ضرورت حرکت به سوی اقتصاد با ثبات

08:51 ۸۷ روز و ۲۱ ساعت پیش افکار نیوز 97 0
ضرورت حرکت به سوی اقتصاد با ثبات

در شرایط کنونی راهبرد «اصلاحات اقتصادی با رویکرد رشد اقتصادی پویا، ‌پایدار و اشتغال­زا» ضرورتی اجتناب ناپذیر است. این شرایط ایجاب می‌کند که سیاست­‌های اقتصادی در یک فرایند منطقی و توالی زمانی مناسب با بهره‌گیری از توانمندی‌های اندیشمندان دانشگاهی وصاحب نظران مستقل و مجرب، درجهت ایجاد تعادل در بازارهای مختلف و همچنین تعامل سازنده با اقتصاد جهانی و تحکیم بنیان­های اقتصاد صورت پذیرد.

افکار نیوز

به گزارش افکارنیوز، فرهاد دژپسند گزینه پیشنهادی رئیس جمهوری به مجلس برای تصدی وزارتخانه امور اقتصادی و داراییاست. وی در پاسخ به این سوال که مهمترین چالشهای
اقتصاد کشورچه مواردی است می‌گوید:در شرایط کنونی نظام اقتصادی کشور با چالش‌های متعددی مواجه است. اگر بخواهیم عناوین برخی از مهمترین این چالشها را نام ببریم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
پر نوسان و پائین بودن نرخ رشداقتصادیدو رقمی شدن نرخ تورم پس از تجربه تورمیک رقمی شدن آن در چند سال اخیربالا بودن میزان بیکاری و ساختاری شدن بیکاریدو رقمی در کشوربازارهای مالی کشورعمق کم بازار سرمایهو بانک محور بودن تامین مالی در کشورضروردت اصلاح نظام بانکی کشوراعمال تحریم‌های یکجانبه آمریکامحدود شدن درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفتخام، درکنار تعهدات بودجه‌ای و غیربودجه‌ایپائین بودن میزان بهره وریسرمایهتجهیز ناکافی منابع ارزی برای رشد سرمایه­گذاری و تامین نیازهای فعالان اقتصادی برای فعال نگه داشتن چرخ اقتصادوتجارتسرمایه­‌گذاری خارجی ناکافی در کشورگسترش بیش از حد مخارج دولتو بی‌ثباتی و بی­انضباطی در سیاستهای مالی در نیمه دوم دهه ۸۰وجود اقتصاد غیرشفافبدهی‌های دولت به بخش های مختلفضعف در سیاستگذاری پولیعدم توجه لازم و صحیح به خصوصی سازی.
به نظر شما در شرایط کنونی به منظور ایجاد آرامش اقتصادی و مدیریت وضع موجود چه تصمیماتی باید اتخاذ شود؟یکی از ضرورت‌های دستیابی به اهداف راهبردی، ایجاد فهم مشترک و اجماع عمومی است تا زمینه لازم برای حمایت حداکثری از اجرای سیاست های اقتصادی فراهم شود، به نظر می رسد در این شرایط، در راستای ایجاد آرامش اقتصادی و مدیریت چالش های موجود باید در چهار زمینه زیر تصمیمات عاجل و هماهنگ گرفته شود،اطمینان از تأمین کالاهای اساسیمورد نیاز مردم؛ارائه راهکارهای مناسب برای تأمین منابع مالیموردنیاز اقتصاد ملی؛مدیریت و هدایت نقدینگیبرای جلوگیری از شکل گیری ابر تورم از طریق اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب؛رفع موانع تولید داخل و جلوگیری از بروز رکود تورمی با استفاده از فرصت صادرات به بازارهای خارج و جذب سرمایه های خارجی به ویژه با استفاده از ظرفیت‌های کشورهای همسایه و همسو؛بدیهی است تحقق این امور نیاز به همکاری میان دستگاهی در درون دولت و هماهنگی فراقوه‌ای دارد.
به نظر شما برای اجرای این تصمیمات درشرایط کنونی چه راهبردی می‌بایست اتخاذ شود؟ با توجه به نقش آفرینی و جایگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی، این وزارتخانهچگونه می تواند در اجرای تصمیمات مزبور ایفای نقش کند؟در شرایط کنونی راهبرد «اصلاحات اقتصادی با رویکرد رشد اقتصادیپویا، ‌پایدار و اشتغال­زا» ضرورتی اجتناب ناپذیر است. این شرایط ایجاب می‌کند که سیاست­های اقتصادی در یک فرایند منطقی و توالی زمانی مناسب با بهره‌گیری از توانمندی‌های اندیشمندان دانشگاهی و صاحب نظران مستقل و مجرب، درجهت ایجاد تعادل در بازارهای مختلف و همچنین تعامل سازنده با اقتصاد جهانی و تحکیم بنیان­‌های اقتصاد صورت پذیرد. این راهبرد از طریق کارآمدسازی دولت  و شرکت های دولتی، توسعه بخش خصوصی، سیاست­های مالی، پولی، بانکی، ارزی و تجاری هوشمند و سیاست­‌های حمایتی، پی گرفته خواهد شد. در این رابطه لازم است  مختصری در خصوص هر یک از موارد توضیح داده شود:
وزارت امور اقتصادی و دارایی باید نقش موثر وکارا در اصلاح مدیریت اقتصادی بخش عمومی با تأکید بر بهبود شاخص­های اثربخشی دولت، بهبود کیفیت مقررات، تعمیق حاکمیت قانونو مبارزه با فساد به ویژه فساد مالی ایفا نماید. ضروری است سعی شود با تسریع در کاهش تصدی‌های دولت در چارچوب سیاست های کلی اصل ۴۴، افزایش کارایی تخصیص منابع و کاهش فعالیت‌های رانت‌جویانه و ایجاد فرصت‌های برابر بین
بخش خصوصیو عمومی، با اولویت پیگیری شود. البته برای توسعه بخش خصوصی، باید ارتقای رقابت­پذیری در فعالیت­‌های اقتصادی، کاهش انحصار، بهبود محیط کسب­ و­کار، اجرای صحیح سیاست­های کلی
اصل ۴۴قانون اساسی در واگذاری بنگاه­های دولتی به بخش خصوصی واقعی، توسعه نهادهای حقوقی، قانونی، مالی و سیستم­های نظارتی و تنظیمی مورد نیاز، تحکیم حقوقمالکیت فردی و ارتقای بهره‌ وری بیشتر مورد توجه و تاکید قرارگیرد.                                                                                                           
شما از راهبرد «اصلاحات اقتصادی با رویکرد رشد اقتصادی پویا، ‌پایدار و اشتغال­زا» به عنوان یک ضرورت کنونی اقتصاد کشور نام بردید. بنظر شما برای اجرای این راهبرد چه سیاست هایی باید اتخاذ شود؟
در حوزه سیاست­های مالی، باید به حداقل کردن اثر نوسانی درآمدحاصل از فروش نفتبر مخارج دولت؛ سرعت بخشی به کاهش سهم اعتبارات هزینه‌ای از درآمدهای نفتی و  جهت­دهی منابع صندوق توسعه ملیبرای تأمین منابع ارزی موردنیاز طرح‌های توسعه‌ای غیردولتی تمرکز کرد.   همچنین کمک به تسریع روند استقرار نظام بودجه­ریزی مبتنی برعملکرد با فراهم‌سازی زمینه اجرای حسابداری تعهدی در همه دستگاه‌های اجرایی واجرای کامل استانداردهای حسابداری بخش عمومی از دیگر اولویت هاست. علاوه بر آن با هدف روان­سازی و تسهیل فعالیت­ها در حوزه بانکی و تجاری متناسب با محدودیت­های تحریم، باید خود را موظف بدانیم که رابطه بین بنگاه­های اقتصادی، بانک­ها، بیمه­ها، گمرک، نظام مالیاتی به گونه ای تنظیم  گردد که موانع با سرعت رفع شود. در زمینه سیاست­های ارزی باید با اعمال کنترل بر رشد نقدینگی، و هدایت هدفمند آن، و رفع تدریجی عدم قطعیت­ها، نوسانات
نرخ ارزرا همگام با کنترل تورم در جهت دست یابی به نرخ تعادلی، کاهش داد.
بدون تردید در عرصه سیاست­های پولی و بانکی، تقویت نقش تنظیمی و نظارتی و افزایش امکان انتخاب ابزارهای پولی مورد توجه است.
سیاست پولیباید معطوف به هدف کنترل تورم در میان مدت، از طریق کنترل رشد نقدینگی وهدایت هدفمندآن به سمت تولید باشد. تاکید برهدایت پس‌انداز خانوارها به سمت تولید از طریق ایجاد انگیزه در بازار
پولو سرمایه همگام با کنترل تورم، از دیگر سیاست‌هایی است که می‌تواند نقش بازارهای مالی را در برون رفت از شرایط فعلی تقویت کند.
مالیات برای برون‌رفت از شرایط موجود نقش محوری بر عهده دارد. محوریت نه فقط از باب تامین مالی
بودجهدولت به عنوان یک درآمد سالم، بلکه به‌واسطه نقشی که در برقراری تعادل منطقه‌ای، ‌ کاهش عدم تعادل‌های درآمدی، ‌مقابله با فعالیت های اختلال‌زا و همچنین مقابله با بخش غیررسمی ایفاء می‌کند.
 ازفرصت های دیگری  که می‌توان از آنها استفاده کرد،  بهره­گیری صحیح از ظرفیت های عقود مالیه اسلامی، توسعه زمینه رقابتدر نظام بانکی کشور، تقویت بیشتر بازار سرمایه از طریق توسعه ابزارها، مشتقات و نهادهای لازم است، اینها هر یک به نوبه خود می‌توانند  محرک های تورم را تضعیف کند.
بازار سرمایه بعنوان شفاف‌ترین بازار در هر کشوری پتانسل‌های فراوانی برای مبارزه با عدم تعادل ها، ‌ ناکارآمدی‌ها و انحراف از منابع اقتصادی دارد. در حال حاضر اطلاعات صورت‌های مالی شرکت های بورسی (نزدیک به ۶۰۰ شرکت) از طریق سامانه کدال بصورت سه ماهانه افشاء عمومی می‌گردد. بنابر تکلیف ماده (۶) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) بیش از ۳۰۰ شرکت تابعه و زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی در سامانه کدال بورس افشاء عمومی می‌شود. در خصوص شرکت‌های دولتی نیز اصل بر افشای عمومی اطلاعات مالی از طریق سامانه کدال بورس خواهد بود. ایجاد شفافیت، در بازارسرمایه برای شرکت های بورسی و فرابورسی و همچنین شرکت های دولتی و تابعه نهادهای عمومی غیردولتی می‌تواند به عنوان عامل کلیدی در کاهش سوء استفاده و کنترل تضاد منافع عمل کند.
بنابراین می‌توان گفت بهبود رفاه اجتماعیبا استفاده از فرصت‌های مربوط به رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب­وکار و ایجاد اشتغالدرآمدزا، قابل دستیابی است. همچنین ساماندهی منابع قرض­الحسنه نظام بانکی در چارچوب طراحی یک نظام تأمین مالی خرد و توسعه کسب­وکارهای کوچک، می‌تواند همزمان اهدافی مانند رشد اقتصادی، بهبود توزیع درآمد و افزایش رفاه اجتماعی را تحقق بخشد.
البته بایستی مجدداً یادآوری کنم که تحقق اهداف، سیاست‌ها و راهبردهای ذکر شده، مستلزم هماهنگی و همکاری قوای سه‌گانه و دستگاه های اجراییمرتبط در یک چارچوب مشترک است.
اخیرا با تدبیر مقام معظم رهبریشورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوهشکل گرفته، بنظر شما چگونه می توان از این ظرفیت برای بهبود شرایط اقتصادیکشور استفاده کرد؟استفاده از ظرفیت شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه که با تدبیر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) شکل گرفته است، ایجاب می‌کند با توجه به وضعیت خاص کشور با هماهنگی کامل میان قوای مجریه، مقننه و قضاییه و مشارکت مردم برای بهبود وضعیت اقتصادی،  برنامه ویژه­ای تدوین، تصویب، و اجرایی شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز می تواند با همکاری سازمان برنامه‌وبودجه کشور و بانک مرکزی، نقش فعالی در شناخت  مسایل، اولویت­بندی آنها و توافق بر سر سیاست‌های اقتصادی در یک فرایند مشارکت جمعی فراگیر با حضور اندیشمندان وصاحب نظران کشور، نقش آفرین باشد. این امر می­تواند تمهیدی جهت ارتقای اعتماد بیشتر مردم به سیاست‌ها، پایش و
پالایشناکارآمدی­ها و پایداری سیاست‌های اقتصادی محسوب شود.
جناب آقای دژپسند برنامه راهبردی مفصلی را ارائه داده اید، رویکردهای اصلی و اهداف راهبردی این برنامه چه مواردی را شامل می شود؟ رویکردهای اصلی حاکم بر برنامه عبارتند از:اهتمام جدی به اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتیو سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسیج. ا.ا و پیاده سازی برنامه ششم توسعه و دیگر اسناد بالادست
توجه به واقعیت های موجود جامعهو شرایط فعلی اقتصادی، سیاسی و اجتماعیکشور به ویژه مواجه مناسب با آثار تحریم­های ظالمانه اخیربهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه و فعال سازی ظرفیت های خالی اقتصاد کشورخلق فرصت‌های جدید با استفاده از تعاملات بین المللی و بهره­گیری از ظرفیت­های آنهاگذر از اقتصاد مبتنی بر بودجه نفتی به اقتصاد مستقل، دانش­بنیان و هوشمنداهداف راهبردی این برنامه نیز به شرح ذیل است:به سوی اقتصاد مقاوم: پیشبرد اقتصاد مقاومتی، مقاوم سازی اقتصاد و گذر از شرایط متلاطمبه سوی اقتصاد با ثبات: تلاش برای مدیریت تورم، کنترل نرخ بیکاری، توسعه عدالت و رفاه، کاهش شکاف درآمدیبه سوی اقتصاد مولد: افزایش توان ثروت­آفرینی، تقویت توان تولید ملیو بهبود وضعیت رفاهی مردم در بلندمدتبه سوی اقتصاد متعادل: مشارکت در دستیابی به تعادل در بازارهای مختلفبه سوی اقتصاد هوشمند: افزایش نرخ نوآوری در اقتصاد و تزریق عامل دانش به فرآیند تولید با حمایت از  نوآوری، تکنولوژی، استارت‌آپ‌ها و فین‌تک‌ها براساس رویکردها و اهداف پیش گفته، محورهای راهبردی برنامه بشرح ذیل تنظیم شده است:محورهای راهبردی  برنامه:برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به مطالعات و شناخت انجام پذیرفته در محورهای زیر تنظیم شده و در ادامه تشریح می‌گردند.
راهبردهای پیشران و ویژه: گذر از تلاطم­های ناشی از تحریم و مدیریت مخاطرات اقتصادی؛تلاش برای مدیریت نرخ تورمکمک به کنترل نرخ بیکاری و اشتغالزاییهمراهی جهت ایجاد عدالت اجتماعی و رفاه اقتصادیتامین مالی فراگیر و ترغیب سرمایه­گذاری؛اهرمی کردن نقدینگیافزایش اثربخشی شرکت های دولتی در فرآیند سرمایه گذاریبرای رشد و تولیداهرمی کردن دارایی های دولتبهبود محیط کسب وکار، ارتقای توان تولید ملی و تعادل بخشی در بازار های مختلف؛ارتقاء شفافیت و انضباط مالی- اداری؛اقتصاد هوشمند و توسعه زیرساخت های مرتبط؛توانمند سازی نظام سیاست­گذاری و اجرای اصلاحات ساختاری؛تشکیل هسته­های های اندیشه­ورزی و سیاستگذاری (مدیران و کارشناسان مجرب فعلی و پیشین، صاحبنظران دانشگاهی و علمی و ...)
ساماندهی نظام های اقتصادی موجود:ارتقاء‌عملکرد نظام گمرکی؛ساماندهی نظام بانک و بیمه و شرکت‌های دولتی؛ارتقاء‌اثربخشی نظام مالیاتی؛توسعه و تعمیق بازار سرمایه؛ارتقای قابلیت های جذب سرمایه­گذاری خارجی؛حمایت و توانمندسازی بخش خصوصی و خصوصی سازیاثربخش؛بهبود نظارت مالی و خزانه‌داری؛ارتقاء کارکرد و توسعه عمل مناطق آزادو ویژه اقتصادی؛یکی از محورهای برنامه شما گذر از تلاطم های ناشی از تحریم و مدیریت مخاطرات اقتصادی است. موضوعی که این روزها مکررا در فضای اقتصاد کشور مورد بحث قرار میگیرد.  بنظر شما وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تحقق این موضوع چه اقداماتی را باید انجام دهد؟
وزارت اقتصاد و دارایی در شرایط خاص  فعلی باید در زمینه مقابله تحریم‌ها و مخاطرات اقتصادی پیش آمده اقدامات راهبردی را انجام دهد، باور دارم که آینده‌ای بهتر شایسته ایراناست که با همتی مضاعف و در کنار هم می‌توانیم آن را رقم بزنیم.  محورهایی که به نظر می‌رسد برای عبور از این تلاطم ها باید بیشتر به آن توجه کنیم را می توانیم در دوازده محور دسته بندی کنیم:
هماهنگی در سیاست‌گذاری پولی، ‌ ارزی، ‌ اعتباری و بودجه‌ای جهت حفظ ثبات اقتصاد کلان،حمایت از تولید با رویکرد صادرات محور و هدایت نقدینگی به سمت تولید و اقتصاد مولد،فعال نمودن ظرفیت‌های بیکار و بلااستفاده دارای توجیه اقتصادی و توان تولید رقابتی،ایجاد تسهیلات مالیاتی برای تولیدکنندگان به منظور عبور از مشکلاتناشی از تحریم­های ظالمانه،استفاده از ظرفیت های قانونی برای کاهش رسوب کالا در پایانه های گمرکی و کاهش زمان و هزینه تشریفات گمرکی ترخیص کالا در رویه های صادرات و واردات،بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیپلماسی کشور برای پیشبرد مذاکرات اقتصادی موثر دو جانبه و چندجانبه بین المللی برای کاهش فشارهای تحریم و ممانعت از تشدید تحریم‌ها،ایجاد زمینه‌های لازم برای جلب و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با اولویت کشورهای آسیایی و منطقه منا به ویژه کشورهای چین، هند، عمان، قطرو ... با هدف ارتقای توان تولید و توسعه صادرات،
استفاده کارا از دارایی های دولت و شرکت های دولتی برای توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به صورت ابزار اهرمی و یا توسعه مشارکت عمومی و خصوصی،استفاده از ظرفیت‌های تعامل با کشورهای آسیایی در تقویت فرآیند تولید و نظام‌تامین مالی کشور با تاکید بر کشور چین،احیا کارکرد اصلی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در جهت افزایش جهشی صادرات غیرنفتی،ساماندهی طرح سهام عدالتدر راستای حمایت از دهک‌های پایین درآمدی،همکاری فعالانه با دستگاه‌های اجرایی مربوط برای ایجاد کمربند ایمنی معیشتی بویژه برای اقشار خاص.
به طور خلاصه بفرمایید برای گذر از تحریم ها در  رابطه با تورم چه برنامه‌ها و سیاست های اجرایی مدنظر دارید؟در شرایط کنونی که مجددا درآستانه تحریمهای ظالمانه‌ی دیگری هستیم، در زمینه بروز وضعیت رکود تورمی نگرانی‌هایی مطرح است، به ویژه اینکه، بالا بودن نرخ تورم علاوه بر تاثیر منفی بر قدرت خرید آحاد جامعه، و مواجه کردن مردم با مشکل معیشت، در بلندمدت بر روند سرمایه گذاری وتشکیل سرمایه نیز تاثیر خواهد داشت.  این امر تقاضا برای
نیروی کاررا نیز با کاهش مواجه می سازد و  قاعدتاً بخشی از این کاهش به تعدیل نیروی کارانجامیده و بخشی دیگر با حفظ اشتغالغیرمولد، فشار هزینه‌ای اجتناب ناپذیر خود را بر اقتصاد وارد می­سازد.  تجربه نشان داده است  که سیاست های مالی انبساطی، عدم وجود انضباط مالی و اعمال سیاست­های انبساطی اعتباری برای فعالیت هایی که عموما  غیر مولد و یا کم بازده می باشند و برداشت زیاده از حد از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام برای تامین مالی مخارج دولت (که در برخی زمینه ها به خاطر ساختارها اجتناب ناپذیراست) می تواند  نقش مهمی در افزایش حجم نقدینگی و نهایتا بر تورم داشته است.
در عرصه سیاستهای پولی و بانکی، همانطور که قبلا عرض شد تقویت نقش تنظیمی و نظارتی و افزایش امکان انتخاب ابزارهای پولی مورد توجه است و سیاست پولی باید معطوف به هدف کنترل تورم در میان مدت، از طریق کنترل رشد نقدینگی وهدایت هدفمندآن باشد. تاکید برهدایت پس‌انداز خانوارها به سمت تولید از طریق ایجاد انگیزه در بازار پول و سرمایه همگام با کنترل تورم نیز از دیگر سیاست هایی است که می تواند نقش بازارهای مالی را در برون رفت از شرایط فعلی تقویت کند.
بر این اساس اقدامات زیر با هماهنگی دیگر دستگاه‌های اجرایی مسئول می‌تواند زمینه ساز کنترل نرخ تورم باشد:کاهش انتظارات تورمی،هدایت نقدینگی به سمت تولید و اقتصاد مولد،افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی،اصلاح ساختار مالی بانک‌ها،گسترش گزینه‌های سرمایه گذاری جمعی.
بیکاری یکی از دغدغه‌های اصلی کشور است، بخش قابل توجهی از مردم با این  مشکل  در مورد خود یا یکی از اعضا خانواده‌شان مواجه هستند، چطور این مشکل را البته در حوزه وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی برطرف خواهید کرد؟بازار کار کنونی ایران با انبوهی از جمعیت متقاضی کار روبه‌روست. علی رغم ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال،  نرخ بیکاری همچنان در سطح بالایی قرار دارد. بالا بودن میزان بیکاری و ساختاری شدن بیکاری دو رقمی در کشور می­باشد، نامساعد بودن فضای فعالیت‌های اقتصادی و عدم اشتغال‌زایی، در کنار توسعة زیاد آموزش عالی در نیمه دوم دهه ۸۰، باعث شد تا جوانانی که بطور متعارف وارد بازار کار می‌شدند، مسیر تحصیلات در
آموزش عالیرا با امید دستیابی به شرایط بهتر شغلی انتخاب کرده و ورود خود را به بازار کاربه تعویق بیندازند  . این امر موجب شد که همچنان انبوهی از جوانان تحصیلکرده با سهم بالای زنان، جویای کار باشند. اکنون مهمترین سوال پیش روی آیندة میان‌مدت
اقتصاد ایراناین است که تا چه اندازه "نرخ بالای بیکاری " قابل کنترل کردن است و دولت با چه بسته سیاستی اقتصادی به رویارویی هوشمند و هدفمند با این معضل و تدبیر آن خواهد پرداخت. این تدبیر به ویژه از آن جهت حائز اهمیت  است که مهار بیکاری یک  راهبرد
اقتصادی و اجتماعیبوده و باید با طراحی و اجرای سیاست­های هماهنگ اقتصادی (اعم از مالی، پولی وتجاری) و اجتماعی این هدف را پی گرفت. اگر وضعیت بنگاه­های اقتصادی کشور از نظر نیاز  روز افزون به سرمایه در گردش، و بانک محور بودن بازار مالی ایران را به این مشکلات اضافه کنیم مشکل ایجاد فرصت­های جدید شغلی بیش از پیش خودنمایی می­کند. چنانکه اجرای تمامی برنامه های تدوین شده برای افزایش فرصت های شغلی جدید درچند سال گذشته، نتوانسته است تاثیر تعیین کننده ای برکاهش نرخ بیکاری داشته باشد، و به رغم تمامی تلاش های بی وقفه دولت در چند سال گذشته، هنوز کشور از نرخ بیکاری دورقمی رنج می برد. بر این اساس اهم سیاست‌ها و اقدامات اجرایی که به آنها خواهیم پرداخت عبارت است از:
فراهم سازی زمینه هدایت دارایی‌ها و منابع در اختیار نهادهای عمومی غیردولتی در جهت اشتغال زایی و توسعه کسب‌وکارهای مولد،فعال نمودن ظرفیت‌های بیکار و بلااستفاده دارای توجیه اقتصادی و توان تولید رقابتی،بهبود محیط کسب‌وکار با تمرکز بر کاهش دخالت‌ها در فعالیت اقتصادی بخش غیر دولتی و اصلاح نهادهای پشتیبانی‌کننده از ماهیت فعالیت این بخش،هماهنگ سازی سیاست‌های اقتصادی در جهت افزایش میزان اشتغال،ایجاد و توسعه نهادهای مالی و سرمایه­گذاری خرد و ریسک پذیر در جهت تقویت و پایدارسازی بنگاه و اشتغال آن،بررسی و شناسایی قوانین و مقرراتمتعارض، متضاد و موازی با یکدیگر که باعث افزایش هزینه‌های مبادلاتی برای راه‌اندازی کسب و کارجدید می‌شود، با هدف بازنگری و اصلاح در آنها،تسریع در اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در جهت عملیاتی کردن حمایت از فعالیت بنگاه های کوچک و متوسط.
برقرای عدالت اجتماعی و فراهم آمدن رفاه اقتصادی یک مطالبه اصلی از شماست! چه برنامه ای برای آن دارید؟یکی از مهمترین مشکلات وچالش های ساختاری اقتصاد ایران، پر نوسان و پائین بودن نرخ رشد اقتصادی است، نرخ رشد اقتصادی، سرعت افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلی و به تبع آن سرعت بهبود یا کاهش سطح رفاه و برخورداری مردم را نشان می‌دهد. به علاوه شاخص‌هایی چون بیکاری و فقر نیز عموماً تحت تاثیر تولید و رشد اقتصادی قرار دارند، به نحوی که رشد اقتصادی بالاتر، در بلندمدت به کاهش نرخ بیکاری و در صورت توزیع مناسب به کاهش سطح
فقرمی‌انجامد. بنابر این و  با عنایت به اهمیت میزان تولید و رشد اقتصادی، دستیابی به تولید بیشتر و نرخ رشد بالاتر، باید با اهتمام جدی و با اولویت در دستور کار قرارگیرد. از طریق رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب وکار و ایجاد اشتغال درآمدزا و همچنین افزایش دسترسی به اعتبار، به خصوص وام‌های خرد می توان به بهبود رفاه اجتماعی تسریع بخشید. همچنین حاکم ساختن رویکرد عدالت محور در توزیع فرصتها، ساماندهی منابع قرض‌الحسنه نظام بانکی در چارچوب طراحی یک نظام تأمین مالی خرد و توسعه کسب‌وکارهای کوچک در این رابطه نقش آفرین خواهند بود. همانطور که قبلا بیان شد
مالیاتنقش مهمی در برقراری تعادل منطقه‌ای، ‌ کاهش عدم تعادل‌های درآمدی، ‌مقابله با فعالیت های اختلال‌زا و همچنین مقابله با بخش غیررسمی ایفاء می‌کند.
به طور کلی در کنار افزایش رشد اقتصادی، وصول مالیات و بهبود توزیع درآمد و افزایش رفاه اجتماعی با اجرای اهم سیاست‌ها و اقدامات زیر وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند در جهت عدالت اجتماعی و رفاه اقتصادی گام بردارد و بتوانیم شاهدکمک به گسترش حمایت از معیشت طبقات کم درآمد،اهتمام ویژه برای اجرای قانون سیاست های کلی اصل ۴۴،ساماندهی طرح سهامعدالت در راستای حمایت از دهک‌های پایین درآمدی،کمک به هدایت یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری و ارتقای شاخصهای عدالت اجتماعی، باشیم. 


گروه های زیر مجموعه اقتصادی

ارتباطات و فناوری اطلاعات
ارتباطات و فناوری اطلاعات

آخرین اخبار

گل‌های ۷ میلیون یورویی!
هر گل الکسیس سانچس بیش از ۷ میلیون یورو برای منچستریونایتد هزینه برداشته است.
زاکرونی: بد شانس بودیم- شناختی از استرالیا ندارم
سرمربی ایتالیایی تیم ملی فوتبال امارات درباره پیروزی تیمش برابر قرقیزستان سخن گفت.
واکنش آلگری به خراب کردن پنالتی توسط رونالدو
سرمربی یوونتوس به ضربه پنالتی که کریستیانو رونالدو از دست داد واکنش نشان داد.
بواتنگ به بارسلونا پیوست
بازیکن آلمانی به صورت قرضی برای بارسلونا تا تابستان آینده بازی خواهد کرد.
دادگاه اسپانیا خواسته رونالدو را رد کرد
دادگاه اسپانیا خواسته کریستیانو رونالدو قبل از جلسه دادگاهش را رد کرد.
یووه به کیه‌وو قعرنشین هم رحم نکرد
یوونتوس در آخرین بازی هفته بیستم رقابت های سری A توانست با سه گل کیه ووه را شکست دهد.
یک سالِ ˮثوریˮ در بوکس!
حسین ثوری در طول یک سالی که هدایت فدراسیون بوکس را بر عهده دارد اقدامات قابل توجهی را انجام داده ولی با این وجود نباید تنها نقاط مثبت خود را ببیند و بهتر است در کم کردن نقاط ضعف خود نیز تلاش بیشتری داشته باشد.
بانوی طلایی کشتی ایران: بلاتکلیفیم!
ملی پوش کشتی کلاسیک بانوان از وضعیت خود بعد از مسابقات بین‌المللی لبنان گلایه کرد و گفت چشم انتظار و گوش به زنگ هستیم تا خبری از اردوی تیم ملی بدهند، اما خبری نیست و در بلاتکلیفی به سر می‌بریم.
قهرمانی ولاسوف و چاکوتادزه در کشتی فرنگی قهرمانی روسیه
رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی روسیه با مشخص شدن نفرات برتر پایان یافت.
کمیل قاسمی: کشتی بالاتر از هر فرد و گروهی است
دارنده مدال های نقره و برنز المپیک و نقره جهان با بیان اینکه کارنامه رسول خادم با موفقیت‌های خوبی همراه بوده است،گفت: در شرایط فعلی همه باید کمک کنند تا کشتی در المپیک به موفقیت برسد.

پر بازدید ترین اخبار امروز

حکیمی‌پور: استانی‌شدن انتخابات به‌تنهایی کارآمد نیست
دبیرکل حزب اراده ملت ایران طرح استانی‌شدن انتخابات را در صورتی دارای کارآمدی دانست که نظام انتخابات به سمت حزبی‌شدن حرکت کند.
امینی: باید از فضای مجازی برای تقابل با دشمنان بهره ببریم
یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش حضور جوانان در فضای مجازی به منظور دشمن شناسی و مقابله با دشمن، گفت: با حضور جوانان هوشمند و متعهد در فضای مجازی می توانیم ارزش های خود را به رخ بیگانگان بکشیم و در مقابل دشمن بایستیم.
یادی از «مدار صفر درجه» حسن فتحی + فیلم و عکس
سریال «مدار صفر درجه» به کارگردانی حسن فتحی که پرمخاطب‌ترین سریال در آن سال‌ها شناخته شد و در زمان پخش از طرف رسانه‌های خارجی مورد توجه قرار گرفت، برای چندمین بار به روی آنتن تلویزیون رفته است.
برترین آثار معماری جهان در سالی که گذشت + عکس
معماری یکی از جذاب‌ترین حوزه‌های هنر به شمار می‌رود و خلاقیت یکی عناصر جدانشدنی این حوزه است. در این گزارش سعی داریم به برترین آثار هنر معماری جهان در سال ۲۰۱۸ نگاهی بیندازیم.
روایت «امام موسی صدر» از نیم قرن پیش اروپا
«در این ۵۵ روز ۱۰هزار کیلومتر راه را با ماشین پیمودیم که البته این غیر از سفرهای دریایی و هوایی است. با ماشینِ من سفر کردیم اما خلیل صبراوی راننده بود. رنج سفر نصیب او شد و دستاوردهایش نصیب من.»
تغییر مدیرعامل ایران ایر صحت ندارد
مردم در خرید مرغ ارزان زیاده‌روی می‌کنند!
کارکنان دولت سال آینده چقدر حقوق می‌گیرند؟
نیمی از ثروت جهان در اختیار ۲۶ نفر!
ضعیف‌ترین رشد اقتصادی ۲۸ سال گذشته چین رقم خورد
فروش خودروهای بنزینی و دیزلی در سوئد ممنوع شد
کالاهای لوکس چقدر درآمد نصیب صاحبان برند می‌کند؟
صادرات چای هند به ایران از سر گرفته می‌شود
روسیه به کاهش تولید نفت پایبند است
پیکان 250 میلیون تومانی! +فیلم