روند رو به افزایش ترک شغل توسط پرستاران

06:20 ۲۴ روز و ۴ ساعت پیش افکار نیوز 208 0
روند رو به افزایش ترک شغل توسط پرستاران

پرستاری، شغلی بسیار مهم است که در کنار فواید بسیار برای جامعه، فشارهای فراوانی را به شاغلان آن وارد می‌آورد. پژوهشگران، با توجه به این موضوع، عوامل مهم و استرس‌زایی که باعث قصد پرستاران به ترک این شغل می‌شود را بررسی کرده‌اند.

افکار نیوز

به گزارش افکارنیوز،مسئله ترک شغل کارکنان یکی از معضلات سازمان‌ها به‌حساب می‌آید که ضربه‌ای بر روند حرکت سازمان بوده و برای مدیران سازمان‌ها که در پی حفظ، بهبود و افزایش بهره‌وری نیروی انسانیخود هستند، به‌صورت یک مشکل مطرح است و توجه خاصی را می‌طلبد. ترک شغل عبارت است از گسستن رابطه استخدامی فرد با سازمان با اطلاع و رضایت سازمان.
به اعتقاد متخصصین، اولین گام در پیشگیری از ترک شغل، جلوگیری از نیت ترک شغل است. ترک شغل کارکنان موجب وقفه در عملیات سازمان شده و جایگزین نکردن افراد برای سازمان، پرهزینه و ازنظر فنی و اقتصادی نیز نامطلوب است. این ترک شغل، معمولاً بدون پیش‌بینی است و سازمان باید به کمک برنامه آموزشی و توسعه، کارکنان را برای تصدی شغل‌های خالی آماده کند. ترک شغل نه‌تنها به خاطر هزینه‌هایی که بر سازمان تحمیل می‌کند، بلکه به دلیل تأثیرش بر خود کارکنان درخور توجه است.
این موضوع مورد توجه تعدادی از پژوهشگران کشورمان قرار گرفته و در مورد آن مطالعه‌ای را به انجام رسانده‌اند.
در این مطالعه، محققینی از دانشگاه علوم پزشکیهمدان، عوامل استرس‌زای شغلی را که قصد ترک شغل را در پرستاران برمی‌انگیزاند، مورد بررسی قرار داده‌اند.
حرفه پرستاری، از مشاغلی است که شاغلان به آن با استرس‌های زیادی مواجه هستند و میزان استرسو فرسودگی در آن‌ها بالاست برهمین اساس در زمره مشاغلی قرار می‌گیرد که قصد ترک شغل در آن‌ها زیاد است.
برای انجام این پژوهش که با مشارکت ۳۲۰ نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان‌های دولتی شهر همدان انجام شده است، با استفاده از روش میدانی و همچنین پرسش‌نامه، اطلاعات مورد نیاز گردآوری شده‌اند. این اطلاعات، درنهایت با استفاده از روش‌های آماری و به کمک کامپیوتر، تجزیه‌وتحلیل شده‌اند.
نتایج بررسی‌های این پژوهش نشان می‌دهد که بین تقاضاهای شغلی با قصد ترک شغل در پرستاران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. یعنی به‌طور طبیعی، هر چه تقاضا برای شغل پرستاری بیشتر باشد، امکان ترک شغل فعلی توسط
پرستاربیشتر است.
همچنین بر اساس این نتایج، بین میزان کنترل بر شغل با قصد ترک شغل در پرستاران، رابطه منفی و معنادار وجود دارد. به‌عبارت‌دیگر با افزایش میزان کنترل بر شغل، قصد ترک شغل در پرستاران کاهش می‌یابد.
سیدعلی مهدیون، محقق دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکیهمدان و همکارانش در این پژوهش می‌گویند: «ویژگی‌های شغل به‌عنوان یکی از منابع استرس می‌توانند در سطح و میزان استرس افراد نقش مهمی داشته باشند. استقلال بیشتر و پیچیدگی کمتر در کار با اضطراب و شکایت کمتر رابطه دارد و برعکس
استقلالکمتر و پیچیدگی در شغل با اضطراب و شکایت‌های بیشتر رابطه دارد. ویژگی‌های شغل به‌عنوان یک منبع لذت (بالابودن کنترل و پیچیدگی کم) می‌تواند باعث کاهش استرس شغلی شده و در فرد ایجاد احساس شایستگی کند و از سوی دیگر پایین نبودن کنترل و پیچیدگی بالا باعث افزایش استرس و کاهش حرمت خود در فرد می‌شود».
آن‌ها می‌افزایند: «به‌عبارت‌دیگر با افزایش حمایت اجتماعی، قصد ترک شغل در پرستاران کاهش می‌یابد. این حمایت می‌تواند از طرف سوپروایزر، همکاران و... و. صورت گیرد. وقتی افراد احساس کنند که حامیانی در محیط کار دارند، این مسئله بیشتر جنبه روانی داشته و قصد ترک شغل را در آن‌ها کاهش می‌دهد».
از دیدگاه این پژوهشگران، شبکه حمایت اجتماعی علاوه بر ویژگی‌های فردی و شخصیتی، در کاهش واکنش به استرس نقش مهمی ایفا می‌کند. در تبیین رابطه بین حمایت و قصد ترک شغل باید گفت که حمایت اجتماعی سه کارکرد مهم دارد: کارکرد حفظ سلامتی، کارکرد جلوگیری از استرس و کارکرد حائل یا ضربه‌گیر. کارکرد حفظ سلامتی منعکس‌کننده تأثیر مثبتی است که حمایت بر به‌زیستی دارد و نشان می‌دهد که حمایت تأمین‌کننده نیاز فرد به پیوستگی با دیگران است و اعتمادبه‌نفس و خودکارآمدی را بهبود می‌بخشد. کارکرد حائل یا ضربه‌گیر استرس منعکس‌کننده نقش تعدیل‌کننده حمایت بر رابطه بین استرس و نگرش‌های منفی شغلی است. نقش ضربه‌گیر استرس نیز از فرد در برابر پیامدهای شدید استرس محافظت می‌کند بنابراین وجود حمایت اجتماعی می‌تواند از ایجاد پیامدهای منفی مثل ایجاد قصد ترک شغل جلوگیری کند.
مهدیون و همکاران محققش در خصوص سایر نتایج حاصل از این پژوهش اذعان دارند: «افزایش تلاش در شغل و کاهش پاداش‌هایی که فرد در قبال تلاش‌هایش دریافت می‌کند باعث افزایش قصد ترک شغل می‌شود. بر اساس نتایج، افراد وقتی در قبال تقاضاهای جسمی و روانی پاداش‌هایی دریافت کرده‌اند، رضایتشان افزایش پیدا کرده بود و قصد ترک شغل نداشتند».
آن‌ها در تبیین این یافته می‌گویند: «بی‌توازنی تلاش-پاداش بر این فرض استوار است که تبادل دوطرفه، زیربنای همه تعاملات در زندگی اجتماعی است و اگر این تبادلات از حالت توازن خارج شود، شرایطی استرس‌زا به وجود می‌آید. در کار، این تبادل دوطرفه شامل ادراک توازن میان تلاش صرف شده در انجام تقاضای روانی و جسمانی و پاداش نیز به‌صورت
حقوقو عزت و امنیت شغلی است. اگر فردی در سازمان شرایطی را تجربه کند که تلاش زیادی صرف کرده و پاداش کمی دریافت کرده است، نتیجه آن این است که فرد احساس می‌کند در یک محیط فشارزا مشغول به کار است که می‌تواند خستگی، فرسودگی و اختلالات جسمانی را موجب شود».
محققین فوق در نتیجه‌گیری از پژوهش خود که در قالب مقاله‌ای علمی پژوهشی در مجله «ارگونومی» منتشر شده‌، اظهار داشته‌اند: «براساس نتایج می‌توان چنین گفت که عوامل استرس‌زای شغلی، نگرش پرستاران به شغلشان را شکل می‌دهند و می‌توانند ایجادکننده قصد ترک شغل در پرستاران باشند. بنابراین با شناسایی این عوامل و مدیریت‌کردن آن‌ها می‌توان از ایجاد هیجانات منفی نسبت به شغل جلوگیری کرد».
مجله «ارگونومی»، فصل‌نامه‌ای علمی پژوهشی است که با همکاری دانشگاه علوم پزشکی همدان و انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایرانمنتشر می‌شود.
 


گروه های زیر مجموعه اجتماعی

عمومی
عمومی

آخرین اخبار

ازدواج مردان میانسال با دختر بچه های زیر ۱۵ سال
گرچه بسیاری از نمایندگان مجلس معتقدند مسئله ازدواج کودکان دغدغه بسیاری از اقشار جامعه نیست، اما باید گفت که اتفاقا این نوع مسائل دغدغه بسیاری از مردم است، اما از آنجایی که کودک ۱۱ ساله‌ای که به زور با مرد چهل ساله ازدواج می‌کند هیچ تریبونی ندارد، مشکلات آن ها کمتر اعلام می‌شود.
رییس جمهور سریلانکا خواهان تکرار رای‌گیری در پارلمان شد
رییس جمهور سریلانکا خواهان برگزاری نشستی با حضور تمام رهبران احزاب به منظور برگزاری سومین رای گیری بر سر طرح رای عدم اعتماد به نخست وزیر این کشور شد و به ‌این‌ ترتیب بحران سیاسی سریلانکا هر چه‌ بیشتر عمیق شده است.
سیطره پنهان فضای مجازی بر سر یار مهربان
زنجان - ایرنا - کارشناسان و فعالان حوزه کتاب معتقدند: یکی از عوامل مهم کاهش کتابخوانی در کشور سیطره فضای مجازی بوده که باعث بی رغبتی جوانان به مطالعه شده است، البته می توان با ایجاد ساز و کارهایی از همین فضا برای توسعه فرهنگ کتابخوانی استفاده کرد.
آخرین وضعیت ترافیکی صبح امروز
در حال حاضرترافیک درباند جنوبی آزادراه کرج-قزوین محدوده پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس و باند جنوبی آزادراه تهران-کرج محدوده پل فردیس تا گرمدره تیمه سنگین است.
دیدار پادشاه عربستان با رئیس جمهور عراق در ریاض
رئیس جمهور عراق در جریان دیدار با پادشاه عربستان درخصوص راه‌های تقویت روابط دوجانبه و تحولات منطقه به بحث و تبادل نظر پرداختند.
چگونه عفونت سینوس را درمان کنیم؟
سینوس‌ها حفره‌های کوچکی در پیشانی هستند که وظایف متعددی را بر عهده دارند، از جمله مرطوب کردن هوایی که تنفس می‌کنیم. بعضی وقت‌ها سینوس‌ها نمی‌توانند به خوبی با پاتوژن‌ها بجنگند که در نتیجه نشانه‌های عفونت سینوسی در بدن نمایان می‌شود.
مسابقه شناخت زندگینامه پروفسور حسابی در البرز کلید خورد
کرج – ایرنا- مدیر آموزش و پرورش ناحیه سه کرج گفت: همزمان با گرامیداشت هفته کتاب مسابقه کتابخوانی و مقاله نویسی از زندگینامه پروفسور حسابی با عنوان استاد عشق ویژه فرهنگیان، دانش آموزان و اولیا استان البرز فراخوان شد.
با این گیاه لاغر شوید!
محققان آکادمی علوم چین دو نوع فیبر شاخه بامبو را بر روی موش های دارای رژیم غذایی پرچرب آزمایش کردند.
انتقادات روسیه از عملکرد ترکیه در ادلب-دمشق و مخالفان یکدیگر را به نقض توافق ادلب متهم کردند
دمشق و اپوزیسیون سوریه یکدیگر را به نقض توافقات در منطقه حائل ادلب متهم کرده و مسکو نیز آنکارا را ناتوان از عمل به تعهداتش دانست. در حومه شمالی حماة نیز ارتش سوریه تلاش تروریست‌ها برای نفوذ به این منطقه عاری از سلاح را ناکام گذاشت.
جوایزی برای بهترین‌های کتاب کودک و نوجوان
تهران-ایرنا- هفته کتاب فرصتی است که به جوایزی که در جهان به کتاب‌ها داده می‌شود نگاهی داشته باشیم.

پر بازدید ترین اخبار امروز

عاشقانه هایی که زندگی را به آتش می‌کشند
مجموعه داستان‌ خواب‌های مشکوک از سری کتاب‌های سمر (نسخه سیاه) به شمار می‌آید که توسط مصطفی علیزاده نوشته شده و نشر بان آن را منتشر کرده است.
ترسناک‌ترین فیلم‌های کره‌ای؛ ببینید و جیغ بکشید!
کشور‌های شرق دور مثل ژاپن و کره‌جنوبی هر یک با رویکرد‌های خاص خود، تقریبا از سال ۲۰۰۰ به صورت جدی وارد فیلم‌سازی در ژانر وحشت شده‌اند. البته بر‌عکس ژاپن که توانسته با استفاده از نگاه آتئیستی‌اش به مقوله ترس، سینمای خاص خود را پایه‌گذاری کند و حتی الگوی هالیوود در ژانر وحشت باشد، کره‌جنوبی با توجه به پیشینه و تاریخش، توفیق کمتری داشته است.
شکستن قولنج چه عوارضی دارد؟
شکستن قولنج جزو عادت‌های غلطی محسوب می‌شود که بین مردم بسیار رایج است. قولنج شکستن آسیب‌های جبران ناپذیری را به بدن وارد می‌کند. در ادامه به بررسی این موضوع می‌پردازیم که قولنج چیست و شکستن آن چه عوارضی دارد؟
سندروم سیندرلا؛ بیماری روانی میان دختران جوان
سندروم سیندرلا به معنی نداشتن استقلال و وابستگی مالی، عاطفی، فیزیکی و ... زنان به مردان است. کسانی که با این سندروم و عقده دست و پنجه نرم می‌کنند، افرادی هستند که تفکر غالب و هدف آن‌ها از ازدواج فقط فراهم شدن خواسته هایشان و رسیدن به کمبود‌های زندگی است.
ازدواج مردان میانسال با دختر بچه های زیر ۱۵ سال
آخرین وضعیت ترافیکی صبح امروز
چگونه عفونت سینوس را درمان کنیم؟
با این گیاه لاغر شوید!
راه هایی ساده برای تقویت حافظه
رحیم‌پور ازغدی دست چه کسی را بوسید؟ +فیلم
این افراد نباید موز بخورند؟ +عوارض موز
دستگیری عامل فروش ۲۴ آپارتمان خیالی
باورهای غلط درباره تعرض جنسی به کودکان
ایجاد شعب ویژه مبارزه با احتکار کالا با تأیید رهبری