد بود که با نمود خلاقیتها و نوآوری های افراد و گروه های فعال در این عرصه،به تولید و عرضه محصولات مربوطه ختم خواهد شد.
با برنامه ریزی دقیق می توان بسیاری از تهدیدات بالقوه در حوزه های گوناگون، از جمله عرصه جمعیتی کشور و مناسبات آن با حوزه اقتصادی را به فرصت تبدیل کرد و یا مخاطرات آن را تا حداکثر ممکن کاهش داد.
در پایان نباید این نکته را نادیده گرفت که طرح موضوع افزایش جمعیت سالخورده به معنای ثمرات نرخ رشد منفی جمعیت نیست، زیرا افزایش جمعیت بصورت بالقوه فرصت و ثروتی بی بدیل در توسعه اقتصادی به شمار می رود اما می توان به موازات رشد جمعیت، با ارتقای امید به زندگی و فراهم سازی شرایط در راستای بقای هر چه بیشتر و طولانی مدت تر عمر افراد و گروه های سالخورده ،بهره وری حداکثری را از آحاد جامعه برای اقتصاد کشور قابل حصول کرد.
 


گروه های زیر مجموعه اقتصادی

عمومی
عمومی

آخرین اخبار

درهای بوستان‌های جنگلی تا ساعت ۱۲ شب باز است
مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهر تهران، ماجرای قطع برق در یکی از بوستان‌های جنگلی را تشریح کرد و گفت: پارک‌های جنگلی تا ساعت ۱۲ شب پذیرای شهروندان هستند.
اعزام ۲۳۶۵ طلبه و مبلغ به مناطق سیل‌زده
نشست قرارگاه فرهنگی حمایت از سیل‌زدگان کشور با ریاست سعید اوحدی رییس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران و باحضور حجت‌الاسلام ارزانی رییس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد و حجت‌الاسلام حشمتی معاون سابق قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر اعضا در محل ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری کشور برگزار شد.
اوحدی: طرح «یک قهرمان، یک روستا» برای کمک به سیل‌زدگان اجرا می‌شود
نشست قرارگاه فرهنگی حمایت از سیل‌زدگان کشور با ریاست سعید اوحدی رییس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران و با حضور حجت‌الاسلام ارزانی رییس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد و حجت‌الاسلام حشمتی معاون سابق قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر اعضا در محل ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری کشور برگزار شد.
روش تشخیص حقیقت از دروغ
مغالطه یکی از عوامل اصلی برای پوشاندن حقیقت و القاء دروغ ها و گمان های شخصی به دیگران است.
رسولی: شیوه‌نامه بهینه سازی حریم شهرستان تهران قانونی است
سیزدهمین جلسه علنی عادی شورای اسلامی شهرستان تهران (دوره پنجم) صبح امروز با حضور اعضای شورای شهرستان سیدحسن رسولی، شهربانو امانی، ابوالفضل میررفیع، حمیدرضا کروبی و هادی باغبانی، غلامحسین آرام معاون فنی و عمرانی فرمانداری تهران، مجتبی شکری رئیس اداره کل حریم شهرداری تهران و فریدون حیدری شهردار منطقه ۵ تهران در سرای محله کن برگزار شد.
ختم رسیدگی به اتهامات ۱۴ متهم ارزی
نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات ۱۴ نفر از متهمان ارزی امروز در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی برگزار شد.
ماجرای نوجوانی که در تقلید از برنامه عصر جدید زندگیش پایان یافت+فیلم
در روزهای اخیر اخباری مبنی بر مرگ نوجوانان 12 ساله بابلی به‌دلیل تقلید از برنامه تلویزیونی عصر جدید شنیده شده و در فضای مجازی دست به دست می‌چرخد، برای پیگیری واقعیت این مسأله به سراغ پدر این نوجوان، مدیرکل پزشکی قانونی مازندران و یکی از کارشناسان مسائل اجتماعی رفتیم.
کاخ سفید: جنگنده‌های اف۳۵ را به ترکیه نمی‌دهیم
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا امروز سه‌شنبه مدعی شد به علت اقدام ترکیه به خرید سامانه دفاع موشکی روسی، واشنگتن جنگنده‌های اف۳۵ را در اختیار آنکارا قرار نخواهد داد.
مسکو: به حمایت از فلسطینی‌ها ادامه می‌دهیم
معاون وزارت خارجه روسیه سه شنبه در مسکو با یکی از مقام‌های ارشد حماس دیدار و گفت‌و‌گو کرد.
چاووش‌اوغلو: اقدامات اروپا علیه ترکیه را جدی نمی‌گیریم
«مولود چاووش اوغلو» وزیر امور خارجه ترکیه روز سه‌شنبه گفت که ترکیه اقدامات اروپا علیه خود را به دلیل عملیات حفاری نزدیک قبرس را جدی نخواهد گرفت.

پر بازدید ترین اخبار امروز

درهای بوستان‌های جنگلی تا ساعت ۱۲ شب باز است
مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهر تهران، ماجرای قطع برق در یکی از بوستان‌های جنگلی را تشریح کرد و گفت: پارک‌های جنگلی تا ساعت ۱۲ شب پذیرای شهروندان هستند.
چراغ اول را چرا خود شما روشن نمی‌کنید، آقای روحانی!
یک روزنامه منتقد، از روحانی خواست خود وی چراغ اول را درباره دوچندان کارکردن برای کشور روشن کند.
واعظ آشتیانی:تفحص مجلس از استقلال و پرسپولیس به کجا رسید؟
واعظ آشتیانی گفت: من از مجلسی‌ها سؤال دارم. بحث تفحص مجلس از استقلال و پرسپولیس به کجا رسید که حالا مصوبه‌ای برای خصوصی‌سازی این باشگاه‌ها صادر می‌کنید؟!
انتصاب مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت
۶ خرید عجیب‌ ثبت شده در باشگاه ثروتمندان جهان
تعیین نحوه تدوین ارزش اجاری املاک
کاهش واردات نفت هند
نظارت کافی بانک مرکزی بر شبکه بانکی
نیاز کشور به تولید سالانه ۶۰۰ هزار واحد مسکن
ختم رسیدگی به اتهامات ۱۴ متهم ارزی
10 گوشی هوشمند برتر هفته +عکس
فهرست صادرکنندگانی که ارز خود را بازنگردانده اند به قوه قضائیه ارسال شد
150 نفر 4میلیارد دلار ارز به کشور برنگردانده اند اما آدرسی هم ندارند