اجازه دولت به وزارت کشاورزی برای پیگیری موافقت‌نامه همکاری با مغولستان

13:35 ۱۴۰۹ روز و ۱۳ ساعت پیش ایسنا 1,051 0

با تصمیم هیئت وزیران، وزارت جهادکشاورزی مجاز شد نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت‌نامه بین ایران و مغولستان درخصوص همکاری در زمینه قرنطینه دام و خدمات دامپزشکی اقدام کند.

ایسنا

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:وزارت جهادکشاورزی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهور (امور توافق های بین‌المللی) و وزارت امور خارجه نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مغولستان درخصوص همکاری در زمینه قرنطینه دام و خدمات دامپزشکی در چارچوب متن پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.اسحاق جهانگیری، معاون اول رييس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت جهادکشاورزی و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.به نام خداموافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مغولستان در خصوص همكاري در زمينه قرنطینه دام و خدمات  دامپزشكيمقدمهدولت جمهوري اسلامي ايران و دولت  مغولستان كه از اين پس « طرف هاي متعاهد» خوانده  مي‌شوند، با تمايل به انعقاد موافقت نامه‌ همكاري در زمينه بهداشت دام و دامپزشكي به شرح  زیر توافق نمودند:ماده 1- دامنه شمول موافقت نامهدامنه شمول اين موافقت نامه عبارت است از همكاري دو جانبه به منظور كنترل، پيشگيري و ريشه كني و ارتقاء نظام مراقبتي و نظارتي بيماري هاي حيوانات خاكزي و آبزي و نيز تسهيل در امر تجارت كالاهاي مندرج در مجموعه مقررات بهداشتي حيوانات خاكزي  و مجموعه مقررات بهداشتي حيوانات آبزي   سازمان جهاني بهداشت دام كه از اين پس «كتابهای  كد » ناميده خواهد شد.ماده 2 – تعاريفاصطلاحات مندرج در اين موافقت نامه دارای همان معنایی است که در كتابهای  كد سازمان جهاني بهداشت دام و اصلاحات بعدي آن آمده است.ماده3 - مراجع صلاحيتداروزارت جهاد كشاورزي جمهوري اسلامي ايران (سازمان دامپزشكي كشور) و وزارت غذا و كشاورزي مغولستان (آژانس دامپزشکی و بهنژادی دام)، مراجع صلاحيتدار براي اجراي اين موافقت نامه مي‌باشند.ماده 4 – محتوای همکاری1– طرفهاي متعاهد علاوه بر ارسال فرم‌هاي گزارش بيماري‌ها طبق دستورالعملهای مندرج در كتابهای كد، به صورت مستقيم  نيز تبادل اطلاعات خواهند نمود.2– طرفهاي متعاهد آخرين نسخه از قوانين و مقررات خود در زمينه كنترل، پيشگيري و ريشه كني بيماري‌هاي مندرج در كتابهای  كد را مبادله خواهند نمود.هر گونه  تغيير در قوانين و مقررات مذكور در اسرع وقت ممكن و حداكثر ظرف مدت 30روز از زمان لازم‌الاجرا شدن آنها در قلمرو هر يك از طرفهاي متعاهد، به اطلاع طرف متعاهد ديگر خواهد رسيد.3– طرفهاي متعاهد نسبت به ارتقاء همكاري هاي دو جانبه بين مراكز تحقيقاتي و علمي خود در زمينه كنترل، پيشگيري و ريشه‌كني بيماري‌هاي مندرج در  کتاب های كد تلاش خواهند كرد و نتايج و اطلاعات بدست آمده از آن را بدون رضايت طرف متعاهد ديگر در اختيار طرف ثالث نخواهند گذاشت. همچنين در صورت درخواست، كمكهاي متقابل را براساس ترتيبات  دو جانبه بعدي به يكديگر ارائه خواهند نمود.4– طرفهاي متعاهد متعهد به بررسی  و در صورت امكان انجام همکاری در زمينه توسعه  خدمات قرنطینه دامی و دامپزشكي، آموزش متخصصان، ارائه وسايل آزمايشگاهي، تشخيص و تحقيق همچنين توليدات و عرضه داروهاي دامپزشكي خواهند بود.ماده 5- شرايط واردات ، صادرات و گذر1- واردات و صادرات و گذر كالاهاي موضوع اين موافقتنامه براساس دستورالعمل‌هاي بهداشتي، قرنطينه‌اي و تشخيصي مندرج در  کتاب های كد صورت خواهد پذيرفت.2- واردات كالاهاي موضوع اين موافقتنامه به قلمرو هر يك از طرفهاي متعاهد مستلزم اخذ مجوز قبلي از مرجع صلاحيتدار طرف متعاهد وارد كننده خواهد بود. مجوز‌هاي ياد شده متضمن شرايط بهداشتي واردات به زبان كشور وارد كننده  و در صورت درخواست، به زبان انگليسي خواهد بود.3- مرجع صلاحيتدار طرف متعاهد صادر كننده رعایت الزامات بهداشتي دامپزشکی طرف متعاهد وارد كننده را احراز و با صدور گواهي بهداشت دامپزشكي به زبان انگليسي، مطابقت گواهی را با الزامات ارائه شده در  کتاب های كد تاييد خواهد نمود. اصل گواهي بهداشت دامپزشكي صادره به منظور ارائه به بازرسان دامپزشكي در ايستگا‌هاي قرنطينه مرزي دامپزشكي همراه محموله خواهد بود.4- گذر كالا‌هاي موضوع اين موافقتنامه از قلمرو هر يك از طرفهاي متعاهد با اخذ مجوز قبلي از مراجع صـلاحيتدار آنها و با ارائه اصل گواهي بهداشت دامپزشكي صادره توسط مراجع صلاحيتدار طرف متعاهد مبداء صورت خواهد گرفت.ماده 6 –  شرايط ویژه واردات و اقدامات پيشگيرانهطرفهاي متعاهد محق خواهند بود:1– در خصوص واردات كالا‌هاي موضوع اين موافقتنامه شرايط ويژه‌اي را مقرر دارند؛2– در صورت عدم رعايت شرايط ويژه مقرر، ورود كالاهاي موضوع اين موافقتنامه را ممنوع نمايند؛3– نقاط و مبادي ورودي مجاز كالاهاي موضوع اين موافقتنامه را معين و به طرف متعاهد ديگر اعلام نمايند؛4– براي اطمينان از عدم وجود عوامل بيماري‌هاي مندرج در  کتاب های كد و عوامل بيماري‌هاي تهديد كننده بهداشـت دام و انسـان‏‏،‏ صرفنظر از وجود گواهي بهداشتي دامپزشكي اقدام به بازرسي، كنترل اسناد و مدارك، بررسی اندامي، نمونه برداري و انجام آزمايش محموله‌هاي وارداتي نمايند؛5– چنانچه  اداره بازرسی دامپزشکی مرزی کشور واردکننده دریابد که حیوانات خانگی یا سایر حیوانات، اسپرم برای تلقیح مصنوعی، جنین، تخم مرغ برای تولید مثل، فرآورده های با منشا حیوانی، داروها  و سایر محصولات برای استفاده از داروهای دامپزشکی و سایر محصولاتی که می توانند بر سلامتی دام ها تاثیر بگذارند، الزامات قرنطینه دامی و بهداشت دامی را برآورده نمی کنند، آنها را مرجوع  يا در صورت خطر گسترش بيماري هاي عفوني، آنها را معدوم نمايند و مراتب را به طور كتبي با ذكر دلايل و مستندات به آگاهي طرف متعاهد ديگر برسانند.ماده7 – دسترسي به مراجع قضايي1– در صورت مرجوع يا معدوم نمودن محموله ‌هاي مذكور براساس بند (5) ماده (6)، اتباع خسارت ديده هر طرف متعاهد حق دارند با ذكر دلايل و مستندات خويش مبني بر عدم آلودگي محموله‌هاي ياد شده، در مراجع قضايي طرف متعاهد ديگر  طرح دعوي كنند و جبران خسارات وارده را مطالبه نمايند.2– طرفهاي متعاهد موافقت خود را نسبت به اعمال رفتار مساوي بين اتباع دو طرف متعاهد براي دستيابي به محاكم قضايي در قلمرو طرف متعاهد ديگر و نيز معافيت اتباع طرف متعاهد ديگر از سپردن تأميني كه به لحاظ تابعيت خارجي آنها در قوانين هر يك از دو طرف متعاهد مقرر شده است، اعلام نمودند.ماده 8 – اقدامات مشتركمراجع صلاحیتدار طرفهاي متعاهد مي‌توانند در موارد خاص، و با توافق قبلي، اقدامات مشترك از جمله نظارت، بازرسي، معاينه و بررسي آزمايشگاهي كالاهاي موضوع اين موافقتنامه را اتخاذ نمايند. در اين مورد، امكانات، تجهيزات و تسهيلات لازم براي انجام اقدامات ياد شده در قلمرو هر يك از طرفهاي متعاهد در اختيار طرف متعاهد ديگر قرار خواهد گرفت.ماده 9 – ارتباط با ساير موافقتنامه‌هامفاد اين موافقتنامه، حقوق و تعهدات طرف‌هاي متعاهد كه ناشي از كنوانسيونهاي بين‌المللي باشد را تحت تاثير قرار نمي‌دهد.ماده 10 - كميسيون مشتركطرف هاي متعاهد موافقت نمودند  كميسيوني مركب از تعداد مساوي از كارشناسان هر دو طرف متعاهد تشكيل شود و هردوسال به طور متناوب در قلمرو هر يك از دو طرف متعاهد تشكيل جلسه دهد.وظايف كميسيون به قرار زير خواهد بود:1– نظارت بر حسن اجراي اين موافقتنامه؛2– تبادل اطلاعات و نظرات كارشناسي در زمينه بهداشت دام و دامپزشكي؛3– ارائه راه حل براي رفع مشكلاتي كه ممكن است در اجراي اين موافقتنامه حادث شود؛4– پيشنهاد اصلاح و تجديد نظر در متن اين موافقتنامه.ماده 11- حل و فصل اختلاف ها 1- كليه اختلافهاي ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه ابتدا از طريق مذاكرات دو جانبه و به صورت دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، هر يك از طرفهاي متعاهد مي‌تواند با رعايت قوانين و مقررات مربوط به خود، ضمن ارسال اطلاعيه‌اي براي طرف متعاهد ديگر، موضوع را به يك هیئت داوري (3) نفره مركب از (2) داور منتخب طرفهاي متعاهد و يك سرداور ارجاع نمايد.2- در صورت ارجاع امر به داوري، هر يك از طرفهاي متعاهد ظرف مدت (60) روز از تاريخ دريافت اطلاعيه، نسبت به معرفي داور منتخب خود اقدام خواهد كرد و داوران منتخب طرفهاي متعاهد ظرف مدت (60) روز از تاريخ آخرين انتخاب، سرداور را تعيين خواهند كرد.3- چنانچه هر يك از طرفهاي متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين ننمايد يا داوران منتخب ظرف مدت مقرر در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند هر يك از طرفهاي متعاهد مي‌تواند از مدیرکل سازمان جهاني بهداشت دام بخواهد كه حسب مورد، داور طرف ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد. سرداور بايد در هر صورت تابعيت كشور ثالثي را داشته باشد كه در زمان انتخاب با طرفهاي متعاهد روابط سياسي دارد.4- در مواردي كه بايد داور طرف ممتنع يا سرداور توسط مدیرکل سازمان جهاني بهداشت دام انتخاب گردد و وي از انجام وظيفه معذور يا از اتباع يكي از طرفهاي متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون ارشد مدیرکل سازمان صورت خواهد پذيرفت. در صورت وجود شرايط مشابه براي وي، انتصاب توسط رئيس دفتر حقوقي آن سازمان صورت خواهد پذيرفت.5- هیئت داوري آئين و محل داوري را تعيين خواهد كرد.6- هزينه داوري بالمناصفه توسط طرف های متعاهد تقبل خواهد شد.7– تصميمات هیأت داوري براي طرفهاي متعاهد لازم الاتباع است. ماده 12- اصلاح موافقتنامهاين موافقتنامه تنها با توافق كتبي طرفهاي متعاهد مي‌تواند اصلاح شود. هرگونه اصلاح با رعايت مفاد ماده (13) اين موافقتنامه لازم‌الاجرا خواهد شد.ماده 13 - لازم‌الاجرا شدن اين موافقتنامه سي روز پس از تاريخ اطلاعيه مؤخر طرفهاي متعاهد مبني بر اينكه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود در باره لازم‌الاجرا شدن اين موافقتنامه به عمل آورده‌اند براي مدت 3 سال به اجرا گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور اين موافقتنامه براي دوره‌هاي 3 سالة ديگر همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آنكه يكي از طرفهاي متعاهد فسخ آن را به طور كتبي به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند كه در اين صورت موافقتنامه شش ماه پس از  اطلاعیه مزبور، فسخ شده تلقي خواهد شد.ماده 14 - زباناين موافقتنامه شامل يك مقدمه و (14) ماده در ........... در تاريخ ............ هجري شمسي مطابق با ............ ميلادي در دو نسخه به زبانهاي فارسي، مغولی و انگليسي تنظيم گرديد كه تمامي آنها از اعتبار يكسان برخوردار مي‌باشد. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك خواهد بود. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايراناز طرف دولت جمهوري مغولستان      


گروه های زیر مجموعه سیاسی

سیاست خارجی
سیاست خارجی

آخرین اخبار

توضیحات پزشک استقلال درباره بازیکنان آسیب‌دیده آبی‌پوشان
پزشک تیم فوتبال استقلال در خصوص آخرین وضعیت مصدومان تیم توضیحاتی را ارائه داد.
معمای پیچیده ناپدید شدن‌ «معین شریفی» در جنگل کردکوی
معین شریفی ۳۶ ساله، یازده روز قبل برای پیاده‌روی به مناطق بالادست پارک جنگلی کردکوی رفت و از آن زمان تا به امروز با وجود تلاش‌ فراوان، خبری از او نیست.
ماهیان غضروفی خلیج فارس در معرض خطر انقراض
خلیج فارس در امتداد دریای عمان قرار دارد و ما ایرانیان از آن به‌عنوان یک نماد ملی یاد می‌کنیم اما واقعا چقدر درباره این دریا و موجودات زنده آن می‌دانیم؟ هم‌زمان با روز ملی آبزیان ( ۵ مهرماه) یک دکتری بوم‌شناسی دریا ضمن بیان اینکه خلیج فارس یک اکوسیستم منحصربه فرد است، تاکید کرد: گونه های ماهیان غضروفی از جمله کوسه ماهیان و اره ماهیان در این خلیج وضعیت مناسبی ندارند و در معرض خطر انقراض قرار دارند.
تولید ۹۰۰ هزار بشکه نفت و گاز نروژ در خطر تعطیلی قرار گرفت
انجمن نفت و گاز نروژ اعلام کرد شرکتهای نفتی نروژ در صورت اعتصاب کارکنانشان در هفته آینده، قصد دارند ۲۲ درصد از تولید نفت و گاز کشور معادل ۹۰۰ هزار بشکه در روز نفت را متوقف کنند.
وحشت کرونایی ترمز صعود نفت را کشید
بهای معاملات نفت روز جمعه تحت تاثیر استمرار نگرانیها نسبت به دورنمای تقاضا در واکنش به افزایش موارد ابتلا به کووید ۱۹، کاهش یافت و هر دو شاخص برای سومین بار در چهار هفته گذشته کاهش هفتگی پیدا کردند.
بی ام و جریمه شد
آمریکا خودروسازی بی ام و را به دلیل ارایه اطلاعات غلط، ۱۸ میلیون دلار جریمه کرد.
سایه کرونا بر سر بورسهای اروپایی
بیشتر شاخص های مهم بورسی اروپا ریزش کردند.
انتقاد مدیر بانک مرکزی آمریکا از نابرابری در این کشور
رئیس دفتر منطقه ای بانک مرکزی آمریکا در نیویورک خواهان توجه بیشتر به توسعه مناطق کمتر برخوردار شد.
یکه تازی دلار در معاملات جهانی
ارزش دلار در قله دو ماهه باقی ماند.
مولایی: ترامپ صرفا به پیشبرد استراتژی و منافع از مسیر مدنظرش توجه دارد
یک حقوقدان گفت: اقدام ترامپ در تحریم ایران و بازگرداندن قطعنامه های قبلی در چارچوب استراتژی بلندمدت و سیاست کلی این کشور است، نه لزوما انتخاباتی.

پر بازدید ترین اخبار امروز

توضیحات پزشک استقلال درباره بازیکنان آسیب‌دیده آبی‌پوشان
پزشک تیم فوتبال استقلال در خصوص آخرین وضعیت مصدومان تیم توضیحاتی را ارائه داد.
معمای پیچیده ناپدید شدن‌ «معین شریفی» در جنگل کردکوی
معین شریفی ۳۶ ساله، یازده روز قبل برای پیاده‌روی به مناطق بالادست پارک جنگلی کردکوی رفت و از آن زمان تا به امروز با وجود تلاش‌ فراوان، خبری از او نیست.
ماهیان غضروفی خلیج فارس در معرض خطر انقراض
خلیج فارس در امتداد دریای عمان قرار دارد و ما ایرانیان از آن به‌عنوان یک نماد ملی یاد می‌کنیم اما واقعا چقدر درباره این دریا و موجودات زنده آن می‌دانیم؟ هم‌زمان با روز ملی آبزیان ( ۵ مهرماه) یک دکتری بوم‌شناسی دریا ضمن بیان اینکه خلیج فارس یک اکوسیستم منحصربه فرد است، تاکید کرد: گونه های ماهیان غضروفی از جمله کوسه ماهیان و اره ماهیان در این خلیج وضعیت مناسبی ندارند و در معرض خطر انقراض قرار دارند.
تولید ۹۰۰ هزار بشکه نفت و گاز نروژ در خطر تعطیلی قرار گرفت
انجمن نفت و گاز نروژ اعلام کرد شرکتهای نفتی نروژ در صورت اعتصاب کارکنانشان در هفته آینده، قصد دارند ۲۲ درصد از تولید نفت و گاز کشور معادل ۹۰۰ هزار بشکه در روز نفت را متوقف کنند.
وحشت کرونایی ترمز صعود نفت را کشید
بهای معاملات نفت روز جمعه تحت تاثیر استمرار نگرانیها نسبت به دورنمای تقاضا در واکنش به افزایش موارد ابتلا به کووید ۱۹، کاهش یافت و هر دو شاخص برای سومین بار در چهار هفته گذشته کاهش هفتگی پیدا کردند.
توانمندی رزم حسینی غیرقابل انکار است-انتظار شکوفایی معادن و اشتغال را در جنوب کرمان داریم
ˮرزم حسینیˮ مرد کار، عمل و برنامه است- دوتابعیتی بودن رزم حسینی صحت ندارد
بهره برداری از استادیوم فوتبال مجموعه ورزشی بخش خشت کازرون
روحانی درگذشت آیت‌الله ممدوحی را تسلیت گفت
ˮرزم‌حسینیˮ مرد ایمان و عمل است-پیش‌بینی حضور رزم‌حسینی در پاستور با بیش از ۲۰۰ رای
پیش بینی می شود رزم حسینی با رای قابل قبولی وزیر صمت شود-سوابق رزم حسینی برجسته است
جهانگیری:حل مشکلات مردم نیازمند همکاری همه قواست
شیوه‌نامه اجرایی و نحوه تسویه مطالبات ارزی صندوق توسعه ملی به صورت ریالی تصویب شد
اعضای کابینه دوازدهم در حاشیه جلسه دولت چه گفتند؟
گزارش وزیر خارجه از مخالفت شورای امنیت سازمان ملل با توسل آمریکا به مکانیزم ماشه به دولت